Реферат: Загальні положення теорії ймовірностей та математичної статистики


Рубрика: Математика, логика
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 11 кБ

Скачать реферат

1. Основні поняття та визначення:
поняття стохастичної с-ми експерименту, ймовірності, випадкової величини.
імовірнісний розподіл.
мода, математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення випадкової величини.
1.
1.1. Як правило досліджувана система містить ряд елементів, що мають певну невизначеність. Такі системи називаються стохастичними, оскільки їх поведінка не може бути однозначно прогнозована.
Експеримент – це строга послідовність наперед заданих дій спрямована на отримання однієї або декілька величин, які є результатом експерименту.
Результати експерименту можуть змінюватись неперервно (температура, довжина, вологість) або дискретно (кількість зумовлено на обслуговування, кількість сонячних днів у році). Якщо в ході повторень експерименту в одних і тих же умовах результати будуть різні в силу внутрішньої природи досліджуваного явища, то це означає, що досліджене явище має випадковий характер.

Бесплатно скачать реферат "Загальні положення теорії ймовірностей та математичної статистики" в полном объеме