Публий Вергилий Марон (70-19 гг. до н. э.). "Энеида"

Заруб. литература 8 класс
Поэма "Энеида" как литературная обработка римской легенды о троянце Энее - основателе Рима. Творческое подражание поэмам Гомера: "Одиссея" странствий Энея и "Илиада" его битв. Поэтизация римской доблести, патриотического служения государству, величию Рима как ведущие наставления и основной пафос поэмы.
По окончанию изучения темы:
Ученик (ученица):
- осознает значение творчества Вергилия как самого выдающегося римского поэта, творца национального героического эпоса;
- объясняет, что "Энеида" является литературной обработкой римской легенды о троянце Энее - легендарном основателе Рима;
- пересказывает сюжет поэмы "Энеида", читает отдельные фрагменты из текста, определяет ведущее мнение произведения (возвеличивание Рима; главным героем
"Энеиды" является не Эней, а Рим);
- находит общие элементы в поэмах "Энеида" Вергилия и "Илиада" и "Одиссея" Гомера (при условии готовности - с травестией Котляревского);
- выразительно читает отрывки из "Энеиды".

Биографии писателей по теме урока

Биография Вергилия
(70-19 до н. э.) Марон Публий Вергилий (Vergilius), римский поэт. Сборник "Буколики" ("Пастушеские песни", 42-38 до н. э.), дидактическая поэма "Георгики" ("Поэма о земледелии", 36-29 до н. э.); героический эпос...
Вам могут пригодиться:

Пересказ произведения "Энеида"

Краткие пересказы

Когда на земле начинался век героев, то боги очень часто сходили к смертным женщинам, чтобы от них рождались богатыри. Другое дело — богини: они лишь очень редко сходили к смертным мужам, чтобы рождать от них сыновей. Так от богини Фетиды был рожден герой...

Отрывок из "Энеиды" "Запев"

Краткие пересказы

Зброю співаю і мужа, що перший з надмор'їв троянських, Долею гнаний нещадно, на берег ступив італійський. Горя він досить зазнав, суходолами й морем блукавши, З волі безсмертних богів та мстивої серцем Юнони, Лиха він досить зазнав у бою, поки місто пост...

Отрывок из "Энеиды" "Пророчество Анхиза в Аиде о будущей славе Рима"

Краткие пересказы

Батько Анхіз на той час у глибокій долині уважно Переглядав до наземного світу призначені душі. Пильно очима водив по власному племені; бачив Щастя потомків і долю, і лік їх увесь незчисленний; Постаті кращих героїв і подвиги ввік незабутні. Та як побач...

Отрывок из "Энеиды" "Щит Энея"

Краткие пересказы

Там-бо, на тому щиті, прозираючи роки майбутні, Вирізьбив владар огню італійців майбутні пригоди, Римського роду тріумфи, Асканіїв рід знаменитий І незчисленні усі, послідовно проваджені війни. Вирізьбив він і Вовчицю у Марсовій тихій печері І коло неї ...

Школьное сочинение: Интервью с известным Вергилием

Школьные сочинения

Хвилюванню моєму немає меж, адже сьогодні я чекаю на зустріч з видатним римським поетом Вергілієм! А ось і він. Я побачив його таким, як описав поета Светоній: високий на зріст, чорнявий, він був скоріш схожий на селянина, ніж на людину з вищого ...

Сочинение: "Энеида" Вергилия - творческое подражание Гомерових поэм

Школьные сочинения

Світову славу надав Вергілію його третій великий твір - героїчна поема "Енеїда". У цій поемі зустрічаємо вже знайомі з поеми Гомера "Іліада" імена героїв. Так головний герой поеми Вергілія Еней був сином Анхіза й Венери, Анхіз же дово...

Школьное сочинение: Поэма Вергилия "Энеида" как литературная обработка римских легенд о троянце Энее

Школьные сочинения

Як відомо, Верґілій написав свою славнозвісну «Енеїду» за ініціативою Августа. Він бажав у найурочистішій формі прославити імперію Августа, бо був її щирим прибічником. Грандіозне зростання Римської імперії потребувало для себе як історичного, так і ідеологі...

Сочинение на тему: Публий Вергилий Марон и его "Энеида"

Школьные сочинения

Час правління імператора Октавіана Августа ознаменований залученням до відродження могутності імперії Риму найталановитіших письменників нового покоління, серед яких були лірик Горацій та епік Верґілій. Розбещеність верхівки суспільства, жадоба розкошів, ...

Реферат " Вергилий "Энеида". Параллель в "Энеиду" И. Котляревського"

Реферат по зарубежной литературе

Кожний освічений українець знає хоча б перший рядок з відомого твору І.Котляревського “Енеїда”: «Еней був парубок моторний і хлопець хоть куди козак». Навряд чи сьогодні у світі знайдеться ще народ, для якого цей герой, син богині Венери та троянця Анхіза, був би настільки своїм, рідним. Хоча так само навряд українці в своїй більшості ототожнюють свого національного Енея з Енеєм великого Вергі...