Внутренний порядок в воинской части и ее подразделениях

Защита Отечества 10 класс
Внутренний порядок в воинской части и ее подразделениях.
Правила размещения и повседневной деятельности военнослужащих. Понятие о внутреннем порядке. Размещение личного состава и оружия в помещениях казармы. Распределение времени по распорядку дня. Повседневная деятельность военнослужащих: подъем, утренний осмотр и вечерняя проверка; занятия по боевой подготовке; увольнения из расположения воинской части; посещения военнослужащих.
Суточный наряд роты. Назначение, состав и вооружение суточного наряда роты. Оборудование места для несения службы суточным нарядом роты. Дневальный роты и его обязанности.
Несения службы дневальным роты. Действия дневального при: подачи команд согласно распорядку дня, допуска в помещения посторонних лиц, выноса из казармы оружия и имущества. Действия дневального в случае тревоги, пожара, стихийного бедствия. Действия дневального по прибытии в роту дежурный части, прямых начальников от командира роты и выше, офицеров роты и других военнослужащих. Действия дневального свободной смены.
По окончанию изучения темы:
Ученик:
- характеризует распорядок дня воинской части, значение распорядка дня для выполнения мероприятий повседневной деятельности; назначение суточного наряда роты;
- исполняет обязанности дневального роты согласно распорядка дня,;
- действует в случае тревоги, пожара, эвакуации имущества из расположения роты, во время прибытия в роту прямых начальников, дежурного по полку.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Дисциплина в армии

Реферат по военному делу

На солдатів (матросів), які проходять службу за контрактом, може бути накладено таке стягнення: зауваження; сувора догана; призначення поза чергою в наряд на роботу — до 5 нарядів; арешт з наглядом на гауптвахті до 10 діб; позбавлення нагрудного знака «Відмінний фахівець Збройних Сил України»; позбавлення військового звання «старший солдат» («старший матрос»); звільнення з військової служби за слу...

Реферат: Закон Украины "Об общей военной обязанности и военной службе"

Реферат по военному делу

Військовозобов'язані, які перебувають у запасі, призиваються на навчальні (або перевірні) та спеціальні збори. Права і обов'язки військовозобов'язаних, призваних на збори, що випливають з умов військової служби, встановлюються цим Законом. 2. Військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, можуть бути призвані військовими комісаріатами на навчальні збори: першого ро...

Реферат: Задача Гражданской обороны Украины

Реферат по военному делу

Завданнями Цивільної оборони України є: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і здійснення заходів, спрямованих на зменшення збитків і втрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха; оповіщення населення про загрозу і виникнення над¬звичайних ситуацій у мирний і воєнний час та постійне інформування про наявну обстановку; захист населення...

Реферат: Назначение караульной службы

Реферат по военному делу

За командою розвідного попередньої варти: «Чатовий, здати пост!» — чатовий здає пост. При цьому чатовий і вартовий повертають один до одного голови. Чатовий, називаючи номер поста, перелічує вартовому все, що підлягає охороні, згідно з табелем постів, а також повідомляє, що було помічено поблизу поста під час несення служби. Після здачі поста вартовий за командою свого розвідного: «Вартовий, прий...

Реферат: Строевая подготовка солдата

Реферат по военному делу

Щоб уміти швидко і правильно діяти в строю, солдат повинен знати, що таке стрій та які його елементи. Стрій — визначене Стройовим статутом розташування військовослужбовців, підрозділів і частин для спільних дій у пішому порядку та на машинах. Шеренга — стрій, у якому військовослужбовці вишикувані один біля одного на одній лінії згідно з визначеними інтервалами. Фронт — бік строю, в який військо...