Правильные ответы на тестирование по зарубежной литературе 2008 года (дополнительная сессия)

Примітка:
Переглянути правильні відповіді на тестування із зарубіжної літератури (основна сесія) можна на сторінці
Відповіді на тестування із зарубіжної літератури (основна сесія)Зміст ТЗ
Правильна відповідь (ключ)
Відповідність завдань вимогам програм, підручникам, посібникам, затвердженим МОНУ, академічним довідковим виданням
1 Який з-поміж перелічених творів починається рядками: «Музо, повідай мені про бувалого мужа, що довго світом блукав, священну столицю троян зруйнувавши…»?
А «Іліада»; Б «Одіссея»; В «Божественна комедія»; Г «Енеїда». Правильна відповідь: Б
«Одіссея» 1) Гомер. Одіссея: Пер. Бориса Тена.
2) Програма зовнішнього незалежного оцінювання із зарубіжної літератури // Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів 2008 року / Схвалено МОНУ, лист 1/11-8867 від 10.12.2007: Інформаційні матеріали (далі - ЗНО-2008). – К.: УЦО-ЯО, 2007. – С. 68-78.
2 Визначте автора твору, персонаж якого виголосив: «Не думайте, що то з сваволі й гордощів мовчу я, – в грудях серце розривається, коли погляну на оцю ганьбу свою!»
А Вергілій;
Б Гомер;
В Данте;
Г Есхіл.
Правильна відповідь: Г
Есхіл 1) Есхіл. Прометей закутий: Пер. Бориса Тена.
2) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. - С. 17.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
3 Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний гекзаметром?
А «Товаришам своїм вірним на місці звелів я лишатись при кораблі й стерегти корабля свого якнайпильніше»;
Б «Напевне, завдяки якомусь диву туди я втрапив: сон нагнав знемогу, і загубив дорогу я правдиву. Однак, добившись до горба крутого, що ним кінчалась та страшна долина, яка в мені посіяла тривогу»;
В «У кого кожний день в запасі пів коржа, у кого свій садок і хата не чужа, хто в рабстві не родивсь і сам рабів не має, у того світлий зір і радісна душа»;
Г «Хребет риториці скрути, та ще як слід приборкай рими: коли не стежити за ними, далеко можуть завести».
«Товаришам своїм вірним на місці звелів я лишатись при кораблі й стерегти корабля свого якнайпильніше» 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 11.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
4 Який з-поміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Геракл; Б Гектор; В Прометей Г Менелай.
Прометей 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
5 Визначте рядок, де постійний епітет ужито правильно:
А прудконогий Гектор; Б сонцесяйний Гектор; В велемудрий Гектор; Г шоломосяйний Гектор.
шоломосяйний Гектор 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 14.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
6 Хто з героїв «Пісні про Роланда» є втіленням ідеалу державної мудрості?
А Роланд;
Б король Карл;
В Ганелон;
Г Олів’єр.
король Карл 1) «Пісня про Роланда» // Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 44-45.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
7 Яка з перелічених тем є провідною в «Пісні про Роланда»?
А боротьба за руку і серце чарівної дами; Б боротьба за зачаровані скарби; В боротьба проти злих сил природи; Г боротьба проти іновірців.
боротьба проти іновірців 1) «Пісня про Роланда» // Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 146.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 44-45.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
8 Який гріх Данте вважав найстрашнішим?
А заздрість;
Б скупість;
В пихатість;
Г зраду.
зраду 1) Данте Аліг’єрі //Українська літературна енциклопедія. – Т.2. – К.: УРЕ, 1990. – С. 15.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.52.
ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
9 Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів написаний терциною?
А «Невинний рай утіх, блаженства і розрад, хіба не далі він од Індії й Китаю? Чи він воскресне й знов повернеться назад, як срібним голосом із туги заспіваю, невинний рай утіх, блаженства і розрад?»;
Б «Надходить час, коли стебло співає росне, немов кадило, цвіт димує в тишині; мелодій повіви зринають запашні, меланхолійний вальс та очманіння млосне!»; В «Твій ворог – небеса коловоротні. Без друзів ти, всі дні твої самотні. Будь сам собою, не гадай про завтра, в минуле не дивись, живи сьогодні!»; Г «Та враз нову помітив я появу, і знову страх пойняв мене шалений: з’явився лев, що грізну мав поставу. Здавалось, він ішов напроти мене, піднявши лоб, і все навкруг тремтіло, – такий він був од голоду скажений».
