Украинская литература в контексте развития общества определенного времени

Украинская литература 10 класс
Украинская литература в контексте развития общества определенного времени. Ее вынужденная историческая миссия, особая роль в жизни порабощенной нации. Связь художественного мышления художника из ведущими тенденциями эпохи. Украинская литература в мировом контексте, ее особенность на общеевропейском фоне.
По окончанию изучения темы:
Уметь объяснить связь литературы как искусства слова с ведущими тенденциями своего времени. Уметь пользоваться справочными сведениями, словарями.
Осознание общественного назначения национальной литературы.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Развитие украинской литературы

Реферат по украинской литературе

Важко знайти в світовій історії аналогію,щоб жива мова,мова великого народу,систематично заборонялася й переслідувалась спеціальними державними вердиктами й актами.Наприклад: указ Миколи 2,про скасування української преси (1914). Численні більшовицькі,відкриті і таємні постанови,спрямовані на “викриття українського буржуазного націоналізму” а насправді проти української культури,мови й націон...

Реферат: Проблема модернизма в украинском литературоведении

Реферат по украинской литературе

Більше століття вже минуло з того часу, як у мистецтві і зокрема в літературі виник модернізм. Не зважаючи на несприятливі умови, українська література також приєдналася до світового літературного процесу і в той чи інший спосіб прагнула не бути самодостатньою, а залучалась до європейського руху. Історичні умови гальмували процес наближення української літератури до відповідного європейського рів...

Реферат: Познание художественного произведения

Реферат по педагогике

Педагогіка вищої школи радянського часу, в основу якої було покладено принцип нівелювання особистості, передбачала вивчення гуманітарних дисциплін за схемою: “лекція – підручник – конспектування основної і додаткової літератури”. І те, що повідомлялося на лекції, і матеріал підручника чи рекомендованих джерел мало чим відрізнялися, бо, як правило, історичні, суспільні процеси, окремі факти, яви...

Реферат: Литература факта в противовес массовой культуре

Реферат по украинской литературе

Поняття «масова література» у літературознавців визначається через ряд бінарних опозицій: передусім «масова» – то протилежність «елітарній», але також «високій», «справжній», «класичній», «серйозній» – як «низькопробна», «епігонська», «дилетантська», «розважальна», «штампована» тощо. У радянські часи опозиція обов’язково доповнювалася ще й протиставленням культури соцреалізму та «західної» / «б...

Реферат: Массовая литература в новых социокультурных условиях

Реферат по украинской литературе

Духовний світ людини визначається творами літератури, які вона прочитала. За думкою філософа та педагога Мортімера Адлера читання та обговорення книг повинно стати частиною вільної гуманістичної освіти. У функціонуванні освітньої та культурно-виховної систем література посідає виняткове місце серед інших чинників. Саме вона через зміст твору визначає той обсяг цінностей, які одержує особистіст...

Реферат: Литературные тексты как средство развития образного мышления учащихся

Реферат по украинской литературе

Національна доктрина розвитку освіти в Україні визначила стратегічну мету – створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України. У навчальних програмах з української мови, для досягнення цієї мети, окреслена переорієнтація лінгводидактики на різнобічний особистісний і мовленнєвий розвиток учнів. Ці зміни повинні втілюватися вчителем у застосуванні таких пед...

Реферат: Современное литературное пространство сквозь призму женской прозы

Реферат по украинской литературе

Сучасне письменство є явищем складним та неоднозначним, проте, безперечно, що художній процес відбувається дуже динамічно. І саме жіночі тексти значною мірою визначають обличчя української літератури. Погоджуємось з Г. Улюрою, що жінки-прозаїки знакове і деякою мірою передбачуване явище, зумовлене специфікою сучасного літературного процесу як постколоніального етапу буття національної літератури [...

Реферат: Письменность и ее поборники

Реферат по украинской литературе

З усіх людських відкрить найдивовижнішим є письмо, система умовних графічних знаків, за допомогою яких передаються окремі поняття і сполучення понять мови. Письмо започаткувало епоху документальної історії людства. До виникнення алфавітного письма уже були центри ідеографічних систем: месопотамський (клинопис), єгипетський, китайський і американський (Центральна Америка). На основі грецького...

Реферат: Литература и эмиграция

Реферат по украинской литературе

Як відомо, поняття “українська література” не визначається суто територіальним критерієм. Так сталося, що нашу літературу репрезентують письменники (таки наші, українські) і поза межами держави. Ми ще по-справжньому не осмислили цей феномен: українці, закинуті жорстокими вітрами історії в далекі світи, будували там Україну... Ті, кого ми не дуже точно називаємо українською діаспорою, мають не т...

Реферат: Украинская литературная среда в Польше

Реферат по украинской литературе

До підручників з української мови та літератури, підготовлених для українських шкіл у Польщі, включено також твори українських письменників, наголошуючи на регіональних темах у змісті та їх мовних особливостях. Успіхом українського літературного середовища слід вважати окремі збірки поезії, які презентували доробок та знайомили читачів з їх авторами. Євгенія Жабінська видала дві збірки поезії, ...