Реферат: Строї відділення


Рубрика: Военное дело
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 38 кБ

Скачать реферат

Розгорнутий стрій відділення може бути одноше-ренговим або двошеренговим. Шикування відділення в од-ношеренговий стрій здійснюється за командою: «Відділення, в одну шеренгу — СТАВАЙ!» Шикування відділення в двошеренговий стрій здійснюється за командою: «Відділення, в дві шеренги — СТАВАЙ!» Відділення з чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шеренгу. Похідний стрій відділення шикується за командою:
«Відділення, в колону по одному — СТАВАЙ!» або «Відділення, в колону по два — СТАВАЙ!»

ПЕРЕШИКУВАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
Перешикування відділення з розгорнутого строю в колону здійснюють поворотом вправо за командою: «Відділення, право-РУЧ!» Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій здійснюють поворотом відділення вліво за командою: «Відділення, ліво-РУЧ!»
Перешикування відділення з колони по одному в колону по два здійснюється за командою: «Відділення, в колону по два, кроком —РУШ!» (під час руху: «... по два — РУШ!»). За командою до виконання командир відділення ступає півкроком, парні номери, вийшовши вправо, у такт кроку стають на свої місця в колоні, відділення рухається півкроком, поки не буде подано команду «ПРЯМО!» або «Відділення, СТІЙ!».
Перешикування відділення з колони по два в колону по одному здійснюють за командою: «Відділення, в колону по одному, кроком — РУШ!» (під час руху: «... по одному — РУШ!»). За командою до виконання командир відділення ступає повним кроком, решта — півкроком; із звільненням місця парні номери в такт кроку заходять за непарні й рухаються далі повним кроком.

РОЗМИКАННЯ І ЗМИКАННЯ ВІДДІЛЕННЯ
Якщо відділенню потрібно розтягнути стрій, подають команду: «Відділення, вправо (вліво, від середини) розім-КНИСЬ!», або «Відділення, вправо (вліво, від середини) на шість кроків розім-КНИСЬ!», або «... бігом розім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, від якого здійснюється розімкнення, повертаються у зазначений бік, одночасно з приставлениям ноги повертають голову вбік фронту строю і рухаються прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на того, хто йде позаду, і не відриваючись від нього; після зупинки того, хто йде позаду, кожний ступає ще стільки кроків, скільки їх визначено командою, і повер-тається ліворуч (праворуч). Якщо інтервал не було вказано, розмикання проводять на один крок. Розмикання від середини здійснюють від того, хто середній. Військовослужбовець, якого названо середнім, почувши своє прізвище, відповідає «Я», простягає вперед ліву руку й опускає її.
Для змикання відділення подають команду: «Відділення, вправо (вліво, до середини) зім-КНИСЬ!» або «... бігом зім-КНИСЬ!» Військовослужбовці, за винятком того, до кого призначено змикання, повертаються вбік змикання, після чого прискореним півкроком (чи бігом) підходять на визначений для зімкнутого строю інтервал; підійшовши, самостійно зупиняються і повертаються ліворуч (праворуч).

РУХ ВІДДІЛЕННЯ
Для руху відділення стройовим кроком подають команду: «Відділення, на ре-МІНЬ, стройовим кроком — РУШ!» У разі потреби визначаються напрям руху та бік рівняння, наприклад: «Відділення, на ре-МІНЬ, на та-кий-то предмет рівняння праворуч (ліворуч), стройовим кроком — РУШ!» За виконавчою командою («РУШ») усі військовослужбовці одночасно починають рух із лівої ноги, дотримуючись рівняння й зберігаючи інтервал. Якщо бік рівняння не визначено, то його здійснюють убік правого флангу поглядом, не повертаючи голови. Щоб зупинити відділення, подають команду: «Відділення, СТІЙ!»
Рух похідним кроком здійснюють за командою: «Відділення, в колону по одному (по два) — РУШ!» Якщо під час руху відділення похідним кроком потрібно змінити напрям, подають команду: «Відділення, правим (лівим) плечем вперед — РУШ!»

Бесплатно скачать реферат "Строї відділення" в полном объеме