Культурная жизнь Украине во второй половине XIX в.

История Украины 9 класс
Особенности развития украинской культуры. Образование. Воскресные школы в Приднепровской Украине. Высшие учебные заведения. Новороссийский университет. Наука. Научные общества. М. Грушевский.

Литература. Драматургия. Архитектура и градостроительство. Живопись. Музыка. Музеи. Украинские предприниматели-благотворители. Семьи Терещенко и Харитоненко.

Фольклор и декоративно-прикладное искусство. Повседневная жизнь: обычаи, традиции, быт. Изменения в жизни украинских женщин. Особенности религиозной жизни.
По окончанию изучения темы:
- Показывает на карте основные места и территории, связанные с развитием образования, науки и искусства;
- Определяет и характеризует основные факторы, особенности развития, явления, процессы и памятники культуры этого периода;
- Сравнивает идеи и ценности, которые были характерны для тогдашней культуры, с современными ценностями украинского общества;
- Характеризует и оценивает вклад отдельных деятелей в отечественную и мировую культуру;
- Сравнивает проявления и пути процесса консолидации украинской нации с аналогичными процессами в Италии и Германии в этот период.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Театр корифеев

Реферат по украинской литературе

Театральне мистецтво в Україні сягало коренями у сиву дав¬нину, брало початок з фольклору. У веснянках, купальських та обжинкових піснях, у колядках та щедрівках, в обрядах весілля та похорону наявні яскраві елементи лицедійства: слова, мелодії, танцю, пантоміми. Ще скоморохи Київської Русі започаткували примітивний театр — потішні видовища на майданах і базарах. Пізніше, в кінці XVII — у першій п...

Реферат: Михаил Грушевский

Реферат о исторических личностях

Високістю духу, благородством помислів він заклав найглибші ідейні підвалини національного відродження, очолив перший у XX столітті прорив українського народу до самостійності. За своє життя Грушевський зробив і написав так багато, що про його творчу і політичну діяльність створено величезну літературу, склався окремий міждисциплінарний напрямок, який має назву грушевськознавство. Михайло Грушевсь...

Реферат: Истоки украинской культуры

Реферат по культуре и культурологии

В умовах розбудови суверенної Української держави, відродження національної культури особливе значення має об'єктивне висвітлення етногенезу українського народу, визначення місця даного етносу в колі слов'янських народів, його зв'язків з найдавнішими етапами історії. З проблемою етногенезу слов'ян тісно пов'язана проблема прабатьківщини українського народу. Існують дві протилежні теорії: міграц...

Реферат: Николай Витальевич Лысенко

Реферат о исторических личностях

Збагачуючись і озброюючись передовими ідеями і художньо-естетичними критеріями свого часу, вивершуючи знання народного життя, переймаючись болями і радощами народу, усвідомлюючи устремління його на основі неосяжних багатств музичного фольклору, М.Лисенко закладає міцні підмурки для нової в історії світової музики української професійної музичної школи. Його подвижництво й мудрість полягали у то...

Реферат: М. П. Мусоргский (1839-1881 гг.)

Реферат по музыке, искусству

Модест Петрович Мусоргський народився 1839 р. в сім'ї поміщика у Псковській губернії. Уже ранні дитячі враження Мусоргського були пов'язані з селянським середовищем, з його побутом, піснями. Розповіді няні пробудили в ньому любов до народної творчості. З п'яти років Мусоргський почав займатися музикою і в 9— 10 років досить вільно грав на фортепіано. В цей же час він почав імпровізувати і писат...

Реферат: Н. В. Лысенко (1842-1912 гг.)

Реферат по музыке, искусству

Микола Віталійович Лисенко народився 22 березня (за новим стилем) 1842 р. в с. Гриньках, Кременчуцького повіту, Полтавської губернії, в сім'ї поміщика. Батько Миколи Віталійовича був людиною освіченою і культурною; в юності був зв'язаний з декабристським рухом. Дитинство і рання юність Лисенка пройшли серед сільської природи і селянського побуту. Він рано пізнав народну пісню, оцінив і полюбив ї...