Програма з історії України (11 клас)

Шкільна програма з історії України для 11 класу розроблена МОН України. З програми можна дізнатися, які теми по предмету Історія України ви будете вивчати в 11 класі, а також подивитися список рефератів, шкільних творів та інших матеріалів, які можуть стати в нагоді за програмою з Історія України у 11 класі.


Україна в роки Другої світової війни. Велика Вітчизняна Війна

Історія України, 11 клас

Україна у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Входження Бессарабії і північної Буковини до СРСР і УССР....
Україна в перші повоєнні роки

Історія України, 11 клас

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях. Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві. Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення. Відновлення політики...
Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953—1964 рр.)

Історія України, 11 клас

Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР. XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація...
Україна у період загострення кризи радянської системи

Історія України, 11 клас

Ідеологічні орієнтири партійно-державного керівництва та зміни у його структурі. Конституція УРСР 1978 р. Спроби реформування економіки в другій половині 60-х років. Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень...
Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України

Історія України, 11 клас

Причини та початок «перебудови». Чорнобильська катастрофа. Політика «прискорення» та її наслідки в Україні. Стан економіки. Рівень життя населення. Розгортання страйкового руху. Гласність та лібералізація. Зрушення у політичному житті України....
Україна в умовах незалежності

Історія України, 11 клас

Державотворчі процеси: особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Участь населення у державотворчих процесах. Значення прийняття Конституції України (1996 р.). Формування партійно-політичної системи. Становлення...