Я і музика

Музичне мистецтво 6 клас
Визначення національної специфіки музики, форм прояву в музиці історичних подій, життєвих ситуацій, характерів людей, відображення станів природи (емоційно-образного змісту музичних творів). Характеристика та порівняння жанрів (сюїта, рапсодія, реквієм тощо) стосовно відображення ними життєвих образів. Виконання народних та композиторських пісень, які розкривають основні завдання теми. Розвиток вокально хорових навичок. Інтерпретація прослуханих та виконаних музичних творів - вираження власного емоційного ставлення до музики, яка відображає різноманітні явища життя, у формі висловлювань, діалогу та через виконання. Засвоєння основних понять і термінів: хоровий концерт, реквієм, рапсодія, сюїта, романс. Формування особистої потреби у спілкуванні з найкращими зразками музичного мистецтва. Усвідомлення значення та ролі музичного мистецтва у збагаченні особистого світогляду та духовності.

Орієнтовний матеріал для сприймання:
Українські народні пісні “За городом качки пливуть”, “Віють вітри”, Й.С. Бах. Жарт із сюїти № 2, українська народна пісня “Ой під вишнею” (в обробці тріо Мареничів), М. Римський-Корсаков. Опера “Снігуронька” (фрагменти), М. Вериківський. Сюїта “Веснянка”, В.А.Моцарт. Рондо з “Маленької нічної музики”, “Lacrimoza” з “Реквієма”, Г. Свиридов. “Час, уперед!”, К Сен-Санс. Концерт №2 для ф-но з оркестром (ч.3), К.Дебюссі. “Gradus ad Parnassum” із сюїти “Дитячий куточок”, М.Глінка. Романс “Я пам’ятаю мить чарівну”, В. Сильвестров. “Тихі пісні”, І. Шамо. “Веснянка”, Й. Штраус. Вальс “На прекрасному голубому Дунаї”, М.Колесса. “Коломийка” з “Української сюїти”, “Троїсті музики”, Д. Бортнянський. Хоровий концерт №24, М.Лисенко. Рапсодія №2.

Варіативний матеріал для сприймання:
Є.Станкович. Симфонія ”Я стверджуюсь” (Фінал), В.Сокальський. Сюїта для фортепіано, Р.Шуман. “Лісові сцени”, В. Сильвестров. “Три п’єси”, І.Шамо. “Донецька кадриль”, Т.Петриненко. “Пісня про пісню”, Й. Брамс. Угорський танець ре мінор.

Орієнтовний матеріал для виконання:
О.Жилінський. “Веселкова пісня”, українська народна пісня “Од Києва до Лубен”, О.Зацепін. “Ти чуєш, море?”, І. Шамо. “Україно, любов моя”,
Г.Гладков. “Тихий марш”, О.Злотник. “Цвіт землі”, коломийки, О. Янушкевич. “Я малюю мрію”.

Варіативний матеріал для виконання:
А. Житкевич. “Музика землі”, О. Суботіна. “Україна -- дивосвіт”, В. Соловйов-Сєдой. “Балада про солдата”, українська народна пісня “Та й орав мужик край дороги”, В. Філіпенко. “Веснянка”, українська народна пісня "Земле ріднесенька", М.Мозговий. “Моя земля”, І. Білик. “Хай живе надія”, В. Полянський. “Мрії збуваються”.
Після закінчення вивчення теми:
Учень спостерігає:
- за формами прояву в музиці історичних подій, життєвих ситуацій, характерів людей, зображенням в музиці картин природи;
розпізнає:
- музичні твори за їх емоційно-образним змістом;
- національний колорит музичних творів;
порівнює:
- музичні твори різних національних та індивідуальних композиторських стилів стосовно відображення в них навколишнього світу, використовуючи відповідну термінологію;
характеризує:
- особливості відображення внутрішнього світу людини у музичних образах;
наводить приклади:
- музичних творів різних жанрів (сюїта, реквієм, рапсодія) та порівнює їх образний зміст;
розрізняє:
- різні види виконання музики, тембри голосів та музичних інструментів;
називає:
- найпоширеніші українські музичні інструменти;
пояснює:
- роль виконавських засобів у втіленні змісту музичних творів;
виконує:
- народні та композиторські пісні;
інтерпретує:
- музичні твори, спираючись на власний емоційно-естетичний досвід;
висловлює судження про:
- життєвий характер музичних образів та різноманітність їх втілення у різних жанрах і формах;
- риси творчості відомих українських і зарубіжних композиторів та її значення у житті людини;
обгрунтовує:
- власне ставлення до музики, яка відображає різноманітні явища життя;
виявляє:
- готовність до використання набутих предметних компетенцій у процесі творчої самореалізації.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Георгій Васильович Свірідов

Реферат з музики та мистецтва

Большое место в музыке Г.В. Свиридова занимают образы русской природы, то яркие, сочные, написанные словно крупными мазками (как в «Поэме памяти Сергея Есенина»), то нежные, словно размытые, «акварельные» («Осенью», «Эти бедные селенья» на стихи Ф.И. Тютчева), то строгие, суровые («Деревянная Русь» на стихи С.А. Есенина). И всегда изображаемое пропущено через сердце, воспето с любовью. Природа нер...

