Реферат: Екологічні права і обов’язки громадян


Рубрика: Право, политология
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 12 кБ

Скачать реферат

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.
Екологічне право - система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). До складу системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів.
Предметом екологічного права є нормативне врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Метод екологічного права є комплексним і являє собою комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему.

Список использованной литературы:


1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.
2. Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №41. Ст.546.
3. Екологія і закон. Екологічне законодавство України. Книга 1. – К., 1998.
4. Андрейцев В.І. Екологічне право. – К., 2001.
5. Дмитренко І.А. Екологічне право України. – К., 2001.
6. Шемшученко Ю.С. Правове проблемы экологии. – К., 1989. Бесплатно скачать реферат "Екологічні права і обов’язки громадян" в полном объеме