Василий Стефаник "Каменный крест"

Украинская литература 10 класс
Жизнь и творчество. Творческое содружество В. Стефаника с Л. Мартовичем и Марком Черемшиной ("Покутская троица".

Новаторство писателя. "Каменный крест" - психологическое раскрытие темы эмиграции. Историческая основа произведения. Сюжетно-композиционные особенности. Трагическое событие - композиционный центр новелл Стефаника. Драматизм конфликта, эмоциональная заостренность изображаемого. Многозначность символических образов.

Каменный крест - олицетворение судьбы человека. Идея неразрывного единства Ивана Дидуха с полем, родной землей. Последний танец Ивана Дидуха перед отъездом из села как символ трагизма и отчаяния прощания с родным краем.
По окончанию изучения темы:
Знать основные вехи жизненного и творческого пути писателя. Уметь прокомментировать содержание новеллы "Каменный крест" как модернистского произведения, объяснять сюжетно-композиционные особенности, эмоционально напряженный драматизм ситуации. Охарактеризовать образ главного героя Ивана Дидуха.

Уметь раскрыть историческую основу новеллы, объяснить многозначность символики каминного креста, холма, фамилии главного героя.

Воспитание сочувствия, сопереживания к драматическим напряженных жизненных ситуаций. Осознание того, что стремление готовности помочь является проявлением гражданской позиции человека.

Биографии писателей по теме урока

Биография Василия Стефаника
(1871 — 1936) Народився Василь Семенович Стефаник 14 травня 1871р. в с. Русові (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) в сім'ї заможного селянина. 1883р. Стефаник вступає до польської гімназії в Коломиї, де з четвертого кл...
Вам могут пригодиться:

Пересказ произведения Каменный Крест

Краткие пересказы

І «Відколи Івана Дідуха запам'ятали в селі ґаздою, відтоді він мав усе лиш одного коня і малий візок із дубовим дишлем. Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну...» Отак разом із конем і підпрягався до будь—якої роботи. Іван Дідух працював багато, ...

Школьное сочинение: Трагедия переселения галицких крестьян в Канаду (по новелле В. Стефаника «Каменный крест»)

Школьные сочинения

Доведені до відчаю жорстоким гнобленням зубожілі селяни Західної України в пошуках кращої долі кидали рідні землі і виїжджали в далекі краї. Особливо масовою була еміграція на початку XX ст., за перше десятиріччя виїхало понад двісті тисяч чоловік. Стефа...

Сочинение: Мое любимое произведение В. Стефаника

Школьные сочинения

Василь Стефаник — неперевершений майстер новели. До одного із кращих його творів належить «Новина». У цій новелі автор змалював нестерпні умови життя галицького селянства, трагедію батька, якого злидні та душевні муки штовхнули на скоєння злочину. «Нови...

Сочинение на тему: Взаимосвязь всего сущего на земле (по новелле В. Стефаника «Каменный крест»)

Школьные сочинения

На межі ХІХ-ХХ століть у літературі та мистецтві в цілому утверджується новий стиль — експресіонізм (фр. expression — вираження). В українській літературі його започаткував В. Стефаник, традиції якого підтримали Тодось Осьмачка, М. Куліш, О. Довженко, у сцен...

Школьное сочинение: Каменный крест как художественный символ украинского крестьянина-бедняка

Школьные сочинения

Розпочати свій твір я хочу спогадами про зустріч Василя Стефаника і Гната Хоткевича. Якось письменник-новеліст запитав письменника-романіста: Як ви можете так багато і легко писати? Хоткевич відповів: «Бачите, така несправедливість на цьому світі. ...

Реферат: Василий Стефаник - превзойден мастер социально-психологической новеллы

Реферат по украинской литературе

1. В.Стефаник – великий новатор у літературі. 2. Особливості творення психологічної прози: а) відмова від докладних описів; б) побудова сюжетів на зміні почуттів і переживань; в) роль діалогів і монологів; г) побудова речень; д) відсутність художніх троп. 3. Ставлення до творчості В.Стефаника тогочасних літераторів: а) М.Горького, б) І.Франка, в) Л.Українки, г) О.Гончара. 4. Прихований...

Реферат на тему: Внутренняя динамика художественных структур Василия Стефаника

Реферат по украинской литературе

Очевидних суперечностей між зазначеними одиницями начебто й немає, і лише окремі деталі видають їхню внутрішню присутність. А неодноразові художні покликання на протилежності (догори – згори, під горб – наверх, горб – долішні ниви) мимоволі творять композиційну антитезу, позначаючи ті “береги”, між якими надалі пульсуватиме художня думка. Передовсім насторожує, що зв’язок між цими величинами вимаг...

Дипломная работа: Рельефный портрет Василия Стефаника

Реферат по украинской литературе

Для формування застосовується цілий ряд різних інструментів, і чим кваліфікованіший майстер, тим ширше їхній асортимент. В міру заглиблення в роботу і надбання досвіду набір інструментів збільшується, тим більше що, в основному, вони саморобні. Для початку можна обійтися найелементарнішими інструментами. Треба мати металеве або емальоване конусне відро або банку (каструльку, миску), гумову гіпсов...

Реферат на тему: Под тяжестью каменного креста. (За творчеством Василия Стефаника)

Реферат по украинской литературе

Виїзд до чужої країни — Канади — розірвав у його душі цей зв'язок єдності зі світом Автор пригадував в останні роки життя: «Він дуже не хотів покидати свого каменистого ґрунту, та діти, невістки і доньки не давали йому жити, і він лиш тому втік до Канади, щоби могти жити дальше. Він дійсно ще довго жив у Канаді, але писав мені, що все чуже довкола нього, і що його ферма йому немила, та його дітям ...