Бесплатные курсовые работы

Минимум раз в году курсовая работа является головной болью для каждого студента. В этом разделе собраны курсовые работы других студентов, написанные как на украинском, так и на русском языках. Вы можете бесплатно скачать курсовые работы или просмотреть другие варианты. Все курсовые работы бесплатно выложены в разделе в ознакомительных целях.


Розрахунок безтрансформаторного підсилювача низької частоти
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Другое
ПНЧ призначені для підсилення безперервних періодичних сигналів, частотний спектр яких знаходиться у межах від десятків герц до десятків кілогерц. Сучасні ПНЧ будуються переважно на біполярних та п...
Організаційна перебудова ТНК у посткризовий період
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Международные отношения
Транснаціональна корпорація (ТНК) - це міжнародна фірма, яка має свої господарські підрозділи у двох або більше країнах і керує цими підрозділами з одного чи декількох центрів на основі такого механіз...
Управління кредитним процесом
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Деньги и кредит
Однією з найважливішою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства є кредит. Кредитування - основна функція комерційного банку. Тому ...
Особливості управління організацією в сучасних умовах
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Менеджмент, предпринимательство
В умовах розвитку ринкових відносин, зростання конкуренції великого значення набувають питання убезпечення функціонування господарюючих суб’єктів від наявних і потенційних загроз, створення системи за...
Співучасть у злочині
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Забезпечення розбудови України як демократичної, незалежної, суверенної, соціальної та правової держави, що передбачає ст. 1 Конституції України, вимагає насамперед досягнення відповідних успіхів у бо...
Позовне провадження
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Право, политология
1. В цивільному процесі під позовним провадженням розуміють вид провадження, в якому розглядається спір про право цивільне, тобто спір, який виникає з цивільних, сімейних, трудових і кооперативних пра...
Поняття та види території за міжнародним правом
курсовая работа на русском языке
Рубрика: Право, политология
Слід зазначити, що в міжнародному праві вже цілком чітко склалися загальновизнані поняття, що стосуються території. У широкому значенні слова, під територією в міжнародному праві розуміються різном...
Образи незвичайних жінок у прозі Марка Вовчка
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Аналіз науково-теоретичної літератури із теми курсової роботи переконує, що Марко Вовчок - виняткова постать серед освічених жінок свого часу, а її життя - приклад активної позиції жінки у суспільстві...
О. Довженко, "Україна в огні: специфіка поетики"
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Украинская литература
Актуальність дослідження. Американський актор і режисер Чарлі Чаплін сказав про нього: «Слов'янство поки що дало світові в кінематографі одного великого митця, мислителя і поета - Олександра Довженка»...
Правотворчість. Конституційні засади законотворення.
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Сьогодні Україна несе на своїх плечах важкий тягар реформування. З чим це зв'язано, чому так відбувається і щочекає нас перед - питання, що вимагають глибокого аналізу і чесної відповіді. В дани...