«Та враз нову помітив я появу, і знову страх пойняв мене шалений: з’явився лев, що грізну мав поставу. Здавалось, він ішов напроти мене, піднявши лоб, і все навкруг тремтіло, – такий він був од голоду скажений» 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 52.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматіяпосібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 228.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
10 Кому з перелічених поетів належать ці рядки: «Шукай людину скрізь: на бідному постої, у закутку нужди, й у пишному покої. Одна душа жива за сто Кааб дорожча! Чому ж ідеш до них? Шукай душі живої!»?
А Шекспіру;
Б Омару Хайяму;
В Ґете;
Г Гейне.
Омару Хайяму 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. - С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
11 Який з-поміж запропонованих поетичних фрагментів належить до жанру рубаї?
А «Як той, хто, врятувавшись від пригоди задиханий, на берег вийде з моря і дивиться здаля на бурні води, так дух мій, утікаючи від горя, оглянувся, щоб зміряти дорогу, де смерть чатує в пильності суворій»; Б «Моє пробудження благословили шквали. Мов корок, танцював я на морських валах, що їх візничими утоплених прозвали, і десять діб вогнів не бачив по ночах»; В «Хіба у всесвіті найкращий твір – не ми? В очах у розуму зіниця й зір – не ми? Це коло всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш од зір, – це ми»; Г «Всі барви й кольори, всі аромати й тони зливаються в могуть єдиного єства. І зрівноважують їх вимір і права взаємного зв’язку невидимі закони».
«Хіба у всесвіті найкращий твір – не ми? В очах у розуму зіниця й зір – не ми? Це коло всесвіту скидається на перстень, а камінь, що горить ясніш од зір, – це ми» 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга,2004. - С. 62.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2001/2003. – С. 220.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
12 Який з-поміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Санчо Панса; Б Дульсинея Тобоська;
В Дон Кіхот; Г Есмеральда.
Дон Кіхот 1) Сервантес М. Дон Кіхот. – Ч.І. – Р.2: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
13 Визначте епохи (епоху) написання творів, персонажі яких вигукнули:
1. «Волею небес уродився я в сей залізний вік, аби на світі золотий вік, або, як іще кажуть, золоту добу воскресити».
2. «Звихнувся час наш. Мій талане клятий, що я той вивих мушу направляти!»
А перший – у добу Відродження, другий – у добу бароко; Б перший – у добу бароко, другий – у добу Відродження; В обидва в добу бароко; Г обидва в добу Відродження.
обидва в добу Відродження 1) Сервантес М. Дон Кіхот. – Ч.І. – Р.2: Пер. М.Лукаша.
2) Шекспір В. Гамлет.
3) ЗНО2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
14 По скільки рядків мають строфи, з який складається цей вірш: «Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов. Любов – над бурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це – зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов – не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі – і щік, і уст незайману красу. Той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня – я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав»?
А 2+3+3+2;
Б 3+3+4+4;
В 4+4+4+2;
Г 4+4+2+4.
4+4+4+2
(сонет В.Шекспіра)
1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 648-650.
2) Від античності до класицизму: Хрестоматія-посібник для 8 класу: Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 310.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
15 Хто назвав Дон Кіхота Лицарем Сумного Образу?
А Дульсінея Тобоська;
Б Санчо Панса;
В пастушок Андрес;
Г звільнені каторжани.
Санчо Панса 1) Сервантес М.Дон Кіхот. – Ч.І. – Р.2: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
16 Який літературний напрям першим набув європейського масштабу?
А романтизм; Б реалізм; В символізм; Г бароко.
бароко 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 138.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 79-80.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.84.
ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
17 Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: «Любіть же розум ви! Нехай він тільки сам принадність і красу утворює пісням»?
А реалізм; Б класицизм; В бароко; Г романтизм.
класицизм 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353-354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.92-93.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
18 У чому пан Журден убачав головну мету свого життя?
