Реферат: Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір. Лінійна залежність і незалежність системи векторів


Рубрика: Математика, логика
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 43 кБ

Скачать реферат

План
• Базис.
• Лінійна залежність і незалежність векторів.
• Декартова система координат.
• Довжина і координати вектора.
• Поділ відрізка в заданому відношенні.
• Полярна система координат.
• Циліндрична система координат.
• Сферична система координат.
• Заміна системи координат.

1. Базис
Довільна впорядкована (взята в певному порядку) трійка некомпланарних векторів називається базисом простору.
Базисом на площині називаються два неколінеарних вектори, взяті в певному порядку.
Базисом на прямій називається довільний ненульовий вектор на цій прямій.
Ніякі два вектори базису в просторі неколінеарні, оскільки в противному випадку всі три були б компланарні. Так само вектори базису на площині ненульові (якщо хоча б один із них був нульовий, то вони були б колінеарні).

Бесплатно скачать реферат "Системи координат (декартова, полярна, циліндрична, сферична). Довжина і координати вектора. Векторний простір. Лінійна залежність і незалежність системи векторів" в полном объеме