Бесплатные курсовые работы

Минимум раз в году курсовая работа является головной болью для каждого студента. В этом разделе собраны курсовые работы других студентов, написанные как на украинском, так и на русском языках. Вы можете бесплатно скачать курсовые работы или просмотреть другие варианты. Все курсовые работы бесплатно выложены в разделе в ознакомительных целях.


Влияние античности на творчество А. С. Пушкина
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Зарубежная литература
Наследие греко-римской античности - одно из главных и постоянных слагаемых творчества Пушкина. Античность неизменно привлекала поэта как идеалом высоко гуманизма, так и гармоническим единством форм...
Изучение анатомического строения и антибактериальной активности хондриллы ситниковидной
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Биология, ботаника, анатомия
Хондрилла ситниковидная - это растение семейства Сложноцветных, используемое в народной медицине. Она издревле применялась как укрепляющее средство и противоядие при укусах змей на Украине, Кавказе, в...
Організація власної справи в галузі торгівлі
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Темою даної курсової роботи є: «Організація власної справи в галузі торгівлі», так як дана тема викликала в мене найбільший інтерес, ніж інші, тому що у майбутньому я збираюся займатися бізнесом. С...
Основні тенденції розвитку країни Люксембург в міжнародному економічному інтеграційному просторі
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
З цієї курсової можна винести наступне: 1. Люксембург – маленька країна в Європі, з стабільною та процвітаючою економікою. 25% експортних доходів та найвищу зайнятість забезпечує металургійна галузь....
Економічні показники діяльності підприємства
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
В першому розділі курсової роботи було розкрито поняття конкурентоспроможності продукції підприємства, визначені основні її складові та наведені методи її розрахунку. Були розглянуті чинники, які в...
Міжнародна конкурентоспроможність та стратегія розвитку молочної галузі України
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Международные отношения
Виробництво молока у світі становить близько 637 мільйонів тонн на рік, з яких біля 85 відсотків припадає на коров'яче молоко. Найбільші виробники коров’ячого молока – США, Індіята Росія. Україна ...
Аналіз міжнародних економічних відносин України з Бельгією, Грузією та Казахстаном
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Международные отношения
На сьогоднішній день, в умовах глобалізації, міжнародні економічні відносини набувають пріоритетного значення для всіх країн світу. Міграція населення, переливання капіталу, інвестиції, торгівля – все...
Фінансові посередники на міжнародному фінансовому ринку
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Международные отношения
У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення та аналіз стану основних фінансових посередників на міжнародному фінансовому ринку, а також запропоновано шляхи удосконалення взаємовідносин між Укр...
Мікроекономіка: Моделювання поведінки ринкових суб’єктів
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Экономические науки
Тема даної курсової роботи «Моделювання поведінки ринкових суб’єктів» є досить актуальною на сьогоднішній день, бо в сучасних умовах випускники вищих учбових закладів повинні орієнтуватися в широкому ...
Проектирование модели образовательного учреждения в контексте парадигмы "Обучающий город"
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Педагогика
Метод моделирования даёт возможность объединить эмпирическое и теоретическое в педагогическом исследовании - сочетать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент, построение логических констру...