А розбагатіти, отримати якомога більше грошей;
Б стати своїм у “вищому світі”;
В глибоко вивчити різні науки;
Г стати інтелігентною, внутрішньо шляхетною людиною.
стати своїм у “вищому світі” 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 353-354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.92-93.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
19 Який з-поміж перелічених жанрів класицисти вважали «низьким»?
А трагедія;
Б роман;
В ода;
Г комедія.
комедія 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія,1997. – С. 353-354.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.92-93.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
20 Якій ідейно-естетичній добі (літературному напряму) притаманна віра в всепереможну перетворюючу силу людського розуму?
А реалізму; Б бароко; В Просвітництву; Г романтизму.
Просвітництву 1) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С.102-145.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
21 Хто написав твір, герой якого вигукнув: «Як буду змушений гукнути: “Спинися, мить! Прекрасна ти!” – тоді закуй мене у пута, тоді я рад на згубу йти»?
А Мольєр; Б Шекспір; В Данте; Г Ґете.
Ґете 1) Гете Й.В. Фауст. – Ч. І: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
22 Хто з персонажів «Фауста» і про кого каже так: «Його думки, на безум хворі, ширяють десь в непевній далині. То з неба б він зірвав найкращі зорі, то пив би він всі радощі земні».
А Господь про Мефістофеля; Б Господь про Фауста; В Мефістофель про Вагнера; Г Мефістофель про Фауста.
Мефістофель про Фауста 1) Гете Й.В. Фауст. – Ч. І: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
23 Який з-поміж названих персонажів вважається «вічним образом»?
А Гретхен;
Б Журден;
В Фауст;
Г Офелія.
Фауст 1) Гете Й.В. Фауст. – Ч. І: Пер. М.Лукаша.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
24 Укажіть рядок із характерною ознакою романтизму:
А широке використання звукопису, навіювання певного настрою; Б суворе дотримання чітких правил і норм; В наявність мотивів самотності; Г абсолютна відмова від усталених норм, нестримне експериментаторство.
наявність мотивів самотності 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612-615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна літера-тура: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146-150.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. –С. 68-78.
25 Який із перелічених персонажів створений Гофманом?
А крихітка Цахес;
Б Квазімодо;
В Печорін;
Г Онєгін.
крихітка Цахес 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. - С. 236.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
26 В чому полягала суть «освіти» («Просвітництва»), яку запровадив Пафнутій Великий у Керепесі?
А було відкрито новий університет;
Б запроваджено обов’язкову для всіх освіту;
В запрошено вчителів з різних країн;
Г вигнано фей і чарівників.
вигнано фей і чарівників 1) Висоцька Н.Ю. та ін. Зарубіжна література: Підр. для 8 класу. – К.: Навчальна книга, 2004. - С. 236.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
27 Чому в житті людини романтики надавали перевагу?
А розуму, логіці;
Б вихованню;
В почуттям, уяві;
Г здоровому глузду.
почуттям, уяві 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612-615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146-150.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
28 Хто з письменників-романтиків так зіронізував щодо ідей Просвітництва: «Ми розпочнемо освіту, себто… вирубаємо навколишні ліси, зробимо річку судноплавною, розведемо картоплю, направимо школи, понасаджуємо тополі та акації, молодь навчимо співати на два голоси вранішніх та вечірніх пісень, прокладемо гостинці й накажемо прищепити віспу»?
А Гофман; Б Байрон; В Гюго; Г Міцкевич.
Гофман 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 612-615.
2) Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Підр. для 9 класу. – К.: Вежа, 2001. – С. 146-150.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
29 Хто є автором цього вірша: «Зів'яла ти в краю, заквітчанім весною, трояндо молода, бо линули в імлі від тебе юні дні, злотисті мотилі, і спогадів черву лишали за собою. Чому так світяться громадою ясною зірки, до польської обернені землі? Чи то не погляд твій, в печалі, у жалі, сліди повипікав огненною сльозою? О полько! Як ти, я вмру на чужині. Хай приязна рука мене хоч поховає! Тут мандрівці ведуть розмови негучні, і вчую я слова, що чув у ріднім краї. Поет, складаючи тобі на честь пісні, побачить гроб і мій – для мене заспіває»?