Реферат: Клод Дебюссі

Реферат з музики та мистецтва

Дарование Дебюсси развивалось чрезвычайно быстро. Уже в студенческие годы его игра отличалась внутренней содержательностью, эмоциональностью, редким разнообразием и богатством звуковой палитры. Но своеобразие его исполнительского стиля, лишенного модной внешней виртуозности и блеска, не нашло должного признания ни у преподавателей консерватории, ни у сверстников. Впервые его талант был отмечен пре...

Реферат: Ріхард Штраус

Реферат з музики та мистецтва

Намного больше музыки Штраус писал для сольного инструмента (или инструментов) с оркестром. Наиболее известны два концерта для валторны с оркестром, которые и поныне входят в репертуар большинства концертирующих валторнистов, концерт для скрипки, симфоническая поэма Дон Кихот для виолончели, альта и оркестра, а также написанный в поздние годы концерт для гобоя с оркестром (который был сочинен по п...

Реферат: Пріоритети репертуарної політики України

Реферат з музики та мистецтва

За 16 років існування “Київ Музик Фест” переживав різні етапи – сприятливі й не дуже, але здобув і затвердив реноме найголовнішого в країні фестивалю академічної музики. У кризовому 1996 р., коли фінансове становище було особливо важким, і до останнього часу існували сумніви щодо можливості його проведення, постійний директор “Фесту” І. Карабиць писав: “Київ Музик Фест” став невід’ємною складовою ...

Реферат: Тарас Петриненко

Реферат з музики та мистецтва

Свій шлях на саму вершину української поп-музики Тарас Петриненко починав як і більшість його ровесників з танцмайданчика, де на початку 1969 року заспівав «Еней», складений з учнів спеціальної музичної школи ім. Лисенка. Через рік «Еней» дебютував на телебаченні і майже два роки був безперечним лідером української рок-музики. В кінці 1971 року Петриненко створив новий, дещо попсовіший гурт «Дзвон...

Реферат: Йоганнес Брамс

Реферат з музики та мистецтва

Брамс – крупнейший композитор 2-й половины 19-го века, который жил в то же время, что и Вагнер, Лист, и был их антиподом. Очень своеобразный композитор. Отрицал крайности романтизма (надрыв, преувеличение). Брамс искал и находил опору в классических традициях, которые сыграли огромную роль в его творчестве. Это придаёт объективность его творчеству. Все романтические переживания заключены в классич...

Реферат: Типи і види хорів

Реферат з музики та мистецтва

Хором зветься організований колектив співаків. Таке визначення охоплює особою найрізноманітніші співочі колективи різної кваліфікації, виконавчої манери, репертуарної спрямованості, способів формування і комплектування. Український слухач розуміє хор як творчий колектив, ідейно-художньо спрямований у своїй виконавській діяльності на широке обслуговування і виховання народних мас. Матеріалом для ...

Реферат: Роберт Шуман

Реферат з музики та мистецтва

Іноді Шуман писав свої статті у формі листів другові або щоденника ("Записні книжки Давидсбюндлеров", "Афоризми"). Усі вони відрізняються невимушеністю думки і прекрасним складом . Переконаність пропагандиста сполучиться в них з польотом фантазії і багатим почуттям гумору. Вплив літературного стилю Жана Поля і почасти Гофмана відчутно в деякій підвищеній емоційності, у частому звертанні до образни...

Реферат: Діяльность вчителя музики

Реферат з музики та мистецтва

Серед структурних компонентів музичності визначено: музичний слух (мелодійний, гармонійний, ритмічний), творчу уяву, емоційність, чуття цілого, тип музичного сприймання, слухова-рухова координація, творча уява, звукообразність музичного мислення, якість ритмічного слуху. Таким чином, музичність є характерною особливістю творчої активності вчителя музики, його музичною сутністю, пов’язаною зі специ...

Реферат: Таємниці музики

Реферат з музики та мистецтва

Науково обґрунтовано, що музика спроможна змінювати сприйняття простору. Ця її властивість була з успіхом реалізована у синтезаторі. До 1960-х pоків композитори і виконавці покладались виключно на акустику храмових приміщень для того, щоб надати звучанню музичних творів особливу "об'ємну" просторовість, свого роду "стереофонічність". Григоріанські наспіви, підсилені тривалими ревербераціями в мон...