Возникновение и развитие Киевской Руси

История Украины 7 класс
Славяне во время Великого переселения народов. Расселение племенных союзов восточных славян VIII-IX вв. на территории современной Украины. Соседи восточнославянских племен. Этнические и процессы построения в период образования Киевского государства.

Происхождение названия «Русь». Княжество Аскольда. Правления Олега. Князь Игорь. Походы против Византии. Княгиня Ольга, ее реформы. Приход Святослава к власти. Поход против Хазарского каганата. Балканские походы.

Общественное устройство Киевского государства в IX-Х вв. Состав и занятия населения. Жизнь людей в селе. Города и городская жизнь.
По окончанию изучения темы:
- Показывает на карте основные направления Великого расселения славян, территории расселения восточнославянских племенных союзов в VIII-IX века, Киевского государства в конце IX-Х века, основные направления походов киевских князей;
- Устанавливает хронологическую последовательность событий периода.

На основе различных источников информации:
- Применяет и объясняет на примерах понятия и термины: «славяне», «анты», «склавины», «Великое расселение славян», «восточнославянские племенные союзы», «князь», «Древняя Русь», «Киевская Русь», «Украина-Русь», «Украина», «Киевское государство»;
- Определяет причины, суть и последствия основных явлений и событий периода;
- Характеризует личность и деятельность князей, анализирует и сравнивает внутреннюю и внешнюю политику древнерусских князей, определяет последствия внутренней и внешней политики первых древнерусских князей;
- Сравнивает особенности городского и сельского жизни жителей Древней Руси, общественную роль различных слоев и сословных групп;
- Описывает повседневную жизнь различных слоев Киевского государства;
- Выражает отношение к историческим деятелям эпохи, суждения о судьбоносных событиях эпохи.


Вам могут пригодиться:

"Повесть временных лет" - древнейшая летопись нашего народа

Школьные сочинения

На уроці української літератури я познайомився з «Повістю минулих літ» — величним твором про минуле нашого народу часів Київської Русі. Читаючи фрагменти з цього літопису, я мимоволі уявляв собі Нестора-літописця, який створював цей твір, схилившись над паперо...

Реферат: Возникновение, становление и расцвет Киевской Руси

Реферат по истории Украины

“Вибір віри”, зроблений 988 року князем Володимиром Святославовичем, не здається випадковим. До візантійської орбіти молоду Руську державу підштовхувало і традиційне тяжіння , і економічно-торгові інтереси, здавна поєднані шляхом із варяг у греки, і загальнополітичні розрахунки. Охрещення Володимира та його одруження на сестрі візантійського імператора ввело київських володарів до християнської с...

Реферат: Возникновение и развитие Древнерусского государства

Реферат по истории Украины

Після смерті Володимира, між його синами Ярославом, Борисом, Глібом, Святославом і Мстиславом, а також пасербом Святополком розгорілася кривава боротьба за київський престол. У ній загинули Борис, Гліб і Святослав. А Ярослав 1015р. вокняжився в Києві. Під час першого князювання (1015-1018) йому довелося відбивати напад на Київ численного війська степовиків. У 1018 р. Святополк захопив Київ, та вз...

Реферат: Древнерусское государство

Реферат по истории Украины

Данило намагався залучити до боротьби з ординцями європейські країни Заходу. З цією метою він звернувся до римського папи Інокентія IV з пропозицією допомогти зібрати слов'ян та інші народи на хрестовий похід проти монголо-татар. За це князь погоджувався на унію — об'єднання православної церкви з каталицькою. Щоб заохотити галицького князя, папа послав йому королівську корону, й у 1253 році в Доро...

Реферат: Древние славяне

Реферат по истории Украины

Як бачимо, дослідники дотримуються різних поглядів на сутність «Антського царства». Але сам факт об'єднання антів у союз фактично був першою відомою спробою прямих предків українського народу створиш власне державне утворення з організованим військом та участю населення в політичному житті, яке проіснувало три сторіччя (кінець IV — початок VII ст.). В 602 р. держава антів упала під тиском кочових ...

