Складання проектно-технологічної документації

Технології 10 клас
Поняття проектно-технологічна документація. Структура проектно-технологічної документації. Поняття про складальне креслення, технічний малюнок, аксонометричне зображення, робочі креслення, специфiкацію, технологічні картки. Вимоги ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації. Послідовність складання проектно-технологічної документації.
Практичні роботи
1. Виконання складального креслення на об’єкт проектування.
2. Виконання аксонометричного зображення об’єкта проектування.
3. Виконання робочих креслень.
4. Виконання специфікації.
5. Оформлення технологічних карток.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- характеризує поняття “проектно-технологічна документація”;
- називає зміст і послiдовність складання проектно-технологічної документації;
- виконує складальні та робочі креслення об’єкта проектування;
- оформлює специфiкацію та технологічні картки;
- дотримується вимог ЕДСКД та ЕДСТД щодо оформлення документації на об’єкт проектування.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Єдина система конструкторської документації

Реферат з дизайну

Настоящий стандарт распространяется на конструкторскую документацию для выполнения ремонта изделий всех отраслей промышленности и устанавливает общие правила выполнения ремонтных чертежей, схем, спецификаций, ведомостей, инструкций (далее - ремонтных чертежей). На основании настоящего стандарта допускается при необходимости разрабатывать стандарты, устанавливающие правила выполнения ремонтных чер...

Реферат: Проектно-конструкторська підготовка виробництва

Реферат з дизайну

Основні завдання та організація проектних робіт. Конструкторська підготовка виробництва на підприємстві є першою стадією підсистеми технічної підготовки. Вона безпосередньо пов’язана з науково-технічною підготовкою, використовує при можливості результати прикладних НДР та ДКР, але виконує суто практичні завдання стосовно конкретного виробництва. Виходячи зі змісту робіт та результату, що отримуєть...

Реферат: Побудова перспективних зображень

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Поняття перспективи. Усі предмети, які нас оточують (плоскі фігури, об’ємні тіла) мають певну форму, розмір і колір. Проте, розглядаючи предмети з різних точок і на різних відстанях їх параметри сприймаються по-різному: з віддаленням від нас предмети будуть здаватися дедалі дрібнішими, колір набуває синюватого відтінку, паралельні лінії нам здаються такими, що сходяться в одній точці, на близькій ...

Реферат: Проекції: основні типи

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Проекції У наш час найбільш поширені пристрої відображення, які синтезують зображення на площині — екрані дисплея або папері. Пристрої, що створюють істинно об'ємні зображення, доки що зустрічаються досить рідко. Але все частіше з'являються відомості щодо таких розробок, наприклад, про об'ємні дисплеї або навіть про тривимірні принтери . При використанні будь-яких графічних пристроїв зазвичай ви...

Реферат: Аксонометричні проекції

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Креслення, які виконані методом ортогонального проекціювання, мають ряд важливих особливостей, головною з яких є зручність вимірювання. В той же час для одержання уявлення про виріб необхідно розглядати декілька виглядів, часто доповнених перерізами, розрізами, додатковими і місцевими виглядами, виносними елементами. Все це ускладнює на перших етапах вивчення креслення формування уявлення про вирі...