Форма додавання реферату, курсової чи дипломної роботи українською, російською та англійською мовами в розділ «Реферати»
Надсилаючи нам свій реферат, курсову або дипломну роботи, Ви даєте згоду на його зберігання, зміну (тільки технічні деталі або зовнішнє відображення) і поширення серед відвідувачів порталу.

Після перевірки модератором Ваша робота стане доступною для інших користувачів зі збереженням першоджерела - Вашого імені / ніка та імейла (за бажанням).