Владимир Винниченко "Момент"

Укр. литература 10 класс
Жизнь и творчество, общественная и политическая деятельность.

Прозаические и драматические произведения. Малая проза: идейно-стилевые особенности сборника "Красота и сила". Первый украинский научно-фантастический роман "Солнечная машина". Популярность Винниченко-драматурга на мировой сцене.

Новелла "Момент". Сочетание в ней реалистического изображения действительности и философского подтекста (текучесть жизни, счастье человека, мгновение - частица вечности т.п.). Образ Барышни - воплощение идеи вечной женственности, красоты.

Импрессионизм новеллы. Значение художественного наследия В. Винниченко
По окончанию изучения темы:
Знать основные моменты жизненного и творческого пути писателя, его общественная и политическая деятельность. Знать содержание, тематику и проблемные вопросы новеллы "Момент".

Уметь раскрыть философский подтекст новеллы. Охарактеризовать образ Барышни, роль героя-рассказчика. Уметь аргументировано передать собственные размышления, суждения о мгновенном и вечном, смысл жизни, счастье человека. Уметь раскрыть импрессионистскую поэтику произведения.

Высказывать свои суждения об актуальности для нашего времени нарушенных писателем проблем, аргументировать их примерами из текста. Уметь обозначить место В. Винниченко в украинской и мировой литературах. Работать с вспомогательными литературно-критическими статьями, пользоваться справочниками и словарями.

Осознание художественного слова как увековеченного для поколений опыта жизни человека, его мыслей, переживаний, театра как школы воспитания чувств.

Биографии писателей по теме урока

Биография Владимира Винниченко
Володимир Кирилович Винниченко (1880—1951) народився 28 липня 1880 р. в Єлисаветграді Херсонської губернії (тепер Кіровоградська область) в робітничо-селянській родині. Від першого шлюбу мати В. Винниченка мала трьох дітей: Андрія, Марію й Василя. Від ш...
Вам могут пригодиться:

Школьное сочинение: В. Винниченко - автор первого украинского научно-фантастического утопического романа

Школьные сочинения

Один із найталановитіших українських прозаїків і драматургів - Володимир Винниченко. Він - не тільки провідний діяч українського літературного і національно-визвольного руху, а ще й відомий політик. Першим в літературі 20-х років XX ст. створив ...

Сочинение на тему: Особенности импрессионистической прозы ("Момент")

Школьные сочинения

Час складається з моментів. Ми непомітно проходимо повз одні, при згадці про інші серце починає тривожно калатати, деякі запам'ятовуємо назавжди. І немає чіткого алгоритму, чому відбувається саме . так. Іноді довірливий погляд, гарячий подих, невловимий...

Сочинение на тему: Реалистичность изображения человеческих характеров в произведениях В. Винниченко

Школьные сочинения

Володимир Винниченко - виняткова постать в українській літературі та історії. Новеліст, романіст, драматург, публіцист, поет, митець-маляр і одночасно політичний діяч. Його твори уже на початку XX ст. перекладали багатьма мовами. У центрі його художніх ...

Сочинение: Проблемы эмансипации женщины в рассказ В. Винниченко

Школьные сочинения

Винниченко - аналiтик людських душ, характерiв i живих образiв. ( Г. Костюк) Ти знаєш, що ти - людина. Ти знаєш про це чи нi? Усмiшка твоя - єдина, Мука твоя - єдина, Очi твої - однi. (В. Симоненко) Прикро, що м...

Реферат: Политические деятели: В. Винниченко и С. Петлюра

Реферат о исторических личностях

Володимир Винниченко. Володимир Кирилович Винниченко народився 18 липня 180 р. на хуторі Веселий Кут в селянській родині. З семи років навчався в початковій школі. 1901р. вступає на юридичний факультет Київського університету. Ще на першому курсі, в лютому 1902р., за участь у діяльності Революційної української партії (РУП) та в політичній пропаганді Винниченка заарештовують і кидають до Лук’янів...

Реферат: Винниченко - преданный сын Украины

Реферат по украинской литературе

Закордонну групу українських комуністів. У 1920 році повернувся в Україну, але спроби співпрацювати з більшовиками закінчилися невдало. З кінця 20-х років жив у Франції. Помер 6 березня 1951 року. Прах покоїться на цвинтарі Мужена. У своїх спогадах Розалія Винниченко писала, що Володимир народився у робітничо-селянській родині. Батько його Кирило Васильович Винниченко, замолоду селянин...

Реферат: Винниченко В.К. - Руководитель правительства Центральной Рады

Реферат по украинской литературе

Однак життя політичного емігранта його не влаштовує. Туга за Україною не полишає Володимира Кириловича ні на хвилину. На початку 1920 р. він починає інтенсивно шукати шляхи до повернення на Батьківщину, не приховуючи цих намірів від українського зарубіжжя. Певна частина еміграції, особливо українська інтелігенція, не тільки підтримувала і поділяла погляди В. Винниченка, а й пов’язувала з ним надії...

Реферат: Владимир Винниченко - поэтика малой прозы и новеллистика

Реферат по украинской литературе

В новелі "Момент" увага зосереджена на двох персонажах, які разом переживають екзистенційну межову ситуацію: реально опиняються на межі життя і смерті. Кожне слово, репліка сприяють глибокому розкриттю внутріннього світу героїв і формуванню їх цілісного образу. Головна колізія твору психологічна, оскільки межа життя і смерті проходить через душі героїв. Внутрішній світ юнака-оповідача відрізняєть...

Реферат: Владимир Винниченко - стремление художественного синтеза

Реферат по украинской литературе

Безумовно, Винниченко досягає значних успіхів і тоді, коли, здійснюючи свого роду експеримент над природою своїх героїв, змушує їх узгоджувати власні вчинки й життя зі схемою «чесності з собою». У творах, де принципом психоаналізу стає «нова мораль» Винниченка, переважають елементи дисгармонії, взаємного нерозуміння, напружених сутичок, глибоких, часом невиправданих людських страждань, і цей калей...