Составление проектно-технологической документации

Технологии 10 класс
Понятие проектно-технологическая документация. Структура проектно-технологической документации. Понятие о сборочном чертеже, технический рисунок, аквапарки изображения, рабочие чертежи, спецификации, технологические карты. Требования ЕДСКД и ЕДСТД по оформлению документации. Последовательность составления проектно-технологической документации.
Практические работы
1. Выполнение сборочного чертежа на объект проектирования.
2. Выполнение аквапарка изображения объекта проектирования.
3. Выполнения рабочих чертежей.
4. Выполнение спецификации.
5. Оформление технологических карт.
По окончанию изучения темы:
Ученик:
- характеризует понятие "проектно-технологическая документация";
- называет содержание и последовательность составления проектно-технологической документации;
- выполняет сборочные и рабочие чертежи объекта проектирования;
- оформляет спецификации и технологические карты;
- соблюдает требования ЕДСКД и ЕДСТД по оформлению документации на объект проектирования.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Единая система конструкторской документации

Реферат по дизайну

Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию для выполнения ремонта изделий всех отраслей промышленности и устанавливает общие правила выполнения ремонтных чертежей, схем, спецификаций, ведомостей, инструкций (далее - ремонтных чертежей). На основании настоящего стандарта допускается при необходимости разрабатывать стандарты, устанавливающие правила выполнения ремонтных чер...

Реферат: Проектно-конструкторская подготовка производства

Реферат по дизайну

Основні завдання та організація проектних робіт. Конструкторська підготовка виробництва на підприємстві є першою стадією підсистеми технічної підготовки. Вона безпосередньо пов’язана з науково-технічною підготовкою, використовує при можливості результати прикладних НДР та ДКР, але виконує суто практичні завдання стосовно конкретного виробництва. Виходячи зі змісту робіт та результату, що отримуєть...

Реферат: Построение перспективных изображений

Реферат по изобразительному искусству, черчению

Поняття перспективи. Усі предмети, які нас оточують (плоскі фігури, об’ємні тіла) мають певну форму, розмір і колір. Проте, розглядаючи предмети з різних точок і на різних відстанях їх параметри сприймаються по-різному: з віддаленням від нас предмети будуть здаватися дедалі дрібнішими, колір набуває синюватого відтінку, паралельні лінії нам здаються такими, що сходяться в одній точці, на близькій ...

Реферат: Проекции: основные типы

Реферат по изобразительному искусству, черчению

Проекції У наш час найбільш поширені пристрої відображення, які синтезують зображення на площині — екрані дисплея або папері. Пристрої, що створюють істинно об'ємні зображення, доки що зустрічаються досить рідко. Але все частіше з'являються відомості щодо таких розробок, наприклад, про об'ємні дисплеї або навіть про тривимірні принтери . При використанні будь-яких графічних пристроїв зазвичай ви...

Реферат: Аксонометрические проекции

Реферат по изобразительному искусству, черчению

Креслення, які виконані методом ортогонального проекціювання, мають ряд важливих особливостей, головною з яких є зручність вимірювання. В той же час для одержання уявлення про виріб необхідно розглядати декілька виглядів, часто доповнених перерізами, розрізами, додатковими і місцевими виглядами, виносними елементами. Все це ускладнює на перших етапах вивчення креслення формування уявлення про вирі...