Веды, Библия, Коран

Зарубежная литература 8 класс
Место национальных литератур во всемирном литературном процессе, их взаимодействие и взаимовлияние.

Веды (от 2 тыс. до н. е.), Библия (от 12 ст. до н. е.), Коран (от 610-632 гг.).
По окончанию изучения темы:
Ученик (ученица):
- характеризует Веды, Библию, Коран (устная / письменная форма существования, проблема авторства, жанровое разнообразие текстов, идеи, сюжеты, обиды, которые получили наибольшее распространение в мировой культуре, особенности стиля, комментарии и тому подобное),
- приводит примеры их влияния на развитие всемирного культурного (литературного) процесса: эти книги - энциклопедия знаний, своеобразный культурный фонд, моральный кодекс народов, которые их создали; неисчерпаемый источник мотивов, тем, сюжетов, образов для искусства всего мира.


Вам могут пригодиться:

Реферат "Коран и Сура"

Реферат по религиоведению

У багатьох релігіях світу маються книги, що шануються віруючими як священні. Звичайно в них містяться сказання про бога і про богів, їхніх вісниках, посланниках і пророках, розповіді про загробне царство, ангелів і чортів, раї і пеклі, про те, як і ким створені світ, земля, людина, тварини і рослини, установлені обряди і звичаї, визначені учинки віруючих, часом навіть перелічується, які з них ...

Реферат "Библия как достопримечательность духовной культуры"

Реферат по религиоведению

Біблія, як відомо, є Святим Письмом найпоширенішої релігії сучасності — християнства. Своє Святе Письмо має не лише християнство, а й інші великі світові релігії. Біблію зараз увесь цивілізований світ сприймає не лише як основну релігійну книгу християн та іудеїв, а й одну з найвизначніших пам’яток світової літератури. Тому знати її має кожна освічена людина. Досить тривалий час (з 1926 по 195...

Реферат "История переводов Библии"

Реферат по религиоведению

Переклади Біблії українською мовою мають свою велику, складну, часом дуже драматичну історію. У ній, мов у краплині води, віддзеркалена доля української нації, її чудової мови. На початку нині збігаючого другого тисячоліття від Різдва Христового, а саме: в середині XII століття, - Українська Середньовічна Держава, Київська Русь втратила державну самостійність внаслідок вторгнення полчищ монгольс...