Реферат: Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами


Рубрика: Математика, логика
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 42 кБ

Скачать реферат

Слово індекс означає показник, певна узагальнююча характеристика. Індекс - це відносна величина порівняння сукупностей та їх окремих одиниць. Статистична сукупність при цьому складається з одиниць, окремі елементи якої не можна безпосередньо додавати один до одного.
Наприклад, для визначення загального обсягу виробництва, реалізації продовольчих товарів не можна сумувати дані про окремі продукти у натуральному виразі. Необхідно перейти до вартісних вимірників. Індекси можна побудувати для характеристики змін соціально-економічних явищ у часі та просторі. Форми вираження індексів: коефіцієнти, проценти, проміле.
Перші індекси - це були індекси цін. Індекс поєднує в собі якісний та кількісний аспекти. Індекси виконують дві функції: 1) синтетичну; 2) аналітичну.
Форма побудови індексу залежить від мети дослідження, статистичної природи показника, ступеня агрегованості інформації.
За характером порівнянь (у часі, просторі, з певними стандартами) індекси поділяють на динамічні, територіальні, міжгрупові.
Динамічний індекс показує інтенсивність динаміки.
Територіальний індекс характеризує ступінь відхилення значень показника у просторі.

Бесплатно скачать реферат "Системи взаємозалежних індексів і визначення впливу окремих факторів. Індекси з постійними і змінними вагами" в полном объеме