А Пушкін; Б Лермонтов; В Міцкевич; Г Гейне.
Міцкевич 1) Міцкевич А. Кримські сонети: Пер. М.Рильського.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
30 Вкажіть рядок із характерною ознакою реалізму:
А прагнення до неясності вислову, навіювання певного настрою; Б схильність до аналізу закономірностей розвитку суспільства; В дотримання «правила трьох єдностей», розподіл жанрів на «високі» й «низькі»; Г переосмислення усіх літературних канонів, сміливе змішування жанрів.
схильність до аналізу закономірностей розвитку суспільства 1) Літературознавчий словник-довідник: За ред. Р.Т.Гром’яка та ін. – К.: Академія, 1997. – С. 584-585.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
31 Що об’єднує чиновників міста N (повість “Мертві душі”)?
А вони приємні в спілкуванні люди;
Б вони обмежені, не займаються прямими обов’язками;
В вони є старанними службовцями, добросовісно виконують свої обов’язки;
Г вони є патріотами, відданими Російській імперії.
вони обмежені, не займаються прямими обов’язками 1) Гоголь М. Мертві душі (будь-яке видання).
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
32 Як Бальзак називає Гобсека?
А людина-вексель;
Б людина-хижак;
В хитрий лис;
Г справжній розбійник.
людина-вексель 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2004. – С. 89-90.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
33 У якому з творів розвінчана теорія про «припустимість» убивства людини людиною «по совісті»?
А «Анна Кареніна»;
Б «Війна і мир»; В «Злочин і кара»; Г «Гобсек».
«Злочин і кара» 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: ЗодіакЕко, 2004. – С. 175-176.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
34 Який уривок з Біблії читає Соня Мармеладова Раскольникову?
А про блудного сина;
Б історію Йосипа;
В про Содом та Гоморру;
Г про воскресіння Лазаря.
про воскресіння Лазаря 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.:Зодіак-Еко, 2004. – С. 175-176.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
35 Укажіть домінуючий настрій поезії Верлена:
А бадьорість;
Б піднесення;
В радість;
Г смуток.
смуток 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2004. – С. 175-176.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
36 З яким птахом порівнює Бодлер поета в своєму сонеті?
А з буревісником;
Б з орлом;
В із соколом;
Г з альбатросом.
з альбатросом 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2004. – С. 175-176.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
37 Представникам якого літературного напряму адресована ця порада: «Люби відтінок і півтон, не барву – барви нам ворожі: відтінок лиш єднати може сурму і флейту, мрію й сон»?
А символізму;
Б романтизму;
В акмеїзму;
Г бароко.
символізму 1) Пронкевич О. М. Зарубіжна література: Підр. для 10 класу. – К.: Зодіак-Еко, 2004. – С. 175-176.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
38 До якої літературної течії тяжіє творчість Маяковського?
А акмеїзм;
Б імпресіонізм;
В футуризм;
Г експресіонізм.
футуризм 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005. – С. 98-101.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
39 Де відбувається дія п’єси Шоу «Пігмаліон»?
А у Давній Греції;
Б у Давньому Римі;
В у Парижі;
Г у Лондоні.
у Лондоні 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
40 Що характерно для художнього світу Кафки?
А підкреслена емоційність оповіді;
Б реалістичне зображення світу;
В спокійна оповідь про фантастичні речі;
Г гумористичний погляд на світ.
спокійна оповідь про фантастичні речі 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
41 До якого літературного напряму тяжіє творчість Камю?
А імпресіонізм;
Б символізм;
В експресіонізм;
Г екзистенціалізм.
екзистенціалізм 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
42 Чи можна головного героя повісті «Старий і море» вважати «безповоротним невдахою»?
А так, адже «ось уже вісімдесят чотири дні він виходив у море й не піймав жодної рибини», через це від нього навіть пішов хлопчик;
Б так, оскільки величезну рибу з’їли акули, і йому з цього улову нічого було продати або з’їсти;
В ні, бо таку людину як він «можна знищити, а здолати не можна»;
Г ні, бо, демонструючи вцілілу величезну риб’ячу голову багатим туристам, він зможе заробляти чималі гроші.
