Тарас Шевченко

Украинская литература 6 класс
"Мысль" ("Течет вода в сине море ...")," Иван Подкова ", "Тарасова ночь "
Сведения о пребывании поэта в Санкт-Петербурге. Патриотические мотивы произведений Т. Шевченко, их героический пафос, изображение в них исторического прошлого. Специфика лирических и лиро-эпических произведений.
По окончанию изучения темы:
Знать и рассказывать основные сведения о жизни Т. Шевченко в Санкт-Петербурге. Знать содержание произведений. Выразительно и осмысленно читать их.
Уметь определять ведущий мотив стихотворения "Думка ", объяснять роль художественных средств.
Раскрыть историческую основу поэмы "Иван Подкова", черты и поведение казацких вожаков, их отношения с подчиненными. Объяснить особенности художественных средств изображения штормового моря, боя. Характеризовать образ народного певца, его роли в жизни украинцев времен Шевченко ("Тарасова ночь ").
Выучить наизусть: "Думка".
Осознавать то, что героизм и мужество - признаки рыцарских добродетелей украинских казаков, завещанных как духовное наследие потомкам. Понимание духовной связи с историческим прошлым родного народа.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Тарас Шевченко и Кировоградщина

Реферат по украинской литературе

Шевченко – щиро народний поет. Усе своє життя він служив народові, і ніколи від нього не відходив, ніколи про нього не забував. І ніколи свого українського світогляду не міняв. За те, що Шевченко весь свій вік вірно служив своєму обездоленому народові; за те, що все життя вірно і гаряче любив свою Україну – широкополу та безталанну, Бог і народ повно зберегли пам’ять про нього поміж нами світлою і...

Реферат: Тарас Шевченко и восточный мир

Реферат по украинской литературе

Враження Шевченка від знайомства зі східними культурами були настільки сильні, що він навіть планував написати поему «Сатрап і Дервіш», дія якої мала б відбуватися на Сході. Правда, зазначав він, «Не знаю только, как быть с женщинами. На Востоке женщины – безмолвные рабыни. А в моей поэме они должны играть первые роли. Их нужно провести, как они и в самом деле были, немыми, бездушными рычагами поз...

Реферат: Жизнь Тараса Шевченко

Реферат по украинской литературе

Як справжній патріот, Шевченко мріяв про кращу долю покріпаченого народу. У поезії «Ісаія. Глава 35. Подражаніє» поет змальовує картини щасливого прийдешнього. Ісаія — це ім’я стародавнього пророка, що жив у VIII ст. до н. е. Його ім’ям названо одну з книг Біблії, в 35-му розділі якої розповідається про майбутнє щасливе життя. Шевченко у формі біблійного пророцтва висловлює сподівання на загибель ...

Реферат: Тарас Шевченко как правозащитник

Реферат по украинской литературе

Ми знаємо прiзвища багатьох українських правозахисникiв, але нiколи серед них ви не зустрiнете прiзвища Тараса Шевченка. Хоча саме його я вважаю найвидатнiшим правозахисником України. Так, вiн не писав нi наукових праць з юриспруденцiї, не робив наукових розвiдок. I до створення Органiзацiї Об'єднаних Нацiй було ще цiле столiття, та вже тодi вiн порушив у своїх творах такi важливi проблеми, якi по...

Реферат: Шевченкова офира

Реферат по украинской литературе

“Не забудьте пом’янути / Незлим тихим словом...” — цими простими й проникливими рядками з безсмертного “Заповіту” у віки вписалося звернення 31-річного Тараса Шевченка до своїх співвітчизників з наступних поколінь і часів. Задля них пішов на численні жертви великий поет і художник, з думкою про вільних і гідних синів і доньок нової України, з мрією про свободу й непорушність прав цілих народів і о...