Реферат: Мирний договір у Брест-Литовську


Рубрика: История Украины
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 13 кБ

Скачать реферат

З березня 1918 р. Брестський принизливий, грабіж¬ницький мир між Росією, з однієї сторони, і Німеччи¬ною, Австро-Угорщиною, Болгарією й Туреччиною — з другої, був підписаний. Мирний договір, зокрема, передбачав: припинення стану війни, демобілізацію російської армії, відторгнення від Росії Прибалтики, Білорусії й України, визнання Росією Центральної Ради, виведення російських військ з Карса, Ардагана й Батума, відновлен¬ня невигідного для Росії торговельного договору 1904 р. тощо. Загалом було підписано 6 документів: мирний до¬говір Росії з державами Четверного союзу (з 13 статей), заключний протокол та додаткові договори з кожною з цих держав.
Брестський договір містив дуже тяжкі умови для Росії, але був своєрідним компромісом з Німеччиною, вивів Ро¬сію з війни, дав їй можливість мирного перепочинку.
Країни Антанти й США ще намагалися не допустити ратифікації договору, обіцяючи зброю та гроші, якщо Ро¬сія буде воювати. В ноті від 5 березня радянський уряд за¬питував уряд США, чи може Росія у випадку відновлен¬ня воєнних дій конкретно «розраховувати на підтримку США, Великобританії й Франції в боротьбі проти Німеч¬чини». Західні держави навіть не відповіли на цю ноту. "Посол Френсіс категорично заявив: «Ми не визнаємо Брест-Литовського миру». А президент США, звертаючи¬ся телеграмою до з'їзду Рад, наполягав відхилити договір, обіцяв дати по 100 золотих карбованців за кожного росій¬ського солдата, який воюватиме проти Німеччини. США, які до весни 1918 р. втратили у війні проти Німеччини 162 солдатів, вимагали продовження участі у війні Росії, яка на той час утратила вбитими понад 2,3 млн чоловік.
IV Надзвичайний з'їзд Рад, незважаючи на вкрай тяж¬кі умови Брестського мирного договору, ратифікував йо¬го 15 березня 1918р. Понад 2/3 делегатів (784 особи) про¬голосували за ратифікацію (проти — 261, утрималися — 115). 17 березня Брестський мирний договір був ратифі¬кований також Німеччиною й набрав сили.
Брестський мир мав серйозні наслідки для міжнарод¬них відносин. У березні війська Антанти висадилися в Мурманську, щоб... не допустити його захоплення німця¬ми. У квітні почалася відкрита збройна інтервенція Япо¬нії, а пізніше Англії, Франції й США на Далекому Сході. Новостворена Закавказька федерація розірвала відносини з Росією. Турецькі війська захопили Баку, а Грузія вийшла з федерації й уклала договір з Німеччиною про введення німецьких військ на її територію. Німеччина й Австро-Угорщина окупували Україну та Румунію, постійно роз¬ширяли зони окупанії в Курській і Воронезькій губерніях, на Дону і в Криму. Практично вся Східна Європа й Кавказ були окуповані військами Четверного союзу. На тери¬торії Росії в березні 1918 р. перебували понад 1 млн ні¬мецьких солдатів і офіцерів (улітку — вдвоє менше — до 53 дивізій) та майже 300-тисячна австро-угорська армія.
Після вбивства 6 липня 1918 р. в Москві лівими есе¬рами німецького посла фон Мірбаха 27 серпня радян¬ський уряд змушений був підписати додаткові угоди до Брестського договору. Зокрема, радянська Росія зобов'я¬зувалася виплатити Німеччині 6 млрд марок (у тому чис¬лі передати їй близько 245,6 т золота, товарів на 1 млрд марок до 31 березня 1920 р. і 2,5 млрд марок кредитними білетами позики).
О 5-й годині ранку 11 листопада сторони підписали перемир'я. Уже об 11 годині ранку 11 листопада 1918 р. воєнні дії скрізь припинилися. Прогуркотів артилерій¬ський салют у 101 постріл. Перша світова війна, яка три¬вала 51 місяць і 2 тижні, під час якої було вбито 9,2 млн військовослужбовців і 0,5 млн чоловік цивільного насе¬лення, 21,1 млн чоловік поранено, закінчилася Комп'енським перемир'ям.
13 листопада 1918 р. радянський уряд анулював Брест¬ський і всі додаткові договори з Німеччиною та її союз¬никами. Почався новий етап розвитку міжнародних від¬носин.

Бесплатно скачать реферат "Мирний договір у Брест-Литовську" в полном объеме