Бесплатные дипломные работы

Написание дипломной работы символизирует окончание обучения студента. Обычно дипломная работа пишется в конце учебы и потом защищается перед специальной комиссией, состоящей из преподавателей вуза. И если вам предстоит защита, а дипломная работа так и осталась на уровне планов, просмотрите бесплатные дипломные работы, выложенные в этом разделе.


Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Филология, языковедение
Проблеми експресивності синтаксису завжди привертали увагу дослідників, тому з'явилась можливість нової більш повної інтерпретації складних граматичних явищ. До таких явищ належать предикативні парант...
Договорные отношения в банковской деятельности
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Рыночная экономика — это экономика договорных отношений между равноправными и равноответственными партнерами. На кредитном рынке в договорные отношения вступают банки и хозорганы как кредиторы и заемщ...
Анализ кредитоспособности предприятия
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Процесс кредитования связан с действием многочисленных и многообразных факторов риска, способных повлечь за собой непогашение ссуды в обусловленный срок. Изменения в потребительском спросе или в техно...
Валютно-розрахункові операції комерційних банків
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
В наш час різко зростає значення міжнародних економічних зв'язків у господарському розвитку окремих держав. Головним фактором цього є широка інтернаціоналізація виробництва й обігу, науково-технічна р...
Банківське кредитування фізичних осіб
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит. Кредит (від лат. creditum – позика, борг) – одна з найскладніших ...
Некоторые вопросы практики вексельного обращения
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Финансы, банки
Вексель в настоящее время является одной из наиболее распространенных ценных бумаг, что объясняется льготным правовым режимом регулирования, обусловленным недостаточной разработанностью этого институт...
Проектирование вентиляции
дипломная работа на русском языке
Рубрика: Архитектура, строительство
Вентиляционные системы здания и их производительность выбирают в результате расчета воздухообмена. Последовательность расчета требуемого воздухообмена следующая: 1)задаются параметры приточного и уда...
Автоматизація накладної, видаткового касового ордера та платіжної відомості
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерський облік є одним із найголовніших засобів отримання інформації і основою національного управління. Курс на ринкові перетворення в Україні супроводжується реформуванням бухгалтерського облі...
Акцизний збір в системі платежів в державний бюджет України
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Податки, як обов`язкові примусові платежі фізичних та юридичних осіб, виникли на певному етапі історичного розвитку суспільства разом із появою держави. Виконання державою її функцій спричинило формув...
Методика обліку і організація аналізу і аудиту виробничих запасів підприємства
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Бухгалтерский учет и аудит
Для здійснення виробничо-господарської діяльності підприємства використовують виробничі запаси, які є найбільш важливою і значною частиною активів підприємства. Виробничі запаси займають особливе м...