Реферат: Зарождение государственности у восточных славян

Реферат по всемирной истории

Як бачимо, дослідники дотримуються різних поглядів на сутність «Антського царства». Але сам факт об'єднання антів у союз фактично був першою відомою спробою прямих предків українського народу створиш власне дер¬жавне утворення з організованим військом та участю насе¬лення в політичному житті, яке проіснувало три сторіччя (кінець IV — початок VII ст.). В 602 р. держава антів упала під тиском кочови...

Реферат: Повесть временных лет

Реферат по истории Украины

У дослідницьких працях, підручниках ми зустрінемо неодноразово й одностайні думки про те, що метою літописця була боротьба за єдність усіх руських земель. Слушне доповнення до цього твердження вносить Ф.Поліщук, зауважуючи, що центром згуртування давньоруських князів літописець визнає не великокнязівську владу, а церкву, яка має допомогти вивести землю Руську з кризи, до якої призвела її правляча ...

Реферат: Происхождение и значение термина Русь

Реферат по истории Украины

Приведемо ще один, більш “свіжий” приклад. Як вважає Б. А. Рибаков, “...древности V-VII вв., обнаруженные по р. Рось, несколько севернее ее (до Киева) и южнее ее (до начала луговой степи), следует связать с конкретным славянским племенем - русами или росами. Поширення імені росов-русов на сусіднє антське плем'я жителів півночі відбулося, мабуть, у VI в. у зв'язку зі спільною боротьбою...

Реферат: Влияние скифских верований на становление восточнославянской религиозно-мифологической системы

Реферат по истории Украины

Значний вплив скіфських вірувань на становлення східнослов’нської релігійно-міфологічної системи відмічає Н.Полонська-Василенко : „Скіфи продовжують розробку трипільської міфалогії в образах фантастичного звіриного стилю і передають її через анто-слов’н селу : це – образи матері-богині, пастуха Геракла, одноокого циклопа, грифона, культового бика, коня, кабана тощо. Ще виразніше традиційний зв’язо...

Реферат: Формирование украинского этноса

Реферат по краеведению

Близько середини ІІІ ст. н.е. в межиріччі Бугу й Дністра виникає черняхівська культура, генетично споріднена із зарубинецькою. Дослідники стверджують, що у формуванні цієї культури брало участь населення Північного Причорномор’я, Подністров’я і Прикарпаття, яке пов’язують зі слов’янами — антами. Корені слов’янської культури можна віднайти вже у бронзовому віці. Найбільше пам’ято...

Реферат: Возникновение Киева

Реферат по истории Украины

Велике міське будівництво розгорнулось після прийняття християнства. На ті часи язичництво уже віджило свій вік, оскільки це була релігія первіснообщинного ладу, воно вже не відповідало рівню соціального, політичного і культурного розвитку Русі. Нові соціально-політичні умови розвитку потребували монотеїстичної релігії. В усіх сусідніх державах її різновиди прийшли на зміну язичництву. Після озн...

Реферат: Византийская империя

Реферат по всемирной истории

ВІЗАНТІЯ (ВІЗАНТІЙСЬКА ІМПЕРІЯ) - прийнята в історичній науці назва держави, що утворилася наприкінці 4 ст. у східній частині Римської імперії. Назва походить від Візантії -колонії, заснованої у 7 ст. до н. е. вихідцями з грецького міста Мегари на європейському березі протоки Босфор. Вигідне географічне становище колонії - на перехресті світових торгових шляхів - спричинилося до побудови тут імпер...

Реферат: Кий и Аскольд

Реферат по истории Украины

Звідкіля ж узялася візантійська церковна легенда (відбита в Хроніці Амартола) про чудесне спасіння Константинополя влахернською Богородицею? Відповідь на це питання, здається, можна знайти у Никонівському літописі, з якого відомі не один (як з "Повісті временних літ"), а три (!) походи Аскольда на Візантію. Невдачею завершився не перший, 860 р., а, мабуть, другий - похід 866 р. Розповівши про пора...