ні, бо таку людину як він «можна знищити, а здолати не можна» 1) Хемінгуей Е. Старий і море: Пер. В.Митрофанова.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
43 Де народився автор роману «Майстер і Маргарита»?
А у Києві;
Б у Чернігові;
В у Москві;
Г у Харкові.
у Києві 1) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.: Ґенеза, 2005.
2) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
44 Прочитайте твердження і оберіть варіант відповіді:
1) письменникипостмодерністи є новаторами, що рішуче відмовляються від традицій світової літератури;
2) письменники-постмодерністи використовують традиції світової літератури.
А жодне з двох тверджень не є правильним; Б обидва твердження правильні; В правильним є перше твердження; Г правильним є друге твердження.
правильним є друге твердження 1) Від авангарду до постмодернізму: Посібник-хрестоматія із зарубіжної літератури для 11 класу середніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2-ге видання, виправлене і доповнене) / Упор. Ковбасенко Ю. І. та ін. – К.: Грамота, 2006.
2) Волощук Є. В. Зарубіжна література: Підр. для 11 класу. – К.:Ґенеза, 2004.
3) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78
45 Хто здійснив повний переклад поеми «Іліада» українською мовою»?
А Микола Лукаш;
Б Григорій Кочур;
В Борис Тен;
Г Леонід Первомайський.
Борис Тен 1) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (test-portal.com.ua).
46 Установіть відповідність між літературними жанрами та письменниками, які надавали їм перевагу:
1 епічна поема;
2 трагедія;
3 сонет;
4 комедія.
А Белль; Б Мольєр; В Гомер; Г Есхіл; Д Петрарка.
Правильна відповідь: 1-В, 2-Г, 3-Д, 4-Б.
епічна поема –Гомер;
трагедія – Есхіл;
сонет - Петрарка;
комедія - Мольєр
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
47 Установіть відповідність між персонажем і твором, де він діє:
1 Харон;
2 Турн;
3 Ахілл;
4 Карл Великий.
А «Пісня про Роланда»;
Б «Одіссея»;
В «Енеїда»;
Г «Іліада»;
Д «Божественна комедія».
Правильна відповідь: 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-А.
Харон - «Божественна комедія»;
Турн - «Енеїда»;
Ахілл - «Іліада»;
Карл Великий - «Пісня про Роланда»
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
48 Установіть відповідність між літературними творами та національними літературами, до яких вони належать:
1 «Гобсек»;
2 «Євгеній Онєгін»;
3 «Портрет Доріана Грея»;
4 «Крихітка Цахес».
А англійська; Б французька; В російська; Г іспанська; Д німецька.
Правильна відповідь: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Д.
«Гобсек» - французька;
«Євгеній Онєгін» - російська;
«Портрет Доріана Грея» - англійська;
«Крихітка Цахес» - німецька
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
49

Установіть відповідність між жанром і назвою твору:
1 трагедія;
2 комедія;
3 сонет;
4 епічна поема.
А «Іліада»; Б «Альбатрос»; В «Майстер і Маргарита»; Г «Пігмаліон»; Д «Гамлет».
правильна відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А

трагедія - «Гамлет»;
комедія - «Пігмаліон»;
сонет - «Альбатрос»;
епічна поема - «Іліада»
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
50 Установіть відповідність між героєм та рисою його характеру:
1 Манілов;
2 Собакевич;
3 Коробочка;
4 Плюшкін.
А надзвичайна жадібність і скупість, доведені до абсурду;
Б скупість і «дубоголовість»;
В практичність, завбачливість;
Г грубість, неотесаність;
Д безгосподарність, мрійливість.
Правильна відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-Б, 4-А
Манілов - безгосподарність, мрійливість;
Собакевич - грубість, неотесаність;
Коробочка - скупість і «дубоголовість»;
Плюшкін - надзвичайна жадібність і скупість, доведені до абсурду
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
51 Установіть відповідність між героєм і твором, де він діє:
1 Дервіль;
2 Вронський;
3 Собакевич;
4 Мармеладов.
А «Собор Паризької Богоматері»;Б «Гобсек»; В «Анна Кареніна»; Г «Мертві душі»; Д «Злочин і кара».
