Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України

IV рівень акредитації, державна форма власності

Телефон/факс: (057) 732-3042, 732-7676
Сайт: www.kbuapa.kharkov.ua
Адреса: м.Харків, пр. Московський, 75
Відправити повідомленняІнформація про вуз:
Харкiвський регiональний iнститут державного управлiння Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України провiдний навчальний заклад IV рiвня акредитацiї, покликаний задовольнити суспiльну потребу - пiдготовку професiйно компетентного, творчо iнновацiйного, патрiотично вiдповiдального керiвника нової генерацiї, морально орiєнтованого на управлiнську дiяльнiсть в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування на посадах I-IV категорiй.
Сьогоднi Інститут - це сучасний навчально-науковий комплекс, якому за масштабами i специфiкою дiяльностi немає аналогiв у Схiдному регiонi України. Інститут iнтенсивно розвивається, постiйно вдосконалює i розширює систему навчально-науково-методичних послуг, завойовує все бiльше визнання серед широкої громадськостi.

У вузі присутні: безкоштовне навчання, платне навчання, гуртожитки, військова кафедра, аспірантура, магістратура, післядипломне навчання

Форми навчання:
- денна;
- заочна;
- вечірня;
- дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- бакалавр;
- спеціаліст;
- магістр.

Перелік факультетів:
- публічне адміністрування;
- державне управління;
- менеджмент організацій;
- управління персоналом та економіка праці.

Інформація для абітурієнта


Примітка: для більш повної і детальної інформації про діяльність цього вузу в Харкові, термінах і умовах прийому абітурієнтів, звертайтеся в приймальню університету. Номери телефонів для довідок вказані в блоці контактної інформації вузу.
Відгуки користувачів: Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України
Додати коментар ↑ на початок


Вузи (ВНЗ), університети в Харкові


- Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного Банку України

- Факультет військової підготовки НТУ "Харківський політехнічний інститут"

- Приватний вищий навчальний заклад "Харківський соціально-економічний інститут"

- Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України

- Приватний вищий навчальний заклад "Гуманітарно-технічний інститут"

- Національний дослідницький університет "Вища школа економіки" (НДУ ВШЕ)

- Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом

Якщо ви, перебуваючи ще в  дитячому садку Харкова, були впевнені, що навчання інших спеціалізацій - це ваше на 100 %, то Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України ідеально підійде для реалізації дитячої мрії. Але всім відомо, що в Харківський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при президентові України не поступиш, не маючи повної шкільної освіти. Для початку потрібно пройти етап школи Харкова, потім можна поступити отримати атестат гімназії чи ліцею і тільки після цього вибирати вуз в Харкові за бажаною спеціальністю.