Индийский океан

География 7 класс
Особенности географического положения. Общие и отличительные черты в географическом положении Индийского и Тихого океанов. Исследования Индийского океана.

Рельеф дна. Особенности природы океана: высокие температура и соленость вод, система морских течений. Своеобразие органического мира. Природные богатства. Влияние океана на природу материка в прибрежной части.

Виды хозяйственной дiяльности в океане. Охрана природы океана.
По окончанию изучения темы:
Ученик:
называет: этапы исследования океана; особенности природы Индийского океана;
приводит примеры: форм рельефа дна океана, течений, представителей органического мира;
объясняет: свойства водных масс и перемещения океанических течений формирование рельефа дна и климата Индийского океана; своеобразие органического мира;
показывает на карте: Аравийское море; заливы: Бенгальский, Персидский; Суэцкий канал; остров Шри-Ланка; Зондский глубоководный желоб; подводные хребты: Западно-Индийский, Аравийско-Индийский, Центрально-Индийский; течения: Муссонное, Мадагаскарское;
сравнивает: физико-географическое положение Тихого и Индийского океанов;
обобщает: сведения о своеобразии природы Индийского океана.
оценивает: влияние человеческой деятельности на природу океана


Вам могут пригодиться:

Реферат: Индийский океан

Реферат по географии, геологии и геодезии

Площа океану - 76,2 млн. км2. Найбільша затока – Бенгальська. Максимальна глибина – 7729 м. Найбільші острови – Мадагаскар, Шрі-Ланка. Кількість морів – 11. Найпотужніші течії – Південна Пасатна, Мусонна, Західних вітрів, Сомалійська. Найбільші моря – Аравійське, Червоне. Індійський океан посідає третє місце за розмірами. Він більшою своєю частиною лежить у Південній півкулі. На півночі він о...

Реферат: Ресурсы мирового океана

Реферат по географии, геологии и геодезии

У наші дні до використання ресурсів Світового океану застосовується принцип стадійності. На першій стадії антропогенного впливу на океанне середовище (використання ресурсів, забруднення і т.п.) порушення рівноваги в ній знешкоджується процессами самочищення. Це без безпрограшна стадія. На другій стадії, порушення викликані виробничою діяльністю, знешкоджуються природним само становленням та ц...

Реферат: Океаны Земли

Реферат по географии, геологии и геодезии

Порівняти рослинний і тваринний світи всіх оке¬анів. Визначити, які представники рослинного й тва¬ринного світів зустрічаються в усіх чотирьох океанах, у трьох океанах, у двох океанах чи тільки в одному, і позначити відповідною цифрою. Спробувати знайти закономірності. Технологія «Акваріум». Спікери кожної з груп утворюють групу в центрі класу й обговорюють завдання, знаходячи спільне рі¬шення (...

Реферат: Проблемы охраны морей и океана

Реферат по географии, геологии и геодезии

Не может быть единого решения вопроса о всех видах отходов и места их сброса, однако следующие предложения должны помочь сохранить как сушу, так и море в дальнейшем. 1. Прежде всего следует определить, что такое океан, отличая его от внутренних пресноводных водоемов и гаваней, а также мелких заливов, и разработать законодательство, соответствующее каждому элементу из окружающей среды. 2. Следуе...

Реферат: Геологическая деятельность океанов и морей

Реферат по географии, геологии и геодезии

Геологічна діяльність океанів і морів проявляється через сейсмічні процеси: землетруси та вулканізм, екзогенні гравітаційні і гідрогенні процеси, роботу донних і поверхневих течій тощо. Сейсмічність і вулканізм у світовому океані. Здавна помічено, що епіцентри землетрусів на земній поверхні розташовуються не безладно, а групуються у визначені зони чи пояси, які отримали найменування сейсмічни...