Реферат на украинском языке

Нужно найти и скачать бесплатно реферат на украинском языке или срочно нужна подходящая курсовая работа? Раздел «Украинские рефераты» содержит работы студентов для вузов и школ, которые выполнены на украинском языке. Вы можете просмотреть все украинские рефераты по рубрикам или ознакомиться со списком рефератов в этом разделе.


Рефераты по рубрикам (рефераты / курсовые / дипломные)


Новые рефераты на украинском языке (свежие поступления)

Рефераты на украинском языке востребованы и среди школьников, и в кругах студентов. Если вам нужно найти и бесплатно скачать украинские рефераты, просмотрите варианты работ наших посетителей в этом разделе. Чтобы конкретизировать поиск (например, смотреть только рефераты на украинском языке по химии), воспользуйтесь рубрикатором слева.

Біотехнологія
реферат на украинском языке
Рубрика: Биология, ботаника, анатомия
От як пояснює ставшее за останній час дуже популярним словом "технологія" "Словник іноземних слів": "Технологія (від грецького fechne - мистецтво, ремесло, наука -{- logos - поняття, навчання) - сукупність знань про способи і засоби проведення виробничих процесів..." Слову "біотехнологія" деяким за десять років. Воно настільки молодо, що визначення його не потрапило поки ні в один зі словників. ...
Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Музыка, искусство
Одним з дійових засобів естетичного виховання людини є музика. Музика - це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. Музика починається там, де закінчується слово. І якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки юного серця, якщо після слова не починається тонше й глибше проникнення - музика, виховання не може бути повноцінним. Музика й сп...
Предикативні внесення у оповіданнях Уільяма Фолкнера: структурні, семантичні і прагматичні особливості
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Филология, языковедение
Проблеми експресивності синтаксису завжди привертали увагу дослідників, тому з'явилась можливість нової більш повної інтерпретації складних граматичних явищ. До таких явищ належать предикативні парантетичні внесення, які слід розглядати як феномен синтаксису речення і граматики тексту. Новизна дослідження полягає в багатоаспектному підході до парантезу: вперше проводиться комплексний аналіз цього...
Валютно-розрахункові операції комерційних банків
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
В наш час різко зростає значення міжнародних економічних зв'язків у господарському розвитку окремих держав. Головним фактором цього є широка інтернаціоналізація виробництва й обігу, науково-технічна революція. Перехід України до ринкових умов господарювання створює широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, фінансово-господарської самостійності підприємств, участі країни у м...
Банківське кредитування фізичних осіб
дипломная работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
На сьогоднішньому етапі одну з найважливіших ролей у стимулюванні відтворювальних процесів в економіці відіграє банківський кредит. Кредит (від лат. creditum – позика, борг) – одна з найскладніших економічних категорій, характер об'єктивної необхідності якої обумовлений, з одного боку, становищем та розвитком товарно-грошових відносин, з іншого – такою специфікою її прояву, як поворотний рух ва...
Банківська система України. Правові основи банківського кредитування
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
У процесі становлення ринкової економіки в Україні важливого значення набуває вдосконалення банківської системи в державі та чітке правове регулювання всієї банківської діяльності. Останнім часом банківська система України зазнала докорінних змін, створено дворівневу банківську систему, дедалі більшого розвитку набуває діяльність комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових інстит...
Аналіз кредитної діяльності банку
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають кредитні операції. Це пов'язано з об'єктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища норма прибутку. Саме аналіз кредитних операцій банку з погляду ступеня ризику, забезпеченості та дохідності лежить в основі аналізу якості активів, що, у свою чергу, є важливим напрямом рейтингової оцінки діяльності банку. Позико...
Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків
реферат на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Принципи Базельського комітету є мінімальними вимоги до організації банківського нагляду, а тому в багатьох випадках існує необхідність доповнення їх іншими заходами, розробленими для конкретних умов і ризиків, властивих фінансовим системам окремих країн. Для посилення контрольних функцій Національного банку України під час нагляду за діяльністю комерційних банків, забезпечення їхньої фінансової ...