Перетини і розрізи при виконанні креслень предметів

Креслення 11 клас
Поняття про переріз. Утворення перерізу. Види перерізів: винесені та накладені. Виконання та позначення перерізів. Умовності прийняті при виконанні перерізів. Графічне позначення матеріалів на перерізах. Поняття про розріз, як різновид зображень креслення. Утворення розрізу. Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві. Виконання й позначення розрізів. Поєднання виглядів з частиною розрізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

Завдання до практичних робіт
1. Порівняти зображення із перерізами з наочними зображеннями предметів.
2. Порівняти вигляди і перерізи та визначити їх взаємну відповідність.
3. У робочому зошиті виконати вправу на побудову винесених перерізів; накладених перерізів.
4. Порівняти зображення розрізів і перерізів.
5. Виконання вправ на побудову розрізів.
6. За допомогою перерізів (розрізів) визначити форми предметів.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
- формулює визначення перерізу та розрізу;
- пояснює призначення перерізу та розрізу;
- класифікує різні види перерізів та розрізів;
- визначає відмінність між розрізом і перерізом;
- дотримуючись правил, виконує і позначає перерізи та розрізи на кресленнях предметів;
- застосовує необхідні умовності та спрощення при виконанні перерізів та розрізів;
- використовує поєднання частини вигляду з частиною розрізу;
- читає креслення, що містять перерізи та розрізи.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Поперечні перерізи та їх геометричні характеристики

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Следовательно, при параллельном переносе осей (если одна из осей — центральная) осевые моменты инерции меняются на величину, равную произведению площади на квадрат расстояния между осями. Из первых двух формул (4) следует, что в семействе параллельных осей минимальный момент инерции получается относительно центральной оси (а = 0 или Ь = 0). Поэтому легко запомнить, что при переходе от центральных...

Реферат: "Розрізи" в шкільному курсі креслення

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Таким образом, при выполнении разрезов на чертежах невидимые ранее внутренние очертания, изображаемые штриховыми линиями, обводят сплошными основными линиями; сплошные основные линии, изображающие элементы детали, находящиеся на части детали, расположенной перед секущей плоскостью, не проводят; фигуру сечения, входящего в разрез, заштриховывают; мысленное рассечение предмета должно относиться т...

Реферат: Методика організації і виконання учнями графічних робіт

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Графічні роботи — роботи, в яких зорове сприймання поєднане з моторною діяльністю школярів, креслення і схеми, замальовки з натури або змальовування, робота з контурними картами, складання таблиць, графіків, діаграм. Техніку графічного зображення учні опановують найбільш досконало на уроках креслення і малювання. Графічна підготовка учнів – складова частина їх політехнічної освіти – сприяє раціон...

Реферат: Перерізи. Винесені і накладні перерізи

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Крім виглядів і розрізів на робочих кресленнях досить часто застосовують перерізи. За їх допомогою у тому чи іншому місці виявляють поперечну форму деталі. Суть цього способу наочно зображено на рис.229. Для виявляння поперечної форми і глибини шпонкової канавки валик умовно розсічено площиною, перпендикулярною до його осі. Ця площина висунута і на ній видно фігуру, яка утворилася внаслідок розсіч...

Реферат: Штрихування перерізів

Реферат з образотворчого мистецтва, креслення

Мета: Ознайомити учнів з перерізами, дати аналіз, поглибити знання. Тип заняття: комбіноване. Міжпредметні зв’язки: геометрія, теоретична механіка, трудове навчання. Наочні посібники: креслярські інструменти, демонстраційні матеріали, роз даткові матеріали. Хід уроку: 1. Підготовчий етап: а) перевірка присутності; б) перевірка готовності. 2. Основний етап: а) повідомлення теми; б...