Реферат: Про диференційні ознаки крилатих слів


Рубрика: Филология, языковедение
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 15 кБ

Скачать реферат

Під загальним терміном “крилаті слова” традиційно об’єднуються як однокомпонентні (це фактично власні імена персонажів та назви місць дії художніх творів), так і багатокомпонентні одиниці – крилаті вислови. Ознаки останніх не раз розглядалися у східнослов’янській мовознавчій літературі, але вчені не дійшли згоди щодо їхнього лінгвістичного статусу. І на практиці можна спостерігати, як крилатими називають явища споріднені, суміжні. Експеримент, проведений серед студентів-філологів, по виявленню крилатих слів – цільно- та нарізнооформлених одиниць – у художньому тексті, насиченому різним фразеологічним та цитатним матеріалом, підтвердив широкий діапазон тлумачення терміну.

Крім загальновідомих крилатих слів, що увійшли до словників із вказівкою про авторське походження, крилатими були визнані: народні прислів’я; явні цитати, що складаються з чужих слів та слів автора; цитати-ремінісценції, що вживаються без вказівки на цітацію, не набули узагальнюючого значення і непоширені у мовленні; фольклорні твори малих форм; гасла; кліше, штампи; канцеляризми; ідіоми; окремі оціночні слова (порів.: Вони у мене всі орли).

Одна з причин такого становища, як здається, у нечіткості та неповноті багатьох дефініцій 1, а також у різній інтерпретації основних параметрів крилатих слів. Перш за все це стосується типологічної частини визначень, яка покликана інтегрувати феномен, що визначається, в деякий клас явищ. Проте саме вона здебільшого виявляється розпливчатою, неоднозначною: клас не називається, а більш або менш вдало експонується окремими видами, що нерідко виділяються на різних підставах і що не задовольняють обов’язковій у таких випадках вимозі вичерпаності.

Бесплатно скачать реферат "Про диференційні ознаки крилатих слів" в полном объеме