Вузи в Тернополі

Вузи Тернополя представлені всіма типами навчальних закладів. Це і Тернопільські університети, і інститути, і академії, в яких є як платне навчання, так і можливість пройти на бюджет. Тернопільські вузи приймають не тільки українців, а й іноземних громадян, які приїхали у Тернопіль для здобуття вищої освіти.


Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України ("Бережанський агротехнічний інститут")
Рівень акредитації: III
Форма власності: державна


У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Західноукраїнський національний університет
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Сьогодні Тернопільський національний економічний університет — це багатогалузевий навчальний науковий комплекс, який об’єднує 10 факультетів і 3 інститути, що готують фахівців за 9 напрямами, 22 спеціальностями, 46 спеціалізаціями, Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки, ...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Університет має належну навчально-технічну базу: 6 навчальних корпусів, навчально-виробничі майстерні, навчально-спортивний комплекс, ботаніко-ентомологічний заказник загально-державного значення, агробіостанцію, спортивно-оздоровчий табір. До студентського містечка належать 6 гуртожитків, студентсь...

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна
Основними завданнями університету є підготовка інженерів, економістів, менеджерів світового рівня для соціально важливих галузей регіону, забезпечення умов для гармонійного розвитку особистості і самовираження молоді.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, бібліотека.
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
Рівень акредитації: ІІІ
Форма власності: недержавна
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій першим з інститутів області підтримав ініціативу про соціальний захист інвалідів, В інституті навчаються 15 % студентів цієї категорії. Навчання цих студентів безкоштовне.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Тернопільський експериментальний інститут педагогічної освіти
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна


У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Бучацький інститут менеджменту і аудиту
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна
Навчально-виховний процес в інституті організований на базі власної системи безперервної комплексної підготовки спеціалістів "Піраміда". Для науково-методичного забезпечення самостійної роботи та практичної підготовки студентів в інституті функціонує три лабораторії комп'ютерних технологій, студентс...

У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського
Рівень акредитації: IV
Форма власності: державна


У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, бібліотека.
Інститут економіки і підприємництва
Рівень акредитації: III-IV
Форма власності: недержавна
Місія Інституту економіки і підприємництва – елітарна підготовка нового покоління економістів за сучасними спеціальностями та політологів з вищою освітою на рівні світових стандартів, спроможних працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства. В основу підготовки молодих спеціал...

У вузі присутні: платне навчання, бібліотека.
Приватний вищий навчальний заклад ''Тернопільський комерційний інститут''
Рівень акредитації: III
Форма власності: недержавна


У вузі присутні: платне навчання, гуртожитки, бібліотека.