Реферат: Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ


Рубрика: Военное дело
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 44 кБ

Скачать реферат

Для забезпечення якісного виконання регламентних, ремонтних та інших робіт в ТЕЧ ап в суворій відповідності з вимогами встановленої технологічної документації, а також надання практичної допомоги інженерно-технічному складу озброєння в освоєнні передових методів роботи на авіаційній техніці керівний інженерно-технічний склад озброєння частин, з"єднань, авіаційних корпусів, ВПС проводить комплексні перевірки організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ згідно з планом перевірок. Періодичність перевірок вказана у додатку 12.
На перевірку відводиться 4-5 днів. Кожна перевірка ТЕЧ повинна бути показовою, тобто поряд з контролем містити елементи методичної роботи та навчання інженерно-технічного складу озброєння по основних питаннях планування роботи ТЕЧ та організації виконання регламентних і ремонтних робіт на авіаційній техніці.
Перевірка повинна починатись із заслуховування начальника ТЕЧ про стан справ на даний період. Потім перевіряються наступні основні питання:
- готовність ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій;
- планування роботи ТЕЧ;
- організація виконання регламентних (ремонтних) робіт на АТ;
- підготовленість ТЕЧ до військового ремонту АТ;
- організація виконання доробок, періодичних робіт на АТ згідно з бюлетенями МАП, облік бюлетенів;
- ведення робочої документації;
- організація інженерно-технічної підготовки;
- організація охорони ТЕЧ;
- підсумки та звітність роботи ТЕЧ;
- організація контролю повноти і якості виконання регламентних робіт на АТ керівним складом озброєння військової частини.

1. ЗАСЛУХОВУВАННЯ НАЧАЛЬНИКА ТЕЧ

В довідці - доповіді на підставі конкретних даних начальник ТЕЧ коротко викладає стан справ по наступних основних питаннях:
1) Укомплектованність ТЕЧ особовим складом згідно штату. Використання особового складу за прямим призначенням.
2) Коротка службова характеристика та оцінка моральних і ділових якостей заступника начальника ТЕЧ та начальників груп регламентних (ремонтних) робіт, їх роботи по зміцненню військової та технологічної дисципліни підпорядкованого особового складу.
3) Стан виробничої бази ТЕЧ. Організація виконання регламентних робіт.
4) Кількість виконаних регламентних (ремонтних) робіт, робіт по заміні двигунів з початку року, працевитрати, які досягнуті при виконанні робіт та терміни виконання усіх видів робіт по типах авіаційної техніки. Виконання виробничого плану на день перевірки.
5) Виконання плану інженерно-технічної підготовки. Організація проведення тренувань на АТ.
6) Стан та організація військового ремонту АТ, яка одержала бойові та експлуатаційні пошкодження.
7) Рівень підготовки ТЕЧ до інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій. Ступінь контейнерування та пакетування авіаційно-технічного майна, стан аеромобільного комплекту ТЕЧ.
8) Робота по підвищенню економічності виробничого процесу та раціоналізаторська робота в ТЕЧ.
9) Класність спеціалістів ТЕЧ. Робота по узагальненню та впровадженню передового досвіду.
10) Невирішені питання. Пропозиції по удосконаленню організації роботи в ТЕЧ.

Бесплатно скачать реферат "Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічної діяльності ТЕЧ" в полном объеме