Литосфера и рельеф Земли

География 11 класс
Внутреннее строение Земли. Температурный режим и агрегатное состояние веществ Земли. Литосферные плиты их структурные элементы. Гипотеза дрейфа материков А. Вегенера. Движение литосферных плит. Тектоника литосферных плит. Платформы и геосинклинали. Формы рельефа и полезные ископаемые.

Процессы в недрах и на поверхности Земли, их последствия. Эндогенные и экзогенные процессы. Вулканизм и его последствия. Снижение и предотвращение опасности. Землетрясения и их последствия.

Измерение силы землетрясений. Снижение и предотвращение опасности. Оползни, условия формирования и причины образования. Средства борьбы с ними. Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды.
По окончанию изучения темы:
Ученик:
показывает на карте литосферные плиты;
объясняет состав литосферы;
анализирует круговорот горных пород;
раскрывает процесс вулканизма и его последствия;
приводит пример влияния деятельности человека на литосферу.


Вам могут пригодиться:

Реферат: Географическая оболочка Земли

Реферат по географии, геологии и геодезии

Під впливом господарської діяльності людини в процесі виконання нею соціально-економічних функцій з відповідною технологією відбувається зміна природних комплексів і формується антропогенний ландшафт. У такому ландшафті значних змін зазнали мікрорельєф, ґрунти, рослинний і тваринний світ. Характерні елементи антропогенного ландшафту: господарські угіддя, населені пункти, промислові споруди, трансп...

Реферат: Происхождение Земли

Реферат по географии, геологии и геодезии

Тяжіння (гравітація) — це сила, що притягує всі предмети один до одного. Вона утримує на земній поверхні людей і все, що знахо¬диться навколо них. Сила тяжіння спрямована до центру Землі. Найсильніше тяжін¬ня — на поверхні Землі. Що далі предмет, який знаходиться над поверхнею Землі, від її центру, то слабкіше тяжіння. Наприклад, на вершині гори тяжіння слабкіше, ніж біля її підніжжя. А в космічн...

Реферат: Планета Земля

Реферат по географии, геологии и геодезии

Атмосфера Землі, загальна маса якої 5.15 * 1015 т, складається з повітря - суміші в основному азоту (78.08%) і кисню (20.95%), 0,93% аргону, 0,03% вуглекислого газу, інше - це водяна пара, а також інертні та інші гази. Максимальна температура поверхні суходолу 57-580 С (у тропічних пустелях Африки і Північної Америки), мінімальна - біля -900 С (у центральних районах Антарктиди). Атмосфера Землі з...

Реферат: Литосферные плиты их структурные элементы

Реферат по географии, геологии и геодезии

Гірничі розробки (кар'єри, шахти, свердловини) істотно впливають на природні ландшафти. Тільки на території Донбасу гірничовидобувні робо¬ти проводяться на території близько 10 000 км2. За роки існування вугіль¬ної промисловості навколо шахт утворилися тисячі териконів, які займають велику площу переважно родючих земель. До того ж, утворюються такі специфічні джерела забруднення, як шахтні води, щ...

Реферат: Литосфера, ее элементы, процессы формирования земной коры

Реферат по географии, геологии и геодезии

Земна кора нашої планети неоднорідна. Виділяють материковий і океанічний типи земної кори. Материкова кора складається з З шарів — осадового, гранітного і базальтового; потужність коливається від 30-40 км (на рівнинах) до 60-80 км (у горах). Океанічна кора скла¬дається з 2 шарів — осадового і базальтового; потужність — 5-10 км. Літосфера розбита на окремі блоки — літосферні плити, які руха¬ються ...

Реферат: Движение литосферных плит

Реферат по географии, геологии и геодезии

На границях таких шарів часто фіксуються хвилеводи – зони знижених швидкостей та аномального поглинання сейсмічних хвиль. Очевидно, вони відповідають ослабленим зонам, де відбувається зниження в’язкості і міцності гірських порід. На земній поверхні (у разі значного ерозійного зрізу) їм відповідають потужні зони розсланцювання і дроблення в підошві масштабних тектонічних покривів, де також часто з...

Реферат: Вулканизм и его последствия

Реферат по географии, геологии и геодезии

В роботі були розглянуті проблеми розвитку і становлення ідей мобілізму у науковому світі, а також розглянули історію розвитку планети Земля на основі цієї теорії. Таким чином, дослідження вулканізма необхідно тому, що: 1. Вулканізм відображає еволюцію Землі протягом її геологічної історії. Безповоротність розвитку Землі виражається в зникненні або різкому зменшенні об'ємів одних типів порід (на...

Реферат: Землетрясения и их последствия

Реферат по географии, геологии и геодезии

Більшість землетрусів зосереджена у двох протяжних, вузьких зонах. Одна з них обрамляє Тихий океан, а друга тягнеться від Азорських островів на схід до Південно-Східної Азії. Тихоокеанська сейсмічна зона проходить уздовж західного узбережжя Південної Америки. У Центральній Америці вона розділяється на дві гілки, одна з яких йде вздовж острівної дуги Вест-Індії, а інша продовжується на північ, розш...