Іван Котляревський. "Енеїда", "Наталка Полтавка"

Українська література 9 клас
Іван Котляревський. “Енеїда” (скорочено), “Наталка Полтавка”

Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення “Енеїди”. Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.

Соціально-побутова драма “Наталка Полтавка” — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.
Після закінчення вивчення теми:
Знати про життя і творчість І. Котляревського. Розуміти його роль у розвитку української літератури, в розвитку національного самоусвідомлення. Аналізувати розділи “Енеїди”: початок мандрів Енея — І, 1—26; Еней у пеклі — ІІІ, 68—130; Еней на березі Тибру — V, 1—10; оплакування вбитих — VІ, 89—95.

Визначати провідні проблеми і мотиви твору. Характеризувати героїв поеми, образ Енея. Висловлювати власні міркування про його вчинки і характер. Коментувати проблему війни: погляд автора і героїв.

Характеризувати головну героїню “Наталки Полтавки”, інших персонажів п’єси, аналізувати художні засоби розкриття внутрішнього світу Наталки, гумористичні засоби у творі. Робити порівняльну характеристику Миколи і Петра, їхніх життєвих позицій. Пояснювати роль і функцію пісень у драмі. Вміти розкрити значення творчості І. Котляревського в українському культурному відродженні.

Вивчити напам’ять: уривок з “Енеїди” (на вибір). Формування активної життєвої позиції, розвиток уміння відстоювати людську гідність, власні принципи, усвідомлення можливості вибороти власне щастя.

Біографії письменників за темою уроку

Біографія Івана Котляревського
(1769-1838) письменник, драматург, перший класик нової української літератури Народився 9 вересня 1769 року в Полтаві, в родині дрібного чиновника. Згодом Котляревським було «пожалувано» дворянське звання. З 1780 року маленький Іванко поч...
Вам можуть знадобитися:

Переказ: Енеїда

Стислі перекази

(Поема) Частина І Після того як греки спалили Трою, Еней [один із героїв Троянської війни в античній літературі] з деякими троянцями, зробивши човни, поплив морем. Але Юнона, дружина Зевса [царя богів і людей, бога неба, грому і блиск...

Переказ: Наталка Полтавка

Стислі перекази

(П'єса) І дія З хати виходить Наталка з відрами на коромислі і, підійшовши до річки, співає пісню «Віють вітри, віють буйні», яку закінчує словами: «Петре! Вернися до мого серця! Нехай глянуть очі мої на тебе іще раз...» До неї п...

Твір: Використання народної сміхової культури в поемі Котляревського «Енеїда»

Шкільні твори

«Енеїда» І. Котляревського — перша друкована книга — стала визначною подією в розвитку українського письменства. Написана живою українською мовою високохудожня поема в 1798 році засвідчила генетичну єдність нової української літератури з кращими зразками євр...

Твір: Роль побутових деталей у поемі «Енеїда» І. Котляревського

Шкільні твори

Творчість класика нової української літератури І.П. Котляревського належить до тих вічно живих явищ, про які кожна епоха складає своє судження, не вичерпуючи при цьому всього багатства і глибини її змісту. У вірші «На вічну пам'ять Котляревському» Т.Г. ...

Твір: «Енеїда» Івана Котляревського — енциклопедія українознавства

Шкільні твори

І. П. Котляревський — основоположник нової української літератури. Він першим заговорив справді народною українською мовою про народ і прекрасно змальовував характер українців, їх погляди на життя та їх побут як в лірико-драматичних творах, так і в гумористи...

Твір: «Еней був парубок моторний...»

Шкільні твори

Появу поеми Івана Котляревського «Енеїда» вважають початком нової української літератури, до творців якої належать такі видатні митці, як Тарас Шевченко та Пантелеймон Куліш, що також писали живою українською мовою. «Енеїда» стала першим друкованим твор...

Твір: Порівняльна характеристика образів Петра й Миколи (за п'єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»)

Шкільні твори

І. П. Котляревський дуже багато робив для становлення українського театру, був директором професійного театру в Полтаві. Його п'єса «Наталка Полтавка» — перший драматичний твір нової української літератури, у якому реалістично змальовано життя народу, його п...

Твір: Роль пісні в п'єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Шкільні твори

Якщо для людини необхідною є пам'ять про минуле й помисли про майбутнє, вона звертається до кращих творінь мистецтва, де відбивається життя народу: його діяння, думи, бажання і мрії, радості і печалі. Народна мудрість переконує: якщо ти вірний син свого наро...

Твір: Проблема щастя у п'єсі І. П. Котляревського «Наталка Полтавка»

Шкільні твори

Назва п'єси Івана Котляревського «Наталка Полтавка» стала крилатим висловом. Так образно досить часто називають хороших дівчат і сьогодні. У чому ж полягає магічний секрет героїні п'єси? Дуже мало було щасливих людей на землі в усі часи, а Наталка все ж...

Твір: Новаторський характер п'єси «Наталка Полтавка»

Шкільні твори

Багато сторіч і навіть тисячоліть тому давні мудреці казали, що мистецтво — це дзеркало природи. Звісно, з часом ставлення до того, що і під яким кутом, так би мовити, має в цьому дзеркалі відбиватися, змінювалися. Але у будь-якому разі зрозуміло, що мистецт...

Твір: Картини народного побуту в поемі І.П.Котляревського "Енеїда"

Шкільні твори

Чи задумувався хто з нас, прочитавши поему "Енеїда" Котляревського, який шедевр ми тримаємо в руках? Це епохальна поема, яка подає нам картину життя українського народу кінця XVIII — початку XIX століття. Майже два століття живе цей твір в істо...

Реферат: Вергілій “Енеїда”. Паралель до “Енеїди” І. Котляревського

Реферат із зарубіжної літератури

Кожний освічений українець знає хоча б перший рядок з відомого твору І.Котляревського “Енеїда”: «Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак». Навряд чи сьогодні у світі знайдеться ще народ, для якого цей герой, син богині Венери та троянця Анхіза, був би настільки своїм, рідним. Хоча так само навряд українці в своїй більшості ототожнюють свого національного Енея з Енеєм великого Вергі...