Как разрабатываются тесты на внешнее независимое тестирование? (укр.)

Підготовка тестів для зовнішнього незалежного оцінювання — це складний і тривалий процес, що включає: відбір змісту, складання програм, розроблення специфікацій, формування робочих груп, укладання різних варіантів тестів, рецензування, виготовлення тестових зошитів.

Хто здійснює підготовку тестів?


Жоден тест не готує один автор. Їхньою підготовкою займаються працівники відділу змісту Українського центру та навчально_методичних відділів регіональних центрів оцінювання якості освіти, досвідчені учителі загальноосвітніх і викладачі вищих навчальних закладів, науковці. Вони об’єднуються в кілька робочих груп із кожного предмета. Кількісний і персональний склад робочих груп зберігається в таємниці. Спеціалісти із одного предмета не знають тих, хто є членами інших робочих груп із цього ж предмета.

Який матеріал включається в тести?


Зміст усіх тестів, що розробляються в Українському центрі оцінювання якості освіти, не виходить за межі Програм для загальноосвітніх навчальних закладів із конкретних навчальних предметів, Програм зовнішнього незалежного оцінювання затверджених Міністерством освіти і науки України. Український центр оцінювання якості освіти гарантує, що у тестах не буде завдань, які виходитимуть за межі змісту освіти, визначеного цими документами.

Які форми тестових завдань найчастіше використовуються?


Існує багато форм тестових завдань. Однак тести, що розробляються працівниками Українського центру оцінювання якості освіти у 2008 р., міститимуть завдання шести форм. Це: завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення правильної послідовності, відкриті завдання з короткою відповіддю, відкриті завдання з розгорнутою відповіддю. Використання різних форм тестових завдань дає можливість робити об’єктивні висновки про рівень навчальних досягнень тих, хто ці завдання виконує.

Скільки готується варіантів тестів?


Робочими групами здійснюється підготовка великої кількості варіантів тестів. У 2007 р. із шести предметів було розроблено варіантів тестів. У 2008 р. їх буде значно більше.

Якою мовою будуть укладені тести?


У 2008 р. тести для проведення зовнішнього оцінювання будуть укладені мовами, якими здійснюється навчально-виховний процес у школах України: українською, російською, молдовською, кримськотатарською, угорською, польською, румунською.

Хто рецензує тести?


Підготовлені тести рецензують незалежні експерти. Автори завдань експертів не знають.

Якої складності завдання включаються в тести?


Тести розраховані на учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень. Інакше і не може бути, адже мова йде про визначення рівня навчальних досягнень тих осіб, які вступають до вищих навчальних закладів. Університетам, академіям, інститутам не потрібні студенти, які не засвоїли шкільні програми в достатньому обсязі. Але до тестів включаються завдання різних рівнів складності: від простих до складних. Тому кожен учасник тестування зможе знайти ті завдання, які буде спроможний розв’язати.

Як виготовляються зошити з тестовими завданнями?


Після завершення всіх видів робіт над тестами, вони укладаються в зошити. Вибір тесту, який передається до друку, здійснюється обмеженим колом працівників Українського центру оцінювання якості освіти. В електронному вигляді тест передається на друк. Друк здійснюється на спеціальному цифровому обладнанні в умовах суворої конфіденційності. Готові зошити з тестами відразу запаковуються в пакети з кількома ступенями захисту. Приміщення, де друкуються і зберігаються зошити з тестами, охороняється підрозділами МВС України.

Як зошити з тестами потрапляють на пункти тестування?


Зошити з тестами укладаються в спеціальні контейнери, скріплюються захисними засобами і Державним підприємством спеціального зв’язку (під охороною) доставляються до пунктів тестування. Там вони зберігаються у захищених приміщеннях. До часу відкриття контейнерів їх охороняють працівники відповідних підрозділів МВС України. Відкриття контейнерів відбувається за кілька хвилин до початку тестування в один і той же час по всій країні. Українським центром оцінювання якості освіти передбачено також інші заходи контролю щодо недопущення позаштатного відкриття контейнерів.

Де і як можна дізнатися про зміст тестів?


Із завданнями, що включені до тестів, можна ознайомитися лише в аудиторії, де буде відбуватися тестування. Будь-які спроби дізнатися про зміст тестів до дня тестування, приречені на невдачу. Розчаруванням і матеріальними збитками завершиться спроба придбати готові відповіді на тестові завдання. Це можуть підтвердити ті, хто намагався роздобути «відповіді» у 2007 р.

"Зовнішнє незалежне оцінювання - 2008"
Джерело: Useti.org.ua