Модернизация украинского общества во второй половине XIX в.

История Украины 9 класс
Модернизация украинского общества в середине - во второй половине XIX в. Влияние аграрной реформы правительства Франца-Иосифа 1848 г. на развитие экономики в западноукраинских землях. Крестьянская реформа 1861 г. в Приднепровской Украине. Изменения в сельском хозяйстве. Капитализация. Рыночные отношения.

Распространение вольнонаемного труда. Развитие промышленности. Особенности индустриализации в Украине. Развитие городов и сел. Расширение внутреннего рынка. Торговля. Украинские предприниматели. Семьи Яхненко и Симиренко.

Реформы административно - политического управления 60-70-х годов XIX в. в подроссийской Украины. Изменения в социальной структуре общества. Противоречивые процессы модернизации повседневной жизни. Начало трудовой эмиграции.
По окончанию изучения темы:
- Хронологически соотносит (синхронизирует) модернизационные процессы в украинских землях с аналогичными процессами в европейских странах;
- На основе карты описывает и характеризует модернизационные процессы в украинских землях;
- Характеризует основные реформы общественной жизни в украинских землях и определяет их последствия;
- Описывает явления и приводит статистические данные о социальных и экономических сдвигов в украинских землях, на основе их обобщения определяет основные тенденции модернизации украинского общества во второй половине XIX века;
- Доказывает закономерность процессов модернизации в развитии украинских земель этого периода;
- Объясняет противоречивый характер явлений и процессов модернизации повседневной жизни украинцев во второй половине XIX века;
- Дает оценку этим сдвигам, определяет их последствия для социального развития и жизни людей.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Аграрная реформа правительства Франца-Иосифа 1848 г

Реферат по истории Украины

Потреби українського та світового ринків сприяли все ширшому виробництву технічних культур, насамперед картоплі та цукрових буряків на Правобережжі та Харківщині. На Полтавщині й Чернігівщині вирощували тютюн. На півдні України селяни сіяли льон-кудрявець, з якого виготовлялася олія. Наприкінці XIX ст. ) замість нього все частіше висівали нову олійну культуру — соняшник. Чинники, які стримували ...

Реферат: Александр II (1855-1881)

Реферат по всемирной истории

19 лютого 1861 року проголошено маніфест про скасування кріпацтва, але звільнення селян мало наступити тільки через два роки. У маніфесті селян названо “тимчасово зобов'язаними”, а самий стан — переходовим. Селяни діставали персональну свободу, незалежність від дідича та двір із садибною землею, але орну землю мали одержати тільки через 20 років, після викупу її у дідича. Цей реченець закінчувався...

Реферат: Крестьянская реформа 1861 г.

Реферат по истории Украины

Еволюційний шлях перетворення у пореформений період суспільної структури зумовив збереження економічних привілей та політичної влади за старим правлячим класом — дво¬рянством. Після звільнення селян дворянство, як стан феодального сус¬пільства, вступило у період кризи і розкладу. Суб'єктивна неспро¬можність швидко переорієнтуватися, відмовитися від зручного, по¬будованого на даровій праці, життя,...

Реферат: Крестьянские реформы в Украине XIX в

Реферат по истории Украины

Панщинна система господарювання в Східній Галичині, Закарпатті та Буковині, що входили у склад Австрійської імперії, була так само, як і в Східній Україні, малоефективною, гальмувала розвиток господарства і вимагала ліквідації. Тривалий час панщина була вигідною панівним верствам Австрійської монархії ? німцям, полякам, євреям, як і колоніальний статус західноукраїнських земель в цілому. Галичина ...

Реферат: Династия Симиренко

Реферат по истории Украины

Уберегти конфіскований владою розсадник допомагав батькові син Володимир, який ще в дитинстві мріяв «вкрити садом увесь світ». 1921 року він був призначений директором Центрального державного розсадника. За три роки Володимир Симиренко відновив помологічну колекцію, селекційну лабораторію, школу садоводів, наукові роботи — під його керівництвом було винайдено механізований спосіб посіву насіння ди...