Спиридон Черкасенко

Украинская литература 6 класс
"Маленький горбун"
Произведение о красоте и незащищенности человеческой души. Умение прощать и верить в добро. Образ Павлика - душевно красивого и щедрого мальчика.
По окончанию изучения темы:
Пересказывать содержание рассказа. Уметь раскрыть характер Павлика, его поведение, поступки, отношения с другими детьми, отношение к нему автора, других персонажей. Составлять план к характеристике этого образа. Уметь высказывать соображения о красоте внешней и красоте человеческой души (внутренней). Уметь написать об этом сочинение-размышление.
Осмысление роли высоких моральных качеств для формирования собственной личности.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Спиридон Черкасенко и театр

Реферат по украинской литературе

Сучасний сплеск iнтересу українського загалу до власних iсторичних, фiлософських i духовних джерел, викликаний потребою народу у самопiзнаннi i самоусвiдомленнi себе в контекстi свiтової культурної комунiкацiї, примусив по-новому переосмислити ту концепцiю iсторiї нацiональної культури, яка культивувалась протягом декiлькох останнiх десятилiть. За той час українська наука взагалi i театрознавство...

Реферат: Спиридон Черкасенко "Маленький горбун"

Реферат по украинской литературе

Погожий день викликав із халупки навіть старого колишнього шахтаря діда Антипа. Він сидить на призьбі під вікном, а поряд із ним — онук Павлик. Обоє захопливо спостерігають за хлоп'ячою грою. Павлик захотів теж піти погратися, а дідусь, поглянувши на його горб, променисті й глибокі очі, зніяковів і сказав, що там хлопці можуть його образити. Якщо вже хоче, хай іде до дівчат, дівчата любили з Павли...

Реферат: Красота человеческой души (по рассказу С. Черкасенко "Маленький горбун")

Реферат по украинской литературе

Всі, хто спілкується з Павликом, а це, в основному, дівчата, помічають «його журні сині очі, люблять слухати його «поважну, навчаючу мову», а на його каліцтва не зважають, навіть окремі групки сперечаються одна з одною, до кого піде гратися Павлик. Любили дівчатка слухати казочки хлопчика, а знав їх Павлуша багато. Крім діда, вихованням хлопчика займалася і матуся, така ж добра, сердечна жінка,...

Реферат: Спиридон Феодосьевич Черкасенко

Реферат по украинской литературе

Ім'я С. Черкасенка - автора чудових збірок поезій, оповідань, драм, романів - стоїть в одному ряду з такими визначними літературними постатями, як О. Олесь, В. Винниченко, М.Чернявський, Г. Чупринка, М. Вороний. Надовго відсторонений від літературного життя України, замовчуваний письменник повертається до нас, несучи з собою частку культури початку минулого століття. Спиридон Феодосійович Черк...

Реферат: Спиридон Черкасенко - писатель Донбасса

Реферат по украинской литературе

Ім'я Спиридона Феодосійовича Черкасенка, творчість якого пов'язана з нашим краєм, на десятки років випало з історії літературного процесу в Україні: його було зараховано, як і багатьох інших відомих письменників, до ворожого стану, до людей, які, за висловлюваннями радянських істориків літератури: “...зустріли Лютневу революцію під гаслами національного визволення, але Жовтневої революції не прий...