Дипломная: Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку1. У дипломній роботі було проаналізовано характеристику розумової працездатності, розкрито втому, її локалізацію та механізми виникнення втоми після розумої фізичної працездатності, описано фізіологічну характеристику учнів середнього шкільного віку а саме засоби, фізичну підготовку та методику фізичного виховання учнів цього віку.
2. Проаналізовано науково-методичну літературу щодо впливу фізичних вправ на організм учнів з теорії і методики фізичного виховання. За допомогою методів, які визначали розумову працездатність, а саме "коректурна проба" показано механізми втоми після тренування логічними іграми та засобів фізичного відновлення після застосування комплексу фізичних вправ для учнів.
3. Розроблено методичні рекомендації щодо покращення фізичного стану після навантаження, яке дало ефективність покращення розумової працездатності після тренувань логічними іграми.
Отже, крім застосування фізичних вправ у період тренувань можна додатково рекомендувати учням комплекс фізичного відновлення.
А саме плавання, заняття футблом, настільним тенісом, бадмінтон, ранкова гімнастика і т.д. Це дасть змогу покращии результати на тренуваннях та зменшить втому під час них.

Список использованной литературы:


1. Амосов И.М. Раздумья о здоровье, 3-е изд. доп. и перераб. – М. : Физкльтура и спорт, 187. – 64 с.
2. Апанасенко Г.А. Физическое развитие у детей и подростков. – К.: Здоровье, 1985.
3. Ахмеджанов Э.Р. Составление, подготовка текста, библиграфия. Психологические тесты. – М. : 1996. – 92-93
4. Ашмарин Б.А.,Виноградов Ю.А., Вяткина З.Н. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1990 – 287 с.
5. Батуев А.С.Высшая нервная деятелъностъ.-М.: Высш.шк., 1991.
6. Велитченко В.К.Физкулътура для ослаблных детей. -2-е изд. – М. : Физкулътура и спорт, 1989.
7. Велитченко В.К.Физкулътура для ослабленых детей. :- Метод. пособие. – М. : Здоровъе , 1985.
8. Гогунов Е. Н., Мартъянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – М. ,- 2000.
9. Голощапов Б.Р.История физической культуры и спорта. – М., 2000.
10. Готовцев П.И., Субботин А.Д., Селиванов В.П. Лечебные фізкультура и массаж. – М.: Медецына, 1987.
11. Гутько И.П., Соколов В.А., Заборовський К.К. Азбука здоровья. – Минск : Полымя, 1988 – 175 с.
12. Егоров А.С. Психофизиология умственного труда. – Ленинград. : Наука, 173. – 132 с.
13. Єрмаков С.С. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №8, Харків, ХХПІ, 2000. – 68 с.
14. Єрмаков С.С. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №11, Харків, ХХПІ, 1998. – 52 с.
15. Железняк Ю.Д.Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. – М.: Академия, 2002, -264 с.
16. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: Учебник – М., 2000.
17. Жуков М.И. Подвижные игры: Ученик – М., 2000.
18. За редакцією професора В.Г. Шевчука. Посібник з фізіології . – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005.
19. Збірник наукових статей аспірантів галузі фізичої культури та спорту. Випуск 3.- Львів , 1999.
20. Лазарев И.В., Кузнєцов В.С., Орлов Г.А. Практикум по легкой атлетике: Учеб. пособие. – М., 1999.
21. Ловейко И.Д., Фонарьов М.И. ЛФК при заболеваниях у детей. – Л.: Медицина, 1987.
22. Линець М.М., Андрієнко Г.М.. Витривалість , здоров’я, працездатність – Львів, 1993. – с.10-26
23. Лях В.И. Тесты в физическом воспитание школьников. – М., 1998.
24. Матвеева Л.П. Теория и методика физического воспитания. Часть 1. – М.: Физкультура и спорт, 1976, с.87-90.
25. Матвеева Л.П. Теория и методика физического воспитания. Часть 2. – М.: Физкультура и спорт, 1976, с.197-242.
26. Матвеев Л.П. Общая теория спорта.: Учеб. – М., 1997.
27. Максименко А.М. Основы теории и методики физической культуры. – М., 1999.
28. Емерсон Ф.З., Пшенникова Ч.Г. Адаптацыя к стрессовым ситуаціям и физическим загрузкам. – М.: Медицина, 1988.
29. Милюкова И.В., Євдокимова Т.А. Полная энциклопедия лечебной гімнастики / Под общ. ред. Т.А. Евдокимовой. – Сова, М.: ЭКСМО, 2003.
30. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров'я . – К.: Здоров'я, 1991.
31. Мухин В.Н., Третилова Т.А. Лечебная физическая культура / Под ред. В.Н. Мухина. – М.: РИО ГЦОЛИФК, 1985.
32. Мухін В.М. Фізична реабілітація. – К.: Олімпійська література, 2000.
33. Нормальна фізіологія / Під ред. В.І. Філімонова. – К.: Здоров'я, 1994.
34. Пархотик И.А. Лечебная физическая культура. К., 1986.
35. Пирогова Е.А., Иващенко Л.Я., Странко И.П. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека. – К. : Здоровье, 1986. – 152 с.
36. Плиска А.И. Нормальная физиология человека. – К.: Домис, 1995.
37. Плиска О.І., Хоменко Б.Г. Фізіологія людини і тварин(курс лекцій). – К.: Видавничий дім "ІН ЮРЕ", 2003.
38. Сергієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001. – с. 387 – 429.
39. Сіренко Р.Р. Автореферат на здобуття наукового ступеня . механізм формування взаємозв’язків фізичної та розумової працездатності у підлітків під впливом м’язевої діяльності. – Львів, 2001.
40. Скрипко А.Д., Юспа М.Б. Технология в физической культуре и спорте: Учеб. – метод. пособие. – ГУ РУМУ ФВН, 2001.
41. Смирнов Ю.И., Полевщеков М.М. Спортивная метрология: Учебник – М., 2000.
42. Справочник по детской лечебной физкультуре / Под ред. М.И. Фонарева. - Л.: Медецина, 1983.
43. Справочник по детской лечебной физкультуре / Под общ. ред. В.П. Правосудова. – М.: Физкультура и спорт, 1980.
44. Фізичне виховання в школі. Журнал. № 1, №2, 2000р.
45. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я сучасному суспільстві. Збірник наукових праць. – Луцьк, 1999- 1180 с.
46. Фирсов З.П. Плавание для всех. – М .: Физкультура и спорт, 1983. – 64 с.
47. Физическое воспитание учащихся 5-7 классов: Пособие для учителя / Под ред. В.И. Ляха, Г.Д. Мейксона. – М., 1997.
48. Холодов А.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М. : Академия, 2001. – 480 с.
49. Хрущов С.В. Врачебный контроль за физическим воспитаниум у школьников. – М.: Медицина, 1977.
50. Шкалы, тесты и опросники в медицынской реабилитации / Под ред. А.Н. Беловой, О.Н. Щепетовой. – М.: Антидор, 2000.
51. Штенергерц А.С. Лечебная физкультура при паралитических заболеваниях и травмах нервной системы у детей. М.: Здоровье, 1972.
52. Шевандрин Н.І. Психодігностика, корекція і розвиток особистості. – М. : 1998, с.75-29.
53. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль. Богдан, 2001. – 272 с.
54. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль. Богдан, 2002. – 248 с.
55. Язловецкий В. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. – К.: Здоровье, 1991. Бесплатно скачать реферат "Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку" в полном объеме