Рефераты по экологии

Раздел «Рефераты по экологии» постоянно растет и пополняется работами украинских студентов. Большое количество разнообразных работ позволяет найти подходящий реферат и охватить все интересы и потребности школьников и студентов. Все рефераты по экологии можно бесплатно скачать.


Биосфера, ноосфера и человек
реферат на русском языке
Рубрика: Экология
Наряду с потоками и круговоротом вещества экосистемы связаны также информационными связями. Управление и регулирование в них осуществляется с помощью физических и химических элементов. Такие управляющ...
Биосфера и ноосфера
реферат на русском языке
Рубрика: Экология
Взаимоотношения природы и общества нельзя рассматривать вне противоречий, неизбежно возникающих и существующих между ними. История совместного существования человека и природы представляет собой единс...
Место человека в живой природе
реферат на русском языке
Рубрика: Экология
Очевидно, что в человеке как сложной системе имеются два главных компонента - биологические предпосылки его существования и личностные качества. В. М. Русалов выделяет в человеке два основных уровня...
Свойства реальных систем
реферат на русском языке
Рубрика: Экология
Для появления согласованных направленных процессов в системе необходимо использование информации в процессе функционирования системы. Если использования нет, то новые признаки у элементов появляются н...
Общие свойства сложных систем
реферат на русском языке
Рубрика: Экология
Существуют некоторые общие принципы единой платформы для изучения технических, биологических и социальных систем. Некоторые общие свойства систем: 1. Каждая система имеет определенную структуру, обус...
Экологические болезни человека
реферат на русском языке
Рубрика: Биология, ботаника, анатомия
На рубеже XXI века человечество в полной мере ощутило глобальные экологический кризис, который однозначно указывает на антропогенную токсификацию нашей планеты. К наиболее опасным загрязнителям окружа...
Киотский протокол
реферат на русском языке
Рубрика: Биология, ботаника, анатомия
В 1980-е внимание мировой общественности привлекла проблема глобального потепления. Высказывались опасения, что загрязнение атмосферы и рост среднегодовых температур может привести к таянию полярных л...
Негативні петлі зворотнього зв’язку : затримка і коливання
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
Петлі негативёного зворотнього зв’язку є чинником , що м’ягко зрівнює певні лімітуючі життєві фактори. Деколи ці лімітиючі фактори набувають властивостей цілі, що рухається, та петлі негативного зв’яз...
Ядерна зброя, види ядерної зброї
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
Зброя, дія якої грунтується на використанні ядерної (атомної) енергії, наз. ядерною або атомною зброєю. Назва ‘ядерна зброя’ означає, що мова йде про зброю, яка грунтується на використанні енергії, щ...
Соціально-політичні та комбіновані небезпеки
реферат на украинском языке
Рубрика: Другое
Війна – це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; у переносному розумінні слова – крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між пе...
Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
1. Урбанізація та її негативні наслідки. Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони вирішально зумовлені двома факторами – “демографічним вибухом” другої половини ХХ ст. т...
Небезпеки природного та техногенного характеру
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
1. У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство ...
Охорона водного середовища
реферат на украинском языке
Рубрика: География, геология и геодезия
Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського м...
Хімія та екологія
реферат на украинском языке
Рубрика: Химия
У живій і неживій природі відбуваються різні фізичні, хімічні та біологічні процеси, які у більшості випадків взаємозв’язані й перебувають у нестійкій рівновазі; спостерігається так званий колообіг хі...
Стихійні явища
реферат на украинском языке
Рубрика: География, геология и геодезия
Землетруси, повені, зсуви, селеві потоки, бурі, урагани, снігові заноси, лісові пожежі лише протягом останніх 20 років забрали життя більше трьох мільйонів чоловік. За даними ООН, за цей період майже ...
Дія радіації на живі організми: норми, дози, захист, проблеми
реферат на украинском языке
Рубрика: Физика
Радіація — виділення елементарних частинок чи електромагнітної енергії атомними ядрами під час їх поділу. Нині широко використовують термін йонізуюче випромінювання, під яким розуміють промені різних ...
Кислі ґрунти
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
В умовах ринкових відносин та переходу на нові форми господарювання, загострилися проблеми ресурсо- та енергозбереження, підтримання екологічної стабільності і підвищення продуктивності кислих ґрунтів...
Взаємодія популяцій в угрупуваннях
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
В угрупуваннях існує міжвидова конкуренція, тобто боротьба за ресурси всередині угрупування. Існують наступні типи взаємодії двох популяцій в угрупуваннях: 1. Нейтралізм, при якому асоціація двох ...
Умови існування організмів
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
Вже у першому відомому визначенні екології (Е. Геккель, 1866 р.), як науки, до навколишнього середовища віднесені усі умови існування в широкому змісті цього слова. Тому поняття "навколишнє середовище...
Біосфера як наука
реферат на украинском языке
Рубрика: Экология
Це складна за складом, будовою й органісті оболонка, що охоплює нижню частину атмосфери, всю гідросферу та верхню частину літосфери, що населені живими організмами, "область існування живої речовини" ...