Правильна відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-Д
Дервіль - «Гобсек»;
Вронський - «Анна Кареніна»;
Собакевич - «Мертві душі»;
Мармеладов - «Злочин і кара»
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
52 Установіть відповідність між твором і його автором:
1 «Портрет Доріана Грея»;
2 «О Капітан! Мій Капітан»;
3 «Альбатрос»;
4 «Голосівки».
А Рембо
Б Уайльд
В Вітмен
Г Бодлер
Д Маяковський.
Правильна відповідь: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А
«Портрет Доріана Грея» -Уайльд;
«О Капітан! Мій Капітан» - Вітмен;
«Альбатрос» - Бодлер;
«Голосівки» - Рембо
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (test-portal.com.ua).
53 Установіть відповідність між літературним твором і епохою його написання:
1 «Одіссея»;
2 «Злочин і кара»;
3 «Старий і море»;
4 «Дон Кіхот».
А ХХ століття;
Б Відродження; В бароко; Г антична література; Д ХІХ століття.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б
«Одіссея» - антична література;
«Злочин і кара» - ХІХ століття;
«Старий і море» - ХХ століття;
«Дон Кіхот» - Відродження
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
54 Установіть відповідність між твором і його жанром:
1 «Фауст»;
2 «Міщанини-шляхтич»;
3 «Собор Паризької Богоматері»;
4 «Енеїда».
А епічна поема;
Б історичний роман;
В комедія;
Г трагедія;
Д сонет.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А
«Фауст» - трагедія;
«Міщанини-шляхтич» - комедія;
«Собор Паризької Богоматері» - історичний роман;
«Енеїда» - епічна поема
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
55 Установіть відповідність між літературним твором і епохою його написання:
1 «Енеїда»;
2 «Анна Кареніна»;
3 «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»;
4 «Дон Кіхот».
А ХХ століття;
Б Відродження; В бароко; Г антична література; Д ХІХ століття.
Правильна відповідь: 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б
«Енеїда» - антична література;
«Анна Кареніна» - ХІХ століття;
«Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…» - ХХ століття;
«Дон Кіхот» - Відродження
1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
56 Установіть послідовність виникнення літературних напрямів (течій):
А акмеїзм;
Б класицизм;
В імпресіонізм;
Г романтизм.
Правильна відповідь: 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А
класицизм - романтизм - імпресіонізм - акмеїзм 1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
57 Установіть послідовність написання творів:
А «Чума»;
Б «Фауст»;
В «Божественна комедія»;
Г «Портрет Доріана Грея».
Правильна відповідь: 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А
«Божественна комедія» - «Фауст» - «Портрет Доріана Грея» - «Чума» 1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
58 Установіть послідовність написання творів, де діють такі герої:
А Кандида; Б Санчо Панса; В Клеонт; Г Сантьяго. Правильна відповідь: 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г
Санчо Панса - Клеонт - Кандида - Сантьяго 1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
59 Установіть послідовність епізодів у «Євгенії Онєгіні»:
А дуель Онєгіна і Ленського;
Б Тетяна в кабінеті Онєгіна;
В лист Тетяни Онєгіну;
Г приїзд Онєгіна до села.
правильна відповідь: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б
приїзд Онєгіна до села - лист Тетяни Онєгіну - дуель Онєгіна і Ленського - Тетяна в кабінеті Онєгіна 1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).
60 Установіть послідовність появи творів, що починаються такими рядками:
А «Чому троянди немов неживі, кохана, скажи мені?..»;
Б «Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав…»;
В «Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста..»;
Г «Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона?..».
Правильна відповідь: 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б
«Як не любов, то що це бути може? А як любов, то що таке вона?..» - «Її очей до сонця не рівняли, корал ніжніший за її уста..» - «Чому троянди немов неживі, кохана, скажи мені?..» - «Буває, моряки піймають альбатроса, як заманеться їм розваги та забав…» 1) ЗНО-2008. – К.: УЦОЯО, 2007. – С. 68-78.
2) Програма ЗНО-2008 із зарубіжної літератури (testportal.com.ua).


Отзывы пользователей: Правильные ответы на тестирование по зарубежной литературе 2008 года (дополнительная сессия)
Добавить комментарий ↑ в начало