Календарно-обрядовые песни

Украинская литература 6 класс
Роль и место песни в жизни украинцев. Главные календарные обряды. Народная обрядовая песня, ее разновидности.
Песни летнего цикла: "В ржи на грани", "Ой бежит, бежит молодая девушка", "Проведу я русалочки к бору" (выразительные), "Заплету веночек ", "Ой венок мой венок", "Купало, Купало! (купальские), "Развевалась рожь, развевалась", "Там ??в поле колодец" (жатки) - на выбор.
Песни зимнего цикла: "Ой, кто Николая любит", "Посевная", "Новая радость стала", "Добрый вечер, господин хозяин!", "Щедрик, щедрик, щедривочка" (на выбор).
Весенние песни: "Ой весна, весна - днем красна", "Ой ковала кукушечка", "А в кривого танца".
По окончанию изучения темы:
Знать о возникновении народной обрядовой поэзии, ее разновидности.
Уметь рассказывать о главных календарных обрядах украинцев.
Понимать магическую силу обрядовых песен для наших предков.
Различать и называть разновидности календарно-обрядовых песен. Уметь внятно и вдумчиво читать их, комментировать их содержание. Выделять и объяснять методы, использованные в украинских народных песнях.
Выучить наизусть: 1 колядку, 1 веснянку (на выбор).
Формирование стремления возрождать и изучать оригинальное творчество народа.
Воспитание уважения к древним верованиям наших предков, гордости за свой ??талантливый народ.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Устное народное творчество

Реферат по украинской литературе

До найдавнішого виду народної творчості належить народна драма, яка розвивалася у тісному зв'язку з народним театром. Генетичне цей жанр сягає драматичних дійств первісного суспільства, у яких слово поєднувалось з ритуальною пантомімою, співом. В Україні зафіксовані такі народні драми, як «Коза», «Лодка», «Цар Максиміліан», «Трон». Найвищим досягненням української народної драми по праву вважаєтьс...

Реферат: "А мы ту красную калину поднимем"

Реферат по украинской литературе

Українськi календарно-обрядовi пiснi теж нерозривно пов'язанi з калиною: крiм веснянок, калина оспiвується в русальних, петрiвчаних та весiльних пiснях, гаївках, колядках, щедрiвках. Калина у весiльнiй пiснi - то вродлива вiдданиця, щаслива родинна доля. Калина з пiснi уособлювала й долю замiжньої жiнки, родиннi стосунки. А коли у матерi виростав син, вона, благословляючи його в дорогу, наставляла...

Реферат: Сведения об обрядовых и величальных украинских народных песнях

Реферат по украинской литературе

Українські народні пісні — це окраса та гордість нашої країни. Існує багато видів народних пісень: історичні, родинно-побутові, трудові тощо. Мені хотілось би розповісти про величальні та обрядові народні пісні, бо вони особливі. Обрядову творчість можна поділити на календарно-обрядову та звичаєво-обрядову. Календарно-обрядові пісні пов'язані з певною порою року. Це, наприклад веснянки. Цих пісе...

Реферат: Украинское народное творчество: думы и исторические песни

Реферат по украинской литературе

Історичні пісні та думи – жанри української народної творчості. Дуже специфічний за походженням жанр думи. Він притаманний тільки українській національній культурі. Появу українських дум учені дослідники пов'язують з козаччиною. Боротьба козаків із завойовниками-турками, татарами, життя бранців у турецькій неволі, тяжкий їх побут на галерах, морські походи козаків, козацькі повстання проти Польщі ...

Курсовая: Украинские народные лирические песни

Реферат по украинской литературе

Українська народна пісенність – дорогоцінне надбання народу, нев’януча окраса його духовної культури. З давніх-давен, з прадавньої історії український народ має славу народу дуже музичного. Українська пісня, здобула для себе визнання в цілому світі. Наші ансамблі та хори отримували неодноразово найвищі місця на світових конкурсах та змаганнях. Наприклад, подорож української капели, з хоровим спів...