Культурная жизнь в украинских землях в конце XVIII - I пол. XIX в.

История Украины 9 класс
Культурная жизнь в украинских землях в конце XVIII - первой половине XIX в. Особенности развития культуры. Капитализация и ее влияние на культуру. Образование. Киевский и Харьковский университеты. Гимназии. Ришельевский и Нежинский лицеи. Наука. Выдающиеся ученые.

Новая украинская литература и театр как отражение тенденций общественного развития. Т. Шевченко, И. Котляревский, Г. Квитка-Основьяненко, П. Гулак-Артемовский, Е. Гребенка.

Музыка, изобразительное искусство и архитектура в поисках украинского художественного стиля. Традиционно-бытовая культура в селе и городе. Религиозная жизнь. Судьба украинской женщины.
По окончанию изучения темы:
- Показывает на карте основные места и территории, связанные с развитием образования, науки и искусства;
- Определяет и характеризует основные факторы, особенности развития, явления, процессы и памятники культуры этого периода;
- Описывает явления культурной и духовной жизни;
- Сравнивает идеи и ценности, характерные для тогдашней культуры, с современными государственническими идеями и культурными ценностями украинский;
- Оценивает вклад отдельных деятелей в отечественную и мировую культуру.

Биографии писателей по теме урока

Биография Пантелеймона Кулиша
(1819-1897) письменник, історик, фольклорист, етнограф, перекладач Народився Пантелеймон Олександрович Куліш 7 серпня 1819 року в містечку Вороніж колишнього Глухівського повіту Чернігівської губернії (тепер — Шосткинський район Сумської ...
Биография Тараса Шевченко
(1814 — 1861) Тарас Григорович Шевченко народився 25 лютого (9 березня за н. ст.) 1814р. в с. Моринці Звенигородського повіту Київської губернії. Його батьки, що були кріпаками багатого поміщика В. В. Енгельгардта, незабаром переїхали до с...
Биография Ивана Котляревского
(1769-1838) письменник, драматург, перший класик нової української літератури Народився 9 вересня 1769 року в Полтаві, в родині дрібного чиновника. Згодом Котляревським було «пожалувано» дворянське звання. З 1780 року маленький Іванко поч...
Биография Григория Квитки-Основьяненко
(1778—1843) Григорій Федорович Квітка народився 29 листопада 1778 р. в слободі Основа поблизу Харкова в дворянській родині (від назви слободи й походить його псевдонім — Основ'яненко). Спочатку навчався вдома, а потім у Курязькій монастирській ш...
Вам могут пригодиться:

Сочинение на тему: Судьба сельской девушки в произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко

Школьные сочинения

Значне місце у творчості Г. Ф. Квітки-Основ'яненка посідають сентиментально-реалістичні повісті «Маруся», «Козир-дівка», «Сердешна Оксана», «Щира любов». Центральним персонажем кожної з них виступає сільська дівчина. У кожної із них своя доля, але є в цій до...

Женская судьба в поэзии Т. Г. Шевченко

Школьные сочинения

"Такого полум'яного культу материнства, — писав М.Рильський, — такого апофеозу жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу. Нещасний в особистому житті, Шевченко найвищу і на-чистішу красу світу бачив у ж...

Реферат: Театр корифеев

Реферат по украинской литературе

Театральне мистецтво в Україні сягало коренями у сиву дав¬нину, брало початок з фольклору. У веснянках, купальських та обжинкових піснях, у колядках та щедрівках, в обрядах весілля та похорону наявні яскраві елементи лицедійства: слова, мелодії, танцю, пантоміми. Ще скоморохи Київської Русі започаткували примітивний театр — потішні видовища на майданах і базарах. Пізніше, в кінці XVII — у першій п...

Реферат: Кирилло-Мефодиевское общество

Реферат по истории Украины

З березня 1847 р. студент Київського університету Олексій Петров доніс царським властям про таємне товариство, яке він випадково виявив. Поліція зразу ж арештувала провідних членів цієї групи й доставила їх у Петербург. У результаті посилених допитів власті дізналися про існування Кирило-Мефодіївського товариства — першої на Україні організації політичного спрямування. Незабаром стало очевидним, ...

Реферат: Культурное развитие Украины

Реферат по культуре и культурологии

Культура (лат. colere, "населяти", "вирощувати", "сприяти", "успадковувати") — термін для означення алгоритмів людської поведінки і символічних структур, які надають цій поведінці сенсу і значимсті. У сучасній науці нараховується декілька сотень визначень поняття культура, жодне з яких не є загальноприйнятим. Різні визначення відображають різні теорії щодо розуміння та оцінки процесів в суспіль...

Реферат: Истоки украинской культуры

Реферат по культуре и культурологии

В умовах розбудови суверенної Української держави, відродження національної культури особливе значення має об'єктивне висвітлення етногенезу українського народу, визначення місця даного етносу в колі слов'янських народів, його зв'язків з найдавнішими етапами історії. З проблемою етногенезу слов'ян тісно пов'язана проблема прабатьківщини українського народу. Існують дві протилежні теорії: міграц...

Реферат: Культура как общественное явление

Реферат по культуре и культурологии

Слово “культура" походить від латинського слова colere, що означає культивувати, або обробляти грунт. У середні віки це слово стало означати прогресивний метод обробітку зернових, таким чином виник термін agriculture або мистецтво землеробства. Але в XVIII і XIX ст. його стали вживати і по відношенню до людей. Таким чином, якщо людина відрізнялася витонченістю манер і начитаністю, його вважали “к...

Реферат: С. Гулак-Артемовский (1813-1873). «Запорожец за Дунаем»

Реферат по музыке, искусству

Семен Степанович Гулак-Артемовський — видатний співак, автор невмирущої опери «Запорожець за Дунаєм» — народився 4(16) лютого 1813 року в Городищі на Черкащині у сім'ї священика. З дитинства він виявив здібності до музики, мав прекрасний голос (дискант) і добре співав. Одинадцяти років його віддали до духовного училища в Києві, а 1835 року зарахували до семінарії. Семена не так цікавили обов'язков...

Реферат: Евгений Гребенка - баснописец, беллетрист, издатель

Реферат по истории Украины

У своїх байках, коротких мініатюрах, побудованих, як у драматичних творах, на протиставленні й зіткненні характерів, добра і зла, Гребінка досяг простоти й легкості стилю, влучності характеристики персонажів, завдяки чому його твори стали явищем в українській літературі того часу. Євген Гребінка успішно виступав і як прозаїк, автор історичних повістей, нарисів та роману «Чайковський», присвяче...

Реферат: Развитие изобразительного искусства в Украине 16-18 вв

Реферат по музыке, искусству

Загальною тенденцією у розвитку образотворчого мистецтва на Україні з II пол. XVII ст. стає дедалі ширший відхід художників від релігійних тем і підвищення інтересу до світських сюжетів, реального життя, образів і переживань людей. Під впливом стилю барокко багато творів живопису відзначались пишністю, декоративністю, яскравим колоритом, грою кольорів. У розписах є безліч життєво конкретних подро...

Реферат: Николай Витальевич Лысенко

Реферат о исторических личностях

Збагачуючись і озброюючись передовими ідеями і художньо-естетичними критеріями свого часу, вивершуючи знання народного життя, переймаючись болями і радощами народу, усвідомлюючи устремління його на основі неосяжних багатств музичного фольклору, М.Лисенко закладає міцні підмурки для нової в історії світової музики української професійної музичної школи. Його подвижництво й мудрість полягали у то...