Владимир Винниченко

Украинская литература 6 класс
"Федька-оборванец"
Интересная история из жизни писателя.
Художественный рассказ об удивительном мальчике Феде, его жизни и приключениях, отношениях со сверстниками. Щедрый на добро внутренний мир героя. Федя как личность.
По окончанию изучения темы:
Рассказать интересные эпизоды из жизни писателя. Знать содержание рассказа. Выразительно и вдумчиво читать самые впечатляющие эпизоды. Уметь проанализировать эпическое произведение. Выделить черты характера Федьки, которые отличают его из круга друзей-сверстников. Уметь прокомментировать их.
Анализировать роль художественных средств в произведении, находить портрет, пейзаж, диалоги. Уметь сформулировать основную мысль повествования и выразить свое отношение к изображаемому.
Осознание важнейших ценностей морали и этики, которые делают человека душевно богатым и щедрым на добро, порядочность, честность.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Владимир Винниченко - выдающийся деятель украинской Центральной Рады

Реферат по украинской литературе

23 вересня 1920 р. В.Винниченко назавжди залишив Україну. У своїх виступах перед закордонними групами УКП, емігрантами й західноєвропейською громадськістю, у статтях і памфлетах, опублікованих у газеті «Нова доба» та брошурі «Революція в небезпеці», перекладеній кількома європейськими мовами, він розповідав про реальний стан речей у більшовицькій Росії, намагаючись загладити невдалі зиґзаґи своїх ...

Реферат: "Федя - оборванец" Владимира Винниченко

Реферат по украинской литературе

Тема: Володимир Винниченко. «Федько - халамидник». Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість. Образи Федька і Толі. Мета: допомогти учням розібратися в складнощах характерів та вчинків героїв оповідання; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення головних епізодів та деталей, висловлення власного ставлення до прочитаного, обґрунтуван...

Реферат: Владимир Винниченко - жизнь и творческий путь

Реферат по украинской литературе

У Львові Винниченко провадить партійну роботу. Бере участь у партійних газетах "Праця", "Селянин" і пише брошури й книги на революційні теми. При перевозі в 1903р. нелегальної літератури з Галичини до Києва на кордоні Винниченка знов арештовано. Як дезертир і революціонер він був посаджений у військову в'язницю — київську фортецю. За пропаганду серед війська та за дезертирство його мали засуд...

Реферат: Винниченко Владимир, поэтика малой прозы и новеллистики

Реферат по украинской литературе

В ході роботи мною були зроблені такі висновки: - бачимо, що мала проза Володимира Винниченка містить чимало фактів із життя письменника, віддзеркалює його політичні переконання та моральні критерії. Імпульсивність натури, багатий досвід автора сприяють цікавості творів та їх популярності; - домінуючою думкою творчості Володимира Винниченка є необхідність подолати інерцію вітчизняної культури, с...

Реферат: Винниченко Владимир - преданный сын Украины Независимой

Реферат по украинской литературе

Після 1920 року Володимир Винниченко, зрозуміло, не міг так легко струсити «порох політики». Не випадково V Всеукраїнський з’їзд оголосив Винниченка ворогом народу, поставив його «поза законом». Політичну діяльність він продовжував у Чехословаччині, Парижі, Франції… Науковці стверджують, що він на перших порах підтримував тісні зв’язки з українською національною еміграцією, з групою російських літ...