Євразія

Географія 7 клас
Євразія — найбільший материк Землі. Фiзико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка. Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області.

Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження. Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клiмату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою. Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка.

Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії. Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської дiяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії. Висотна поясність у горах материка. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку. Сучасна політична карта Євразії. Найбільші держави країни. Україна серед держав Євразії.

Практичні роботи (закінчення роботи 8). Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
називає: характерні риси природи Євразії як найбільшого материка Землі;
наводить приклади: форм рельєфу, типів клімату, річок та озер, типів ґрунтів, рослинності і тваринного світу; характеризує: особливості географічного положення та історію дослідження Євразії; основні риси рельєфу та закономірності розміщення корисних копалин; чинники формування клімату, кліматичні пояси і області материка; типи річок за їх живленням і режимом; закономірності розміщення природних зон Євразії; населення материка;
порівнює: відмінності клімату в межах помірного поясу Євразії;
пояснює: причини різноманітності природи Євразії;
показує на карті: географічні об’єкти: миси: Рока, Дежньова, Челюскін, Піай; моря: Північне, Балтійське, Середземне, Чорне, Азовське, Баренцове, Східно-Сибірське, Жовте, Японське, Охотське, Берінгове, Східно-Китайське, Південно-Китайське, Аравійське; затоки: Біскайська, Бенгальська, Аденська, Перська, Сіамська, Ботнічна; протоки: Дарданелли, Босфор, Ла-Манш, Гібралтарська, Зондська, Малаккська, Берінгова, Лаперуза; острови: Велика Британія, Ірландія, Сицилія, Шпіцберген, Нова Земля, Сахалін, Японські, Великі Зондські (Калімантан, Суматра, Ява), Малі Зондські, Філіппінські; півострови: Скандинавський, Піренейський, Апеннінський, Балканський, Кримський, Таймир, Чукотський, Камчатка, Корея, Індокитай, Малакка, Індостан, Аравійський; гори: Альпи, Піренеї, Апенніни, Карпати, Кримські, Скандинавські, Уральські, Кавказ, Тянь-Шань, Гімалаї (г. Джомолунгма); рівнини: Східноєвропейська, Західно-Сибірська, Велика Китайська; низовини: Прикаспійська, Індо-Гангська, Месопотамська; височини: Середньоросійська; плоскогір’я: Середньосибірське, Декан; нагір’я: Тібет, Іранське; вулкани: Гекла, Етна, Везувій, Ключевська Сопка, Фудзіяма, Кракатау; пустелі: Каракуми, Гобі, Руб-ель-Халі; річки: Рейн, Ельба, Дунай, Дніпро, Дністер, Волга, Об, Єнісей, Лена, Амур, Хуанхе, Янцзи, Меконг, Ганг, Інд, Євфрат, Тигр; озера: Женевське, Ладозьке, Каспійське море, Аральське море, Байкал, Балхаш, Мертве море.


Вам можуть знадобитися:

Курсова: Євразія як специфічна цивілізація

Реферат з географії, геології та геодезії

Евразия как особое место развитие в полной мере актуализована из потенциального состояния геополитическим действием русского этноса в ходе строительства им своей государственности. Она обладает прежде всего такой характерной чертой, как развитые речные системы, ориентированные меридионально, причём преимущественно на Север. Эта особенность речной системы Евразии сформировала особый «акватический...

Реферат: Євразія

Реферат з географії, геології та геодезії

Немало рек Евразии имеют ледниковое питание. К ним относятся реки внутреннего стока, стекающие с высоких гор Центральной Азии. Они разливаются в конце весны и в начале лета, когда тают горные снега и ледники. Одна из таких рек - Амударья. Озера Евразии многочисленны и разнообразны по происхождению, размерам и водному режиму. Подобно рекам, по территории материка они размещаются неравномерно. Особ...

Реферат: Південно-східна Азія

Реферат з географії, геології та геодезії

Рівень ВНП на душу населення для країн АСЕАН у 1990 р. склав 1200 дол. Але найбільш вражають успіхи країн Південно-Східної Азії у сфері зовнішньої торгівлі. Реалізація зовнішньоекономічної політики, спрямованої на інтенсифікацію зовнішньоекономічних зв'язків, привела до того, що експорт та імпорт регіону в 60- 80-х роках зростав досить високими темпами, а їхня частка у світовому товарообороті зр...

Реферат: Центральна і Південна Азія

Реферат з географії, геології та геодезії

Україні доцільно уважніше придивитися до Передньо-Азійського регіону, який тривалий час випадав з основного поля уваги нашої зовнішньої політики. У процесі переструктурування геополітичних балансів у регіоні Україна спроможна виявити таку конфігурацію, яка найбільше сприяє втіленню її геостратегічних інтересів. Маючи непогані відносини з двома крайніми державами регіону - Туреччиною та Пакистаном,...

Реферат: Опис материка Євразія

Реферат з географії, геології та геодезії

У розподілі комплексів тварин виявляється велика залежність від розміщення основних типів рослинності, у зв'язку з чим тваринному світу також властива географічна зональність. Однак ступінь її виразності менший, ніж у рослинності, оскільки одні й ті самі комплекси тварин можуть бути присвячені до різних, але екологічно близьких типів рослинного покриву. У результаті того, що процеси зміни бі...

Реферат: Євразія

Реферат з географії, геології та геодезії

Значну площу займає рослинність широколистяних лісів, що охоплює всю територію (крім гір) Західної Європи від тайги і змішаних лісів на півночі до субтропіків на півдні (приблизно до 40° сх. ш.); на схід від Карпат смуга широколистяних лісів сильно звужується, майже виклинюючи у Передураллі, де південна їхня межа проходить на широті 53-54° сх. ш. Найбільш поширений у цих лісах дуб. У районах...

Реферат: Географія Узбекистану

Реферат з географії, геології та геодезії

Территория Узбекистана целиком расположена в бассейне Аральского моря. Площадь занимаемая реками и озёрами составляет 4.92% всей территории страны. Общие водные ресурсы - 50—60 куб. км в год. Из них только 12,2 куб. км формируются на территории республики, а остальной объем воды поступает извне — с гор Тянь-Шаня и Памиро-Алая, от тающих летом снегов и ледников. Поэтому максимум расхода воды в ре...

Реферат: Загальний огляд країн Азії

Реферат з географії, геології та геодезії

Азія — найбільша частина світу (близько 43,4 млн км2). На її частку припадає третина суші планети. Азія майже вся розташована у Північній півкулі. Зі сходу на захід вона простягається від мису Баба у Західній Туреччині до мису Дежньова у Беринговій протоці, що становить 16 тис. км. Протяжність Азії з півночі на південь — 8 тис. км. Найвища гора планети (Еверест, 8848 м) і найнижча западина (М...

Реферат: Зарубіжна Азія

Реферат з географії, геології та геодезії

Зарубежная Азия - самый крупный по площади и населению регион мира, причем это первенство он сохраняет, по существу, на протяжении всего существования человеческой цивилизации. Площадь Зарубежной Азии - 27 млн. км2, она включает более 40 суверенных государств. Многие из них относятся к древнейшим в мире. Зарубежная Азия - один из очагов зарождения человечества, родина земледелия, искусственного...

Реферат: Країни Північної Америки

Реферат з географії, геології та геодезії

США Официальное название Соединенные Штаты Америки. Государство расположено в Северной Америке. Это – четвертая по величине страна в мире (после России, Канады, Китая). США принадлежат Аляска, Гавайские острова, остров Пуэрто-Рико, Виргинские острова, остров Гуам, Американское Восточное Самоа, острова Уэйк, Мидуэй. Общая площадь составляет 9372615 км2, причем площадь суши – 9166600 км2. СШ...