Програма з технологій (10 клас)

Шкільна програма з технологій для 10 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Технології ви будете вивчати в 10 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Технології у 10 класі.


Загальні основи проектування у виробничій діяльності людини. Види проектів

Технології, 10 клас

Виробництво як перетворювальна дiяльність людини. Створення матеріальних і життєвих благ у процесі виробництва. Проектна технологія як складова виробничої діяльності людини. Сутність проектування та проекту. Основні ознаки проектної дiяльності....
Етапи і стадії виробничого і навчального проектування

Технології, 10 клас

Завдання проектно-конструкторської підготовки виробництва. Поняття про етапи виробничого проектування: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, розробка робочої документації тощо. Показники функціонального...
Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку інформації засобами інтернету

Технології, 10 клас

Повторення основних понять про інформаційні джерела. Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках і журналах. Інтернет – світова інформаційна система. Використання в...
Технологія створення банку ідей

Технології, 10 клас

Накопичення інформації та її аналіз у дослідно-пошуковій дiяльності людини. Формування ідей на основі зібраної інформації. Банк ідей та пропозицій як інформаційна база проекту. Призначення та структура банку. Використання клаузури для створення банку...
Аналіз існуючих виробів і визначення завдань проекту

Технології, 10 клас

Еволюція об’єктів технологічної дiяльності як необхідна передумова для проведення їхнього аналізу. Поняття аналізу, його види. Класифiкація об’єктів за певними ознаками (дитохомія). Основні напрямки, за якими здійснюють аналіз об’єкта проектування....
Аналіз і компонування інформації для проекту в різному форматі. Презентації майбутнього проекту

Технології, 10 клас

Аналіз типів інформації. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. Способи занотовування проаналізованої інформації: план, тези, резюме, конспект. Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для...
Загальні відомості про дизайн

Технології, 10 клас

Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування. Професійні обов’язки дизайнера. Художнє конструювання як практика дизайну. Основні вимоги дизайну щодо формоутворення предметного середовища. Види, категорії, засоби, властивості та...
Стадії дизайну об'єктів технологічної діяльності

Технології, 10 клас

Основні принципи художнього конструювання. Мета художньо-конструкторського аналізу виробів. Послiдовність художньо-конструкторського аналізу об’єкта проектування. Поняття аналоги та прототипи. Функціональні вимоги до промислових виробів. Положення...
Технологія створення дизайн-проекту

Технології, 10 клас

Технологія виконання проектної пропозиції: попередні дослідження на основі даних соціології та ергономіки; вивчення конструкційних матеріалів і технологій їх виготовлення; визначення основних вимог, що ставляться до об’єкта проектування; варіанти...
Складання проектно-технологічної документації

Технології, 10 клас

Поняття проектно-технологічна документація. Структура проектно-технологічної документації. Поняття про складальне креслення, технічний малюнок, аксонометричне зображення, робочі креслення, специфiкацію, технологічні картки. Вимоги ЕДСКД та ЕДСТД щодо...