Земля як планета

Географія 11 клас
Земля у Всесвіті. Найважливіші географічні особливості Землі як планети. Походження Землі, етапи її розвитку. Геологічна історія Землі. Геологічна хронологія. Походження і розвиток людини. Рухи Землі, їх наслідки. Відлік часу. Годинні пояси. Система відліку часу. Календарі світу.

Земля як система. Поняття системи. Оболонки Землі як системи: літосфера, педосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера. Кругообіг речовини та енергії в системах Землі. Взаємозв‘язки систем Землі. Еколого-географічне і ресурсно-географічне вивчення природи.
Після закінчення вивчення теми:
Учень:
розкриває суть поняття «система»;
називає основні оболонки та основні етапи розвитку Землі;
характеризує геологічні та біологічні процеси на планеті;
аналізує походження і розвиток людини;
пояснює кругообіг речовин та енергії на планеті;
характеризує взаємозв’язки в різних системах Землі.


Вам можуть знадобитися:

Реферат: Всесвіт та його походження

Реферат з географії, геології та геодезії

Існують стаціонарні вертикальні потоки, звані мантійними струменями, вони підіймаються з нижньої мантії у верхню і доставляють туди більш гарячу речовину. До явищ тієї ж природи відносять всередині плитові "гарячі поля", з яким, зокрема, пов'язують найкрупніші аномалії у формі земного геоїда. В таких місцях спостерігаються підняття поверхні океану на 50-70 м від строгої лінії геоїда. Отже спосіб ж...

Реферат: Географічна оболонка Землі

Реферат з географії, геології та геодезії

Під впливом господарської діяльності людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією відбувається зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. У такому ландшафті значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Характерні елементи антропогенного ландшафту: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, трансп...

Реферат: Походження Землі

Реферат з географії, геології та геодезії

Тяжіння (гравітація) — це сила, що притягує всі предмети один до одного. Вона утримує на земній поверхні людей і все, що знахо¬диться навколо них. Сила тяжіння спрямована до центру Землі. Найсильніше тяжін¬ня — на поверхні Землі. Що далі предмет, який знаходиться над поверхнею Землі, від її центру, то слабкіше тяжіння. Наприклад, на вершині гори тяжіння слабкіше, ніж біля її підніжжя. А в космічн...

Реферат: Планета Земля

Реферат з географії, геології та геодезії

Атмосфера Землі, загальна маса якої 5.15 * 1015 т, складається з повітря - суміші в основному азоту (78.08%) і кисню (20.95%), 0,93% аргону, 0,03% вуглекислого газу, інше - це водяна пара, а також інертні та інші гази. Максимальна температура поверхні суходолу 57-580 С (у тропічних пустелях Африки і Північної Америки), мінімальна - біля -900 С (у центральних районах Антарктиди). Атмосфера Землі з...

Реферат: Походження людини

Реферат з географії, геології та геодезії

Одним їз найбільш ранніх ссавців вважається маленька , гризуноподібна істота ,що жила біля 70-и млн. років тому,так званий «крисоподібний примат». Після періода близько 40 млн. років родословна продовжується залишками, що були знайдені в Египті, египтотеком( жив біля 30млн. років тому). Потім, після гигантського пробілу, було представлено інша людиноподібна істота. Про неї казалося, що вона жила...

Реферат: Добовий рух Землі навколо своєї осі

Реферат з астрономії та авіації

Люди вважали Землю плоским тілом. Ідея кулястості Землі виникла завдяки висновків Піфагора, у 6 столітті. Аристотель навів докази кулястості Землі. Під час місячних затемнень наша Землі відкидає круглу тінь. А круглу тінь можуть відкидати тільки кулясті тіла. Змінюються висота зір над горизонтом при русі. Розширюється дальність горизонту при піднятті вгору. У 16 ст. були здійснені подорожі і з...

Реферат: Форма і рух Землі

Реферат з астрономії та авіації

Земля – одна з планет Сонячної системи, яку утворюють Сонце і космічні тіла, що обертаються навколо нього. Ця система, як і інші галактики входять до складу Всесвіту. Окрім Землі, навколо Сонця обертається ще вісім планет ( – холодні кулясті небесні тіла, що не випромінюють світло) з супутниками, понад 1600 астероїдів, а також метеорити ( – уламки небесних тіл, переважно астероїдів, які падають на...

Реферат: Екологічний стан літосфери

Реферат з географії, геології та геодезії

Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є: - поверхневий родючий шар, або грунт, - земні надра (корисні копалини). Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини. Ґрунт - це основа в...

Реферат: Географічна оболонка як природний комплекс планетарного масштабу

Реферат з географії, геології та геодезії

Наиболее общим объектом изучения географической науки является географическая оболочка. Термин "географическая оболочка" был предложен известным географом А.А. Григорьевым в 1932 г. Под географической оболочкой понимается непрерывная оболочка Земли, включающая нижние слои атмосферы, верхнюю часть литосферы, гидросферу и биосферу. Все составные части географической оболочки находятся в соприкоснове...

Реферат: Гідросфера

Реферат з географії, геології та геодезії

Вода на Землі є присутнім у всіх трьох агрегатних станах, однак найбільший обсяг її доводиться на рідку фазу, що досить значима для формування інших особливостей планети. Весь природний водний комплекс функціонує як єдине ціле, перебуваючи в стані безперервного руху, розвитку й відновлення. Поверхня Світового океану, що займає близько 71% земної поверхні, розташована між атмосферою й літосферою...