Земля как планета

География 11 класс
Земля во Вселенной. Важнейшие географические особенности Земли как планеты. Происхождение Земли, этапы ее развития. Геологическая история Земли. Геологическая хронология. Происхождение и развитие человека. Движения Земли, их последствия. Отсчет времени. Часовые пояса. Система отсчета времени. Календари мира.

Земля как система. Понятие системы. Оболочки Земли как системы: литосфера, педосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера. Круговорот вещества и энергии в системах Земли. Взаимосвязи систем Земли. Эколого-географическое и ресурсно-географическое изучение природы.
По окончанию изучения темы:
Ученик:
раскрывает суть понятия «система»;
называет основные оболочки и основные этапы развития Земли;
характеризует геологические и биологические процессы на планете;
анализирует происхождение и развитие человека;
объясняет круговорот веществ и энергии на планете;
характеризует взаимосвязи в различных системах Земли.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Вселенная и ее происхождение

Реферат по географии, геологии и геодезии

Існують стаціонарні вертикальні потоки, звані мантійними струменями, вони підіймаються з нижньої мантії у верхню і доставляють туди більш гарячу речовину. До явищ тієї ж природи відносять всередині плитові "гарячі поля", з яким, зокрема, пов'язують найкрупніші аномалії у формі земного геоїда. В таких місцях спостерігаються підняття поверхні океану на 50-70 м від строгої лінії геоїда. Отже спосіб ж...

Реферат: Географическая оболочка Земли

Реферат по географии, геологии и геодезии

Під впливом господарської діяльності людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією відбувається зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. У такому ландшафті значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Характерні елементи антропогенного ландшафту: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, трансп...

Реферат: Происхождение Земли

Реферат по географии, геологии и геодезии

Тяжіння (гравітація) — це сила, що притягує всі предмети один до одного. Вона утримує на земній поверхні людей і все, що знахо¬диться навколо них. Сила тяжіння спрямована до центру Землі. Найсильніше тяжін¬ня — на поверхні Землі. Що далі предмет, який знаходиться над поверхнею Землі, від її центру, то слабкіше тяжіння. Наприклад, на вершині гори тяжіння слабкіше, ніж біля її підніжжя. А в космічн...

Реферат: Планета Земля

Реферат по географии, геологии и геодезии

Атмосфера Землі, загальна маса якої 5.15 * 1015 т, складається з повітря - суміші в основному азоту (78.08%) і кисню (20.95%), 0,93% аргону, 0,03% вуглекислого газу, інше - це водяна пара, а також інертні та інші гази. Максимальна температура поверхні суходолу 57-580 С (у тропічних пустелях Африки і Північної Америки), мінімальна - біля -900 С (у центральних районах Антарктиди). Атмосфера Землі з...

Реферат: Происхождение человека

Реферат по географии, геологии и геодезии

Одним їз найбільш ранніх ссавців вважається маленька , гризуноподібна істота ,що жила біля 70-и млн. років тому,так званий «крисоподібний примат». Після періода близько 40 млн. років родословна продовжується залишками, що були знайдені в Египті, египтотеком( жив біля 30млн. років тому). Потім, після гигантського пробілу, було представлено інша людиноподібна істота. Про неї казалося, що вона жила...

Реферат: Суточное движение Земли вокруг своей оси

Реферат по астрономии, авиации

Люди вважали Землю плоским тілом. Ідея кулястості Землі виникла завдяки висновків Піфагора, у 6 столітті. Аристотель навів докази кулястості Землі. Під час місячних затемнень наша Землі відкидає круглу тінь. А круглу тінь можуть відкидати тільки кулясті тіла. Змінюються висота зір над горизонтом при русі. Розширюється дальність горизонту при піднятті вгору. У 16 ст. були здійснені подорожі і з...

Реферат: Форма и движение Земли

Реферат по астрономии, авиации

Земля – одна з планет Сонячної системи, яку утворюють Сонце і космічні тіла, що обертаються навколо нього. Ця система, як і інші галактики входять до складу Всесвіту. Окрім Землі, навколо Сонця обертається ще вісім планет ( – холодні кулясті небесні тіла, що не випромінюють світло) з супутниками, понад 1600 астероїдів, а також метеорити ( – уламки небесних тіл, переважно астероїдів, які падають на...

Реферат: Экологическое состояние литосферы

Реферат по географии, геологии и геодезии

Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є: - поверхневий родючий шар, або грунт, - земні надра (корисні копалини). Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини. Ґрунт - це основа в...

Реферат: Географическая оболочка как природный комплекс планетарного масштаба

Реферат по географии, геологии и геодезии

Наиболее общим объектом изучения географической науки является географическая оболочка. Термин "географическая оболочка" был предложен известным географом А.А. Григорьевым в 1932 г. Под географической оболочкой понимается непрерывная оболочка Земли, включающая нижние слои атмосферы, верхнюю часть литосферы, гидросферу и биосферу. Все составные части географической оболочки находятся в соприкоснове...

Реферат: Гидросфера

Реферат по географии, геологии и геодезии

Вода на Землі є присутнім у всіх трьох агрегатних станах, однак найбільший обсяг її доводиться на рідку фазу, що досить значима для формування інших особливостей планети. Весь природний водний комплекс функціонує як єдине ціле, перебуваючи в стані безперервного руху, розвитку й відновлення. Поверхня Світового океану, що займає близько 71% земної поверхні, розташована між атмосферою й літосферою...