Внешнее тестирование: как проверяются работы (укр.)

Заповнені учасниками тестування бланки відповідей поміщаються у спеціальні пакети та під охороною відправляються до пунктів обробки. Після надходження до пункту обробки бланки відповідей реєструються, скануються (з метою їх збереження) та направляються на перевірку:
бланки А — на комп’ютерні станції;
бланки Б — у пункти перевірки.

Як перевіряє роботи комп’ютер?


Автоматичний сканер зчитує заповнені бланки відповідей. Передані сканером дані комп’ютер порівнює з ключем правильних відповідей на тестові завдання. Програмою обробки результатів передбачено такий алгоритм дій.
1. Якщо здійснюється перевірка виконання завдання, що передбачає вибір однієї відповіді з кількох варіантів, то за правильну відповідь комп’ютер нараховує 1 бал.
2. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає вибір кількох правильних відповідей серед запропонованих варіантів, то за правильну відповідь комп’ютер нараховує 1 бал.
З. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає вписування короткої відповіді (без варіантів), то за правильну відповідь комп’ютер нараховує 2 бали.
4. Коли перевіряється виконання завдання, що передбачає встановлення послідовності подій (дій), то за правильне визначення послідовностей комп’ютер нараховує 2 бали. Якщо не всі послідовності визначено правильно — 0 або 1 бал, залежно від конкретного завдання.
5. Якщо перевіряється виконання завдання, що передбачає встановлення логічних пар, то за кожну правильно встановлену логічну пару комп’ютер нараховує 1 бал. Якщо є виправлення відповідей на завдання у полі бланка А, призначеного для виправлень (внизу бланка), то комп’ютер перевіряє їх, а не відповідь, подану у верхньому полі.
Після цього отримані бали додаються і визначається так званий тестовий бал. Якщо тест передбачав відкриті завдання, то тестовий бал збільшується на кількість балів, виставлених екзаменаторами.

Як перевіряються бланки Б?


Технологією передбачено, що бланки Б перевіряють два викладачі_фахівці з певного предмета (екзаменатори). Якщо їхні оцінки збігаються, то перевірка на цьому закінчується. Якщо ні, то роботу перевіряє третій екзаменатор. Його рішення є остаточним. Процедурою передбачено, що бланки Б ніколи не перевірятимуть екзаменатори, які працюють у тому регіоні, де такі роботи виконувалися.

Ось чому роботи учнів із Львівської області можуть перевірятися, наприклад, у Волинській чи Вінницькій областях, а роботи учнів шкіл м. Києва — у Черкасах. Щороку місця перевірки робіт змінюються. Екзаменатори не мають доступу до персональних даних учасників тестування, тому не можуть знати, чиї роботи оцінюють.

Після перевірки бланки Б знову скануються, закладаються в базу даних. Туди ж надходять і бали, виставлені за ці роботи. Після цього комп’ютер підраховує суму тестових балів кожному учаснику тестування, яка потім інтерпретується у 12-бальну шкалу оцінювання та шкалу 100-200 балів

Чому застосовуються дві шкали?


Передусім тому, що результати тестування водночас зараховуються як державна підсумкова атестація і вступні випробування до вищих навчальних закладів. Оцінки в шкалі – балів відповідають критеріям оцінювання, які застосовуються у загальноосвітніх навчальних закладів. Шкала 100-200 балів призначена для використання вищими навчальними закладами. Вона дає можливість виставити більш точну оцінку за результатами тестування. Це стосується тих випадків, коли різниця між сумою тестових балів є незначною, наприклад 25 і 26 балів.

Як дізнатися про результати тестування?


Кожен учасник зовнішнього незалежного оцінювання отримає в індивідуальному конверті сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти. Конверти будуть надіслані до пунктів реєстрації.

Чи можна самостійно пересвідчитися у правильності перевірки своєї роботи та визначення результатів?


Звичайно, можна. Для цього потрібно звернутися із заявою до регіонального центру оцінювання якості освіти. Вам видадуть копію перевірених бланків відповідей із виставленими балами. Потім, скориставшись розрахунковою таблицею, Ви зможете самостійно вирахувати свої результати.

Що робити, коли Ви сумніваєтеся в об’єктивності результатів тестування?


Скористатися своїм правом апеляції на результати тестування. Протягом 5_ти днів після одержання сертифікатів необхідно подати заяву на ім’я голови апеляційної комісії. Такі апеляційні комісії працюватимуть у кожному регіональному центрі.

"Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008"
Джерело: Useti.org.ua