Курсовая: Організація власної справи в галузі торгівліТемою даної курсової роботи є: «Організація власної справи в галузі торгівлі», так як дана тема викликала в мене найбільший інтерес, ніж інші, тому що у майбутньому я збираюся займатися бізнесом.

Створення власної справи - це завжди величезний ризик і подолання опору, що неминуче виникає при народженні нового.

Створюючи власну справу, потрібно знати, що це не тільки можливість (за сприятливих умов) користуватися благами, які забезпечують це починання, а й відповідальність за її функціонування, розвиток і виживання.

Бізнесменом практично може бути будь-яка людина: інженер, економіст, технік, медпрацівник, продавець, винахідник, службовець, робітник, викладач, студент, домогосподарка, пенсіонер, школяр. Треба тільки визначити власні підприємницькі здібності та ймовірні можливості стати бізнесменом.

Але залишитися бізнесменом зуміють лише ті, хто нестандартно мислить, має силу волі, цілеспрямованість, велику працездатність, націленість на пошук нового, тобто ті, які в підприємницький діяльності вбачають зміст усього свого життя.

Відкрити власну справу, організувати своє підприємство дуже складно. Кожне таке рішення приймається, виходячи з конкретної ситуації і тому воно унікальне, але все ж в усіх подібних рішеннях є дещо спільне - вони передбачають відмову від способу життя, що склався, на користь створення власної справи.

Приймаючи рішення зайнятися бізнесом, тобто відчувши бажання створити власну справу, треба усвідомити такі моменти:
- небажання працювати на когось;
- повну відмову від попередньої кар'єри і готовність змінити свій спосіб життя;
- переконаність у тому, що власна справа - це заняття престижне і гідне;
- можливість створити власну справу (наявність коштів, умов);
- упевненість у реальності створення такої справи за умов існування необхідних зовнішніх і внутрішніх передумов.

Метою роботи є: ознайомлення з усіма етапами створення власної справи в галузі торгівлі. Також я сюди включаю розробку бізнес-плану та систему оподаткування підприємницької діяльності.

Список использованной литературы:


1. Банько В.Г.,Горохов А.І. Сучасна технологія руху товарів, Київ
2. Бизюк В.І. Торгово-технологічне обладнання
3. Дашков Л.П., Попова Е.П.,Моісеєва А.І. Товарознавство продовольчих товарів
4. Пабухчіянц В.К. Організація і технологія торговельних процесів
5. Завгородня В.М., Сирохман І.В., Демкевич Л.І., Тара і упакування продовольчих товарів - Видавництво ЛКА, 2001
6. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с.
7. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник (Під ред. Н. М. Ушакової) — К.: Хрещатик, — 800 с.
8. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за ред. проф. Апопія В. В., проф.. Гончарука Я. А.). — Львів, Видавництво ЛКА, 2001. — 450 с.
9. Свідерський С. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2006. —233 с.
10. Красовська І. Упаковка і тара: види та облік// Бібліотека Головбуха -2009 р. - №2-с. 109-113.
11. Старожилова Г.М., Озима В.В., Стайоха Т.Б. - Комерційна діяльність організацій, 2007
12. Електронна комерція: / А. Береза, І. Козак, Ф. Левченко та ін. — К.: КНЕУ, 2002. —326 с.
13.. Мізюк Б. М. Системне управління. — Львів, Видавництво ЛКА, 2004.
14. Криковцева Н.О, Казанова О.Б. Комерційна діяльність: Підлручник. - К. ЦНЛ, 2007 рік.
15. В.В. Апопій. Організація торгівлі. Підручник. - К. ЦНЛ, 2005 рік. Бесплатно скачать реферат "Організація власної справи в галузі торгівлі" в полном объеме