Реферат: Морально-етичні проблеми професійної діяльності працівника міліції


Рубрика: Право, политология
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 20 кБ

Скачать реферат

Життя сучасного суспільства являє собою складне багатовекторне явище, яке відображає різноманітні потреби та інтереси соціальних, національних, політичних, професійних, вікових та інших груп людей, що пронизують всі сфери їх існування. В цьому процесі мораль є важливим універсальним регулятором взаємовідносин між ним і фактором людяного духовно-особистісного розвитку. Загальний характер моральної регуляції, не виключає наявність в ній правової специфіки, що відображає особливості того, чи іншого виду діяльності людей. Але перш ніж приступити до визначення цих особливостей, тобто – до обґрунтування необхідності з’ясування питання про професійну мораль треба визначитись стосовно того, що ж саме розуміють люди під цим поняттям.

Мораль (з латинською – моральний, - норов) є одним з способів нормативного регулювання поведінки людини в суспільства. Вона представляє собою систему принципів і норм, що визначають характер відношень між людьми у відношенні з прийнятим в даному суспільства розумінням добра і зла, справедливого і несправедливого, гідного і негідного. Виконання вимог моралі забезпечується силою духовного впливу, суспільною думкою, внутрішнім переконанням, совістю людини, громадським осудом.

Бесплатно скачать реферат "Морально-етичні проблеми професійної діяльності працівника міліції" в полном объеме