Реферат: Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання


Рубрика: Философия
Вид: реферат
Язык: украинский
Размер файла: 43 кБ

Скачать реферат

Вбачаючи найбiльш характерну особливiсть науки у фальсифiкова-ностi її теорiй, Поппер приходить до специфiчного розумiння наукового знання та наукового методу. Своє розумiння знання вiн протиставляє есенцiалiзмовi, котрий був найбiльш поширений у ХYIII-XIX ст., та iнструменталiзмовi, що широко розповсюдився у ХХ ст.
Есенцiалiстське тлумачення наукового знання сходить, на думку Поппера, до Галiлея та Ньютона. Його можна окреслити у трьох тезах.
1. Вченi прагуть отримати iстиний опис свiту.
2. Iстинна теорiя описує "сутностi", що лежать в основi спос-тережуваних явищ.
3. Тому, якщо теорiя є iстинною, то вона не припускає нiяких сумнiвiв i не потребує в подальшого пояснення чи змiни.

Бесплатно скачать реферат "Методологiя спростування теорiй i еволюцiя знання" в полном объеме