Бесплатные курсовые работы

Минимум раз в году курсовая работа является головной болью для каждого студента. В этом разделе собраны курсовые работы других студентов, написанные как на украинском, так и на русском языках. Вы можете бесплатно скачать курсовые работы или просмотреть другие варианты. Все курсовые работы бесплатно выложены в разделе в ознакомительных целях.


Валютний ринок
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Отже, в ході даної роботи, ми дослідили валютний ринок з усіма аспектами його функціонування і можемо зробити такі висновки: 1. Валюта - це не просто гроші чи грошова одиниця тієї чи іншої країни....
Проектування привідного пристрою
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Технические науки, производство
Будь-яка сучасна машина має робочі органи і привід. Конструкція і вигляд робочих органів визначаються цільовим призначенням машини. Структурна схема приводу машини включає двигун того чи іншого тип...
Організація технічного обслуговування і виконання непланових ремонтів трамваїв у депо
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Транспорт, логистика, ВЭД
Технічна експлуатація являє собою підсистему міського електричного транспорту, яка покликана забезпечити максимальну відповідність обсягів транспортної роботи попиту на транспорті послуги шляхом дотри...
Транснаціональні банки
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Финансы, банки
Ефективна банківська система є найважливішим елементом відтворювальної структури економіки, адже організовує рух та перерозподіл ресурсів суспільства. В умовах інтеграції України в Європейську та с...
Проектування блоку відображення цифрового пристрою
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Технические науки, производство
Даний проектований пристрій є вимірювачем тривалості позитивних імпульсів. Принцип роботи пристрою можна описати так: - після приймання сигналу «ПУСК» пристрій переходить в початковий стан; - ...
Державний лад, політичний режим і правова система України на сучасному етапі (1991 – 2005 рр.)
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: История Украины
Для стабілізації політичної ситуації в країні та виходу з кризового ста-новища у взаємодії гілок влади слід усвідомити, що впровадження конституційної реформи є не разовий акт, а складний та поступови...
Розрахунково-графічна робота "Безпека життєдіяльності"
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Безопасность жизнедеятельности
Природний газ - суміш газів, що утворилася в надрах землі при анаеробному розкладанні органічних речовин. Як правило, це суміш газоподібних вуглеводнів (метану, етану, пропану, бутану тощо). Природ...
Поняття та сутність конституції
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Право, политология
Закінчуючи написання даної курсової роботи можна зробити висновки що конституція - це статут не лише держави, а й нації. Зміст конституції - це сукупність конституційно-правових норм, принципів, що...
Складові управлінської системи
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Менеджмент, предпринимательство
Управління являє собою сукупність скоординованих заходів, спрямованих на досягнення окреслених в рамках організації цілей. Процес управління має місце там, де здійснюється організована діяльність л...
Структура рекламного агенства
курсовая работа на украинском языке
Рубрика: Маркетинг, PR и реклама
Рекламні звернення створюють і виготовляють рекламні агентства — незалежні професійні організації творчих і ділових людей, які надають рекламодавцям повний обсяг послуг: здійснюють рекламні